Пътешествие в Дао

Велик Дао пътува през света

Спасявайки изгубените същества

Отмивайки привързаностите
към слава, сантименталност и печалба

Каква трудност може на божествения да попречи