Истинни слова

Богове и Буди идват в света

Изречение след изречение, изричат истинни слова

Дела на Небето, Земята, хората и Боговете

Истински тайни са разпространявани заради Фа