Получете Дао, бъдете просветлени

Император на династия, хора от династия

Династия след династия, предопределеността установена,
в очакване на Фа

Не се вслушвайте в неща, касаещи предопределеността
във всяка една династия

Постигнете Съвършенство, завърнете се у дома,
всичко ще е ясно