Пауза за размисъл

Пътуване в прах, пътуване във вятър

Безбройни злини изличени, безброй същества съживени

Полагайки усилия в сърцето, в стремежа към разсейването
на ненавистта дълбока

Трудно е с безгрижно сърце да наблюдаваш гледката