Преподаване на Фа на международната Фа-конференция във Вашингтон

Ли Хонгджъ

21 юли 2001 г.

Здравейте всички! Работихте усилено!

Вероятно сега сте се убедили колко трудно е самоусъвършенстването. Тъй като е трудно, самоусъвършенстването ви може да се увенчае с успех. Много хора в историята са търсели Дао – те са искали да се самоусъвършенстват, да постигнат Съвършенство и да отидат отвъд човешкия цикъл на смърт и прераждане. Но това е било много трудно. Няма абсолютно никакъв начин, по който човек може да постигне Съвършенство, ако не премине през усилено самоусъвършенстване, за да се откаже от всички видове привързаности, които е развил сред обикновените хора. Ето защо това, което Дафа практикуващите показаха и което успяха да постигнат по време на това настоящо премеждие, е забележително и наистина демонстрира какво представлява самоусъвършенстващият се. Наистина е забележително, че в една такава зла среда широкото мнозинство от практикуващи бе способно да пристъпи напред, да утвърждава Фа и да се придвижи към Съвършенство.

В историята никой път за самоусъвършенстване не е бил толкова величествен, както този днес, тъй като никой път за самоусъвършенстване в историята не е могъл истински да спасява хора в такъв огромен мащаб. И в историческия момент, в който се намираме, въпросът не е просто в спасяването на хора от Учителя – вие сте в момент, когато Фа коригира целия космос. Всички Богове гледат какво се разгръща в света в този момент. Много предсказания в човешкия свят са казали, че когато човешкото общество достигне определена точка в историята, дори Боговете в Небесата ще трябва да бъдат обновени или заменени и дори космическите тела ще трябва да бъдат реконструирани. Било то различните предсказания в историята или различните истории, които са били предадени по света, те са разказвали за историческия момент, в който се намират хората днес. Така че, с други думи, нито едно от различните неща, които се случват в днешното общество, не е случайно. Това, с което се сблъскахме ние, самоусъвършенстващите се, е именно този момент от историята. Във Фа-коригирането и в самоусъвършенстването, в основата си вие поехте праведно по свой собствен път.

В процеса на отклонението си от Фа съществата в космоса вече не знаеха за съществуването на Фа или за истинските изисквания на Фа към съществата на различни нива. Така това стана причина съзнателните същества, изправени пред нещо толкова важно като днешното Фа-коригиране, да не са способни да се държат правилно по отношение на Фа, на Дафа практикуващите и на мен. Всъщност старите сили, които манипулират съзнателните същества и влияят на Фа-коригирането, са това, което наистина пречи на Фа-коригирането. Съществата в космоса са безчетни. С толкова много същества, помислете, ако по време на Фа-коригирането всяко същество покажеше страната си, която е станала лоша, тогава много същества щяха да извършват огромни грехове срещу Фа и щеше да е необходимо да бъдат изличени. Тогава съзнателните същества нямаше да могат да бъдат спасени, нали? И нямаше ли Фа-коригирането да бъде извършено напразно? Ето защо по-рано казах, че преобърнах ситуацията и се възползвах от подредбите на старите сили. Тъй като злите сили се разпростират от горе до долу, те се намесват във Фа-коригирането, без да пропуснат нито едно ниво. Това беше концентрирано проявление на представянето на всички същества на различни нива, след като са се отклонили. С други думи, цялото отклонение на съществата и всички лоши състояния, които те могат да проявят през периода на Фа-коригирането, се проявяват по концентриран начин в цялата система на старите сили, която оказва влияние на Фа-коригирането. Беше аранжирано, че на много същества – слоеве над слоеве от тях – няма да им бъде позволено да участват във Фа-коригирането, за да не попречат на осъществяването на плановете им. Това беше точно същото, което исках и аз – да не се позволява на онези съзнателни същества директно да съгрешават спрямо Фа, така че все още да могат да бъдат спасени. Те смятаха, че тяхната подредба е находчива, но всъщност това беше под моя контрол. Онези, които са имали роля в тази система, са именно тези в космоса, които трябва да бъдат изличени, и те са най-лошите, най-ужасните същества. Те също проявяват, по концентриран начин, най-лошите разбирания и поведение на различни нива. По време на Фа-коригирането днешните същества напълно демонстрираха всичко, което могат да направят. Така че техните лоши действия са именно това, което наистина е необходимо да се елиминира по време на Фа-коригирането. Но въпреки факта, че съществата от старите сили са повлияли на Фа-коригирането и дори са извършили ужасни неща, на тях им се даваха шансове отново и отново и само когато станеха наистина невъзможни за спасение, се решаваше да бъдат напълно елиминирани. А онези други същества на различни нива, които не са участвали в намесата над Фа-коригирането, могат да бъдат спасени – без значение колко лоши са станали в хода на историята – тъй като не са взели участие във Фа-коригирането и не са нанесли вреда. И тези същества са широкото мнозинство.

От самото начало знаех, че старите сили ще се намесят в това. Нещата изглежда, че нямат ред, но всъщност са много добре подредени. Различните премеждия и тестове, през които преминаха нашите ученици в този свят, са именно подредбите на тези стари сили. Премеждията, които понесоха учениците, не са причинени само от тяхната собствена карма, още по-малко са пречки, причинени на Дафа от човешките същества – хората нямат способността да направят това. Обикновеният човек е слаб в сравнение със самоусъвършенстващия се. Всъщност премеждията на днешните обикновени хора са били аранжирани за тях от тази система на стари сили от различни нива и хората са били контролирани от старите сили от различни нива. Ето защо тези хора са станали толкова силни, защо се осмеляват да причиняват неща на самоусъвършенстващите се и защо смеят да са непочтителни към Дафа. Тогава има проблем, който се проявява в това. С изключение на онези зли хора, в този свят има много хора, които са невинни и са били измамени от яростната клеветническа пропаганда. Когато човек е оценен посредством Фа-принципите на космоса, ако в съзнанието му се съдържат отрицателни мисли към Дафа, той ще бъде изличен, когато тестът на Дафа и Дафа практикуващите приключи. Помислете – не е ли такъв човек в опасност? Защото това, на което той директно се противопоставя, е този Фа. С цел да използват този период от историята и да създадат изключително зла ситуация в тази човешка среда, старите сили използваха всякакви методи и изолираха всички медии вътре и извън Китай, които биха могли да разкрият истината. В преследването на Дафа практикуващите партията използва целия си опит от всяка една изминала кампания и борба, наред със зли методи от всички времена и всички земи. Междувременно също така използва злите неща, коварството и подлостта, които са се формирали в китайския интелект през последните няколко хиляди години. Начините, които е възприела, са изключително коварни. Ето защо в началото на репресиите много от хората по света бяха измамени от лъжите. Като самоусъвършенстващи се от периода на Фа-коригирането не може просто да гледаме тези невинни същества да бъдат мамени по такъв начин, така че да съгрешават и да бъдат унищожени. Причината е, че щом веднъж това начинание завърши, ще започне следващият етап от човешката история и много лоши същества ще бъдат изличени. Няма значение колко необятен е целият този космос – той беше създаден от този Фа на космоса и съществата на всяко ниво трябва да се подчиняват на Фа-принципите на всяко ниво на космоса. Дори най-фундаменталните първоизточници на материята са били създадени от този Фа. Ако едно същество е срещу Фа, който създава всички същества в космоса, къде ще отиде то? Няма ли да бъде изличено? По време на този период Дафа практикуващите наистина спасиха много от хората по света чрез разясняване на истината, докато утвърждават Дафа. В тази тежка ситуация, при която са преследвани, практикуващите все пак са успели да разясняват истината и да спасяват съзнателни същества. Не е ли това велико милосърдие? Като Дафа практикуващи трябва да показвате състрадание към всички съзнателни същества, независимо в каква ситуация сте. От друга гледна точка, фактът, че Дафа практикуващите все още спасяват съзнателни същества дори когато са в такава потисническа среда, демонстрира дори още по-ясно величествеността им.

Разясняването на истината не е прост въпрос – не е само въпрос на разобличаване на злото. Когато разясняваме истината, ние спасяваме съзнателни същества и същевременно това е свързано с въпроса за собственото ви подобрение и премахването на вашите привързаности по време на самоусъвършенстването ви; с въпроса за отговорността на Дафа практикуващите към Фа в тяхното самоусъвършенстване, както и с въпроси като това как ще попълните и обогатите този ваш рай при окончателното ви постигане на Съвършенство. Ако в бъдеще сте едно велико просветлено същество, което е постигнало Съвършенство, не може във вашето измерение и във владението на вашия собствен рай да няма съзнателни същества. Ето защо в хода на самоусъвършенстването си трябва да покажете, че спасявате съзнателни същества със състрадание и правите собствения си рай богат и пълен. По време на Фа-коригирането, докато унищожавам влиянието на старите сили върху него, аз правя и подредби за вас. Нещата изглеждат зли и хаотични, докато всъщност са наистина добре подредени. Старите сили организираха добре всичко, но това, което направих аз, също има свой организиран порядък. От която и страна да го погледнете, има начин, по който в крайна сметка да се разрешат тези проблеми. През този период [трябва да се фокусираме върху] това как да се възползваме от тази възможност, за да демонстрираме истински изключителността и великата добродетел на практикуващия. Това е и ценна възможност. Тъй като старите зли сили настояват да ни дадат шанс да ги елиминираме, възползвайте се добре от този шанс. Историята никога преди не е виждала подобно нещо – трудно е да се случи.

За един самоусъвършенстващ се, намиращ се в обстановка, в която няма зло поле, наистина е лесно да каже, че може да се откаже от живота и смъртта – точно както вашето говорене за отказване от живота и смъртта в праведно поле като това, което имаме днес тук – тъй като няма никакво напрежение. Но въпросът стои по различен начин, ако в зла среда, в среда, изпълнена със зли елементи, вие утвърждавате Фа и се осмелите да пристъпите напред, за да изобличите злото. Тогава, въпреки че тази среда е много зла – помислете всички – не е ли рядък този шанс? Това действително е рядък шанс. След този период няма да има никакви възможности като тази. Вие сте способни да се натъкнете на такава възможност само защото сте Дафа практикуващи. Нищо такова не се е случвало в обикновеното самоусъвършенстване или в индивидуалното самоусъвършенстване в миналото. Разбира се, ако се върнем назад в историята, Исус и Шакямуни също са се натъквали на огромни изпитания. Изпитанията, насочени към тях тогава, също са били доста зли, говорейки от историческа гледна точка. Но никой никога преди не е използвал този вид съвременни средства за масова информация, които имаме днес, за да създаде такова зло по такъв поразителен начин в мащаб, обхващащ целия свят. Степента на злото беше толкова огромна, че когато това започна на 20 юли 1999 г., сякаш дори небесата се сгромолясваха. Извън континентален Китай много малко хора освен Дафа практикуващите знаеха какво представлява Фалун Гонг и всички правителства и медии по целия свят слушаха безпочвената пропаганда от китайските медии. Хората слушаха измамническата пропаганда на Китай и ѝ повярваха, и така имаха лошо впечатление за нас. Тогава защо чувствате, че днешната среда е станала по-лесна? Защото чрез вашето разясняване на истината сте разяснили истината за преследването срещу нас на хората по света, на медиите и на правителствата по света; и също защото вашите доброта и милосърдие в обикновеното общество и праведното ви представяне като Дафа практикуващи са били потвърдени от хората по света и от Боговете. Ето кое прави възможна средата, която имаме днес. Забележително – наистина забележително. Вие устояхте пред клеветническата пропаганда от пропагандната машина на цяла една нация и на огромно правителство – правителство, манипулирано от най-големите мошеници и най-зли хора. Всеки един Дафа практикуващ, който е бил способен да върви с темпото на прогреса на Дафа, е направил това, което е трябвало да направи. За разлика от това, как може тези хора, които не са излезли от домовете си, но все още мислят, че се самоусъвършенстват, да бъдат смятани за самоусъвършенстващи се? Разбира се, човешките мисли се проявяват по различни начини в обикновеното човешко общество. Когато някой, който е изучавал Дафа, тръгне по погрешен път, причината е, че той има привързаности, от които не е бил способен да се откаже. И тези привързаности със сигурност ще бъдат контролирани и използвани от злите същества. Те търсят конкретно мислите ви, в които има привързаности, с цел да ги подсилят и да постигнат целта си да поемат контрол. След като бъдат използвани от демони, тези хора се „просветляват“ по зъл път, но все още мислят, че са прави, и търсят извинения във Фа, като вадят неща от контекста им, за да се защитават.

Гледайки цялостната ситуация на Фа-коригирането точно сега, промяната, през която е преминало цялото космическо тяло, е огромна. Необятното ново космическо тяло е несравнимо огромно и по-прекрасно от всякога. Настъпва най-финалният етап на Фа-коригирането. Тъй като системата от космически тела е невероятно колосална, тя е невъобразимо огромна, но даже една толкова огромна система е все още съставена от десетки милиони гигантски системи като тази. Вярно е, че вече няма как да ви разказвам за тази структура, използвайки обикновения човешки език – това достигна до състояние, при което повече не може да се опише. Това е вярно, но не подценявайте себе си. Вероятно бъдещото Съвършенство, което ви очаква, ще бъде една наистина прекрасна сфера. (Аплодисменти)

Разясняването на истината е нещо, което всеки един от вас, Дафа практикуващи, трябва да прави. Казвам ви това отново. Всеки, който се опитва да си търси извинения и който никога не е пристъпвал напред, постъпва неправилно. Колкото до това, още колко ще продължи това премеждие – не смятам, че трябва да мислите много за тези неща. И също така не мислете дали можете да постигнете Съвършенство, защото всяко едно желание, което имате, може да стане привързаност и да се използва от злото. Веднага щом се появи такава мисъл, злото може да ви състави лъжлива картина и тогава това ще причини намеса. Ценете настоящото време и се възползвайте от него по най-добрия начин – това време е отредено за практикуващите. Докато се самоусъвършенствате, извършвате Фа-коригиране и се придвижвате към Съвършенство, трябва и да спасявате съзнателни същества; вие създавате всичко за бъдещето. Всичко, което правят Дафа практикуващите днес, е изключително важно и праведният път, по който поемат, може да послужи за пример на съществата в бъдещето. Междувременно те поставиха основа в човешкото общество за бъдещия начин на съществуване на човешкия род. Знаете, че това, което се представя на уебсайта „Пюър Инсайт“, са новите концепции на бъдещото човечество, бъдещото мислене и правилните възгледи на новия човешки род. Състоянието на милосърдие, на доброта, чистота, праведност и велико търпение, показано от Дафа практикуващите през периода на Фа-коригирането, помага за оформянето на бъдещето общество. В допълнение към Дафа практикуващите, които преминават през процеса на самоусъвършенстване в сегашния период, ще има и бъдещи хора, които ще получат Фа във времето, което предстои – това начинание се извършва на два етапа. Първоначално подредбата на старите сили беше, че ще има общо двадесет години, разделени на период на Фа-коригиране и период, в който Фа коригира човешкия свят. През първите десет години Учителят щеше да извършва Фа-коригиране и Дафа практикуващите щяха да се самоусъвършенстват по време на периода на Фа-коригирането; през следващите десет години бъдещите хора щяха да получат Фа. След това щеше да настъпи новата ера и тогава щеше да започне новото бъдеще. Но ви разкрих това, защото нещата се промениха, макар и не толкова много. Не се радвайте прекалено за това. Особено тези от вас, които не са се справили добре, би трябвало да знаят, че времето притиска. Не мислете за нищо друго. Във всичко, което правим, трябва да сме отговорни към бъдещето. Междувременно, по време на нашето разясняване на истината бъдещите хора наистина са били спасени. По-специално разбирането и подкрепата, които хората извън континентален Китай показаха към Дафа, са положили отлична основа за тяхното получаване на Фа и влизането им в бъдещото човешко общество.

Хората не са се появили в този човешки свят без причина, тъй като в тази среда, на Земята, никога не е имало човешки род като днешния. Както знаете, често говоря за извънземни същества. Защо говоря за извънземни същества? Защото в миналото именно те са били истинските човешки същества в тази среда на Земята. През различни исторически периоди и в една дори по-далечна история те са били същинските обитатели тук. Без значение колко пъти е била сменявана Земята, във всеки земен период формата на съществата е била напълно различна и външността им е била различна – разликите са били огромни. Но всички те са били същинските обитатели на това място. Тогава защо нашето човечество в този период е придобило този външен вид? Защото, както знаете, Фа на космоса е щял да се преподава тук, така че в далечни исторически времена цялата основа е била полагана за бъдещото разпространение на Дафа. На неща, които изглеждат като животни, нямаше да се позволи да дойдат и чуят Фа – това би било обида за Дафа. Така че Боговете създадоха днешните хора по свой собствен образ. Хората от западните религии знаят, че Йехова е създал човека по свой образ; хората от Изтока знаят, че Ню Уа е създала човека по свой образ. И е имало други Богове, които са създали други хора. Ако в миналото хората в жизнената среда на Земята бяха създадени с външния вид на Боговете, това би било обида за Боговете – израз на най-голямото неуважение към тях. Така че създаването на човешки същества тук по образа на Боговете е било забранено. Въпреки че днешните хора са били създадени по образа на Боговете, Боговете отказват да мислят за тях като за свои родственици, тъй като начинът на живот на човешките същества е напълно различен от този на Боговете. Само външният облик на хората наподобява този на Боговете. Има и още нещо. Защо китайската култура и цивилизация през историята са били толкова различни от тези на други места? Страните във всички други региони са имали концепцията за държава и във всички други региони техните национални водачи са били наричани крале. Само в историята на Китай не е имало такова нещо като „държава“ – вместо това там е била възприета формата на династиите. Исторически погледнато, китайските императори са били много различни от кралете в другите страни. Истината е, че докато са се полагали основите за тези култури, непрекъснато са били установявани предопределени връзки със съществата на космоса. Във всеки период от историята същества от различни райски места са идвали в земите на Китай, за да установят своята връзка, и всяко едно от тях е било представител на собствената си космическа система. Дафа практикуващите също са дошли от различни космически системи. Преражданията им на различни нива са представлявали техните жизнени пътища на тези различни нива. В крайна сметка те са дошли от далечни космически тела. Както знаете, „императорът на една династия си има свои придворни“ – има такава поговорка. Но това не е всичко – императорите на всяка династия са имали свои придворни, небесните хора на всяка династия са имали свой народ, своя култура, свой тип облекло. В миналото, когато династията се е сменяла, културата също веднага се е променяла и разликите в облеклото също са били значителни. Всичко това е било донесено от същества от различни нива. Ето защо в Китай културата или храната, жилищата, облеклото, начинът на живот… всеки аспект на културата е бил много различен от тези в другите региони. Това е било причинено от натрупването на култури, донесени на човешкия род от същества от много, много различни системи. Тогава с времето броят на хората би надхвърлил капацитета на тази китайска земя. Така че след като връзката е била установявана, в следващия си живот хората са се прераждали в други региони.

Казвал съм, че никоя страна в този свят не съществува случайно – всички те съществуват със значение и цел. Всъщност всички хора чакат Фа. Много ученици наистина са го почувствали; а именно, когато някои хора четат Фа, те казват: „Търсил съм това през целия си живот“ или „Това е точно което търсех“. Защо други съзнателни същества не могат да получат Фа незабавно на сегашния етап? Защото са били ограничени в това отношение. Причината, поради която не могат да влязат сега, е, че щом влязат, собствената им карма и всевъзможните сложни елементи, които са формирали в обществото – неща от тяхната негативна страна – също ще ги последват и това ще увеличи трудността за Фа-коригирането в първата му фаза. Така че не можем да позволим на тези хора да дойдат сега. Но по отношение на Фа-коригирането и разясняването на истината вие трябва да действате, тъй като в процеса на това, ако някой е правил упражненията или е изучавал Фа – макар и не задълбочено – той вече е поставил основата за получаването си на Фа в бъдеще. Ето защо трябва да го правите. С други думи, казвам ви, че много ситуации не са без причина. Всичко на този свят е дошло за Дафа, било е формирано за Дафа и създадено за Дафа. Множеството Фа-принципи и истински тайни, които ви казах, преди не са били известни дори на Боговете. Дори когато те чуха тези неща, това ги удари като внезапно осъзнаване. Техните сфери ограничават разбирането им за по-високи нива и за по-далечни исторически периоди, тъй като колкото високо се самоусъвършенства някой, толкова високи ще са принципите, до които ще се просветли, и толкова висока ще е истината на космоса, до която ще се просветли. Така че в днешния свят не можем да не сме отговорни към другите съзнателни същества, не можем да не сме отговорни към получаването на Фа от другите съзнателни същества в бъдеще и не можем да не положим основата за получаването на Фа от другите съзнателни същества в бъдеще, тъй като е много вероятно те да са същества от вашата система. С цел да се разпространи Фа в Китай и да не се позволи на обикновените хора да чуят Фа, много, много крале от различни райски места и същества от много високи нива – за много от които съм се грижил през историята – бяха събрани, за да се преродят на китайска земя. Разбира се, що се отнася до получаването на Фа днес, отношението към всички е еднакво, независимо дали някой се е грижил за тях, или не. Така че имаме дори още по-основателна причина да спасим хората там. Насред пропагандата, скриваща небето и покриваща земята, това, което тези хора са извършили, вече не са обикновени грехове. Някои от тях са обречени да бъдат унищожени, независимо откъде са дошли и независимо каква предопределена връзка имат или колко високи са били нивата им. Не е ли жалко това да се случи на едно същество? Няма нищо, което можем да направим. Не става въпрос, че Учителят не е милостив. Причината е, че по време на Фа-коригирането всички същества от различни нива се позиционират наново – това не е въпрос на състрадателност, нито е въпрос на спасяване на хора. Където се намира Шиншин на едно същество, там е позиционирано то – това е стандарт, това е принцип на Фа и е нещо, установено за бъдещето; то не може да бъде разрушено или нарушено произволно.

Всичко, което Дафа практикуващите извън Китай са направили и демонстрирали по време на разясняването на истината, е не по-малко забележително – то е величествен подвиг. Когато се стигне до нива в самоусъвършенстването и напредък към Съвършенство, няма никаква разлика между вас и учениците в Китай. За вас беше аранжирано да получите Фа тук и да се самоусъвършенствате тук. Много практикуващи са високообразовани и голямото мнозинство от практикуващите извън Китай имат висши учебни степени. Защо случаят е такъв? Именно за да можете в този решаващ момент да използвате в пълна степен всичко, което сте научили сред обикновените хора и в което сте добри, за да можете да утвърждавате Фа, използвайки уменията на обикновените хора, които Дафа е създал за хората в този свят. На практика сте направили това много добре. Съдейки по статиите на уебсайта „Минхуей“ и статиите на Дафа практикуващите на уебсайта „Шиншен“ и в други медии, бих казал, че някои от статиите, които сте написали, са шедьоври – те са добре обмислени, идеите им са обосновани, демонстрират ясно мислене и логиката им е силна. Те наистина оказаха ефекта на шокиране и сплашване на злото и калибърът им е висок. Когато онези развъждащи лъжи медии в Китай се измерят със стандарта, който имаме сега, бих казал, че не са годни. Един ученик каза: „В императорския двор вече няма способни хора.“(1) Мисля, че е вярно. Кой би работил с всички сили, за да помага на злото да лъже, да ни оклеветява и обвинява несправедливо чрез подли методи? Като Дафа практикуващи ние напълно демонстрираме това, което се очаква да правим – това е ваша отговорност; то е това, което Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането трябва да правят, и вие се справихте изключително добре. Докато преживяваха премеждия и понасяха агонията на преследването, учениците в Китай разясняваха истината на съзнателните същества, извършвайки величествения подвиг на велики просветлени същества, преди да бъдат родени. Понякога, когато чета уебсайта „Пюър Инсайт“, чувствам, че новите същества и новият човешки род наистина са започнали сега, защото вашето разбиране вече е способно да се приравни с разбирането от новия исторически период и с това на най-праведните същества. Дафа практикуващите полагат за човешкия род основа за бъдещето.

Има един много зъл фактор в преследването на Дафа практикуващите. А именно, че старите сили не могат да превъзмогнат факта, че някои ученици са станали практикуващи от периода на Фа-коригирането и ще постигнат Съвършенство; старите сили смятат, че тези ученици са получили това твърде лесно, защото дори те не могат да бъдат Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането; и поради тази причина манипулират злото и използват порочни хора да бият нашите ученици – настояват да ги бият до момента, в който учениците кажат: „Ще спра да практикувам.“ Не е ли зло това? Може ли един Бог да е такъв? Космосът се коригира от Фа и броят на съществата, изличавани на всяко ниво, е доста огромен. Както го виждам, броят на тези от нас, които ще постигнат Съвършенство, далеч не е достатъчен. Първоначално планирах да имам най-малко 50 милиона – никога не съм ви казвал това преди. (Аплодисменти) Точно сега нямаме достатъчно. Но вече действително имаме доста голям брой. Независимо от всичко обаче, като самоусъвършенстващи се не трябва да ставате твърде радостни, без значение какво чувате. Вероятно това, което Учителят каза току-що, само по себе си е тест за вас. Освободете се от всяка своя привързаност и не мислете за нищо. Просто правете всичко, което се очаква да прави Дафа практикуващият, и нищо няма да бъде пропуснато. Въпреки че злото изглежда ужасно лошо, сега то е изчерпало триковете си и може само постоянно да ескалира етикетите, които поставя, и да манипулира с лъжи общественото мнение; със своето болно съзнание то продължава да насилва учениците да пишат така наречените „заявления за разкаяние“ и да подписват разни неща. Знае много добре, че всичко това е фалшиво и не може да промени сърцата на хората, така че защо настоява да го прави? Защо настоява да ви накара да подпишете този документ? Защо настоява да ви накара да кажете: „Ще спра да практикувам“, преди да ви пусне? Един човек казва: „Ще продължа да практикувам“ и го осъждат; друг казва: „Ще спра да практикувам“ и само заради това го освобождават. Разликата между тях е невероятна, нали? Нормално ли е това? Не е нормално. Не е ли очевидно? Те просто искат да ви накарат да паднете, искат просто да ви накарат да кажете тези думи. Щом бъдат изказани, дори и да не са от сърцето ви, оставят петно. За един практикуващ от периода на Фа-коригирането това е позор. Нещо повече, вие сте извършили неща, които са навредили на Дафа, и ако не сте способни да поправите всичко това по-късно в процеса на Фа-коригирането и да компенсирате за загубите, които сте нанесли на Дафа, ще бъде наистина сериозно. Една мисъл може да определи дали ще успеете. Дали можете да пристъпите напред, за да утвърждавате Фа, е тест, който не може да бъде преминат просто чрез следване на тълпата и нейната инерция. Някои хора си казаха, че ще чакат на пл. „Тиенанмън“ и решиха, че „ако всеки пристъпи напред от тълпата, тогава и аз ще пристъпя“. Когато не виждат много практикуващи да пристъпват напред, те се разхождат наоколо и след това си тръгват. Причината е, че когато всеки пристъпва напред, това, което ви тласка напред, е тази инерция – вие не пристъпвате вследствие на отказ от живота и смъртта дълбоко в себе си. Самоусъвършенстването е личен въпрос и следването на тълпата няма да свърши работа. Напредъкът на всеки човек трябва да е добре обоснован. Разбира се, не е нужно всички наши ученици извън Китай да отидат на „Тиенанмън“. Ако всички отидете там, няма да има никой, който да върши неща за Фа-коригирането извън Китай. Всичко това е било аранжирано в историята.

Вие сте едно тяло, точно както Гонг на Учителя. Разбира се, вие и Гонг не сте едно и също нещо; просто давам пример. Точно както моя Гонг, който прави различни неща едновременно. Част от него неспирно пробива през огромния космос със страхотна сила към микрокосмоса, към това, което е по-високо и по-обширно; силата е толкова мощна и скоростта е толкова бърза, надминавайки всички времена при коригирането на колосалната небесна твърд. След този пробив част от него елиминира греховната карма на съществата на различни нива и балансира всички преплетени взаимовръзки сред съществата на различни нива. Част от него асимилира съществата, а част от него ги позиционира наново. Той прави различни неща дори и на най-микроскопичните нива на съществата, на всяко ниво. Част от него върши неща в ниските измерения, част от него предпазва учениците, а част от него прочиства злото – всяка част от моя Гонг прави тези неща. С други думи, едно тяло не прави непременно едно нещо. Но независимо какво правите, необходимо е да сте достойни за званието „Дафа практикуващи“.

Това е всичко, което ще кажа днес. Вашето споделяне на опит и разбирания също е важно. При каквито и да било обстоятелства, в който и да е период и независимо колко сте заети с работата си, не може да се отклонявате от изучаването си на Фа, тъй като то е това, което фундаментално подсигурява, че ще се подобрите и ще постигнете Съвършенство. Не може да вършите работа за Дафа, без да изучавате Фа, или това ще бъде обикновен човек, който върши работа за Дафа. Дафа практикуващите трябва да са тези, които вършат работа за Дафа – това е изискването към вас. Ако обикновени хора помагат с работа за Дафа, това, разбира се, е нещо добро, но аз говоря за Дафа практикуващите. Вие трябва да сте Дафа практикуващи, които вършат работа за Дафа, тъй като вашето постигане на Съвършенство е от първостепенно значение. Точно сега вашето постигане на Съвършенство е на първо място. Разбира се, това да сте отговорни към Дафа и да спасявате съзнателни същества е част от постигането ви на Съвършенство. Ще ви кажа следното: всички казвате, че Учителят спасява всички съзнателни същества, но когато всички вие постигнете Съвършенство и погледнете назад, ще видите всички съзнателни същества, които сте спасили преди. Когато разяснявате истината, вие спасявате съзнателни същества.

Това е всичко, което ще кажа. Сега може да продължите конференцията.


(1)Древен китайски израз за определено състояние на управлението – бел. прев.