Есенният вятър е студен

Вие, порочни същества, не бързайте в жестоките си действия

Защото долу във кипящата вода ще сте,
когато Небето и Земята са прочистени отново

С юмруци и ритници е трудно да се трогне човешкото сърце

Бурни ветрове донасят есен дори още по-студена