Разпространението на Великия Дао

Вдигам поглед, за да се вгледам в синьото небе

От макрокосмоса до микрокосмоса, всичко е очи

От горе и от долу, в точката на фокуса

Великият Дао се разпространява в човешкия свят