Отменяне на великото опустошение

Колко много объркани деяния в човешкия свят

Признателност и възмущение са преживявани отново и отново

Порочните сърца с огромна карма са обречени

Дафа разрешава всичко от първоизточника