Нищо

Без нищо, без празнота, без каквото и да е

Без доброта, без зло, отвъд предела

Движейки се напред,
стотици милиони неща могат да се формират

Движейки се назад,
абсолютно нищо не остава, завинаги мистерия