Предсказание

Есента все още е наоколо, пролетта е вече тук

Хората се съмняват, но всичко е настъпило

Небето се отваря, великата земя гори

Злото се крие, злосторниците бягат

Гонг приижда, духовете вият и ридаят

Дафа практикуващите се издигат до деветото Небе(1)

Царуват над Небето и Земята и коригират пътя на човеците


(1) „деветото Небе” е идиом за най-високото Небе – бел. прев.