Без объркване

Кой е кралят на Небето

Сфера след сфера, същества отклоняват се от Фа

Всяко твърди, че владее небесната твърд

Времето за завръщането по местата наближава

Нека видим кой все още е объркан