Всемирно озаряване

Богове и Буди вървят по света

Злите сърца започват да се тревожат

В този хаотичен свят, Дафа е разрешението

Спирайки упадъка на обществото