Елиминиране на злото

Карайки колесници сто хиляди мили

Размахвайки мечове, мигновено прочиствайки злото

Изправени длани крепят пропадащото небе

Фа-коригирането разпръсква мрака