На път

В най-далечните простори, където е най-стръмно

Погледни към небето в каньона

Къде могат да бъдат открити безсмъртните

Лице в лице, не ги разпознавате