Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Канада, 2001 г.

Ли Хонгджъ

19 май 2001 г., Отава

Здравейте всички! (Аплодисменти)

Първо бих искал да пожелая на нашата конференция пълен успех. (Аплодисменти) Като Дафа практикуващи знаете, че това е различно от който и да било път на самоусъвършенстване от което и да е време в историята – то е безпрецедентно. Защо? Защото вие сте Дафа практикуващи. Всеки един вид самоусъвършенстване в историята е бил само за собствения напредък на човек и за неговото Съвършенство, но вие сте различни. Знаете, че в бъдеще ще има много повече хора, които ще получат Фа. С други думи, два са етапите, които следват представянето на Дафа пред обществото. Първият етап е установяването на Дафа практикуващите в процеса на Фа-коригирането. Самоусъвършенстването на хората след това няма нищо общо с Фа-коригирането и е изцяло въпрос единствено на личното им подобрение за постигането на Съвършенство. Така че, като Дафа практикуващи, на вас ви е отредена велика историческа мисия. Тогава това е различно от стриктно личното самоусъвършенстване. Необходимо е да защитавате Фа, необходимо е да утвърждавате Фа и когато Фа е преследван, вие изобличавате злото и се справяте по-добре в привеждането на Дафа в пълна хармония – ето какво трябва да правите. И всъщност сте го направили наистина добре – Учителят вижда това много ясно.

Тъй като се самоусъвършенстваме по праведен Фа, без значение какво правим, трябва да подхождаме с доброта (Шан). Така с нашите добри мисли всичко, което сме направили за утвърждаването на Фа и разобличаването на злото, е показало величествеността и милосърдието на нашите практикуващи. Междувременно трябва да елиминираме злите неща, тъй като те вредят на космоса и на съзнателните същества. С други думи, без тези зли неща нямаше да е необходимо Фа-коригиране. Това не се е случвало в никой период от историята – няма прецедент, няма пример, който да се следва. Способността ви да правите всичко това добре истински отразява величието ви като Дафа практикуващи. И това е ваша привилегия, защото никое същество в историята не е имало такава възможност – това е за пръв път. През тези няколко години всички вие се справихте наистина добре и аз съм споменавал това в различни случаи. Нещо повече, в процеса на Фа-коригирането учениците като цяло се справиха не просто добре, а невероятно добре! Било то учениците от континентален Китай или учениците извън него, всички вие се справихте наистина добре, напълно изиграхте ролята на Дафа практикуващи, използвахте способностите, които имате, и средствата на ваше разположение и направихте това, което обикновените хора не са способни да направят; това важи особено за онези, които загубиха човешките си тела за Дафа – всички вие показахте величието си, докато утвърждавате Фа.

Всички вие се справихте наистина добре във Фа-коригирането. Но докато злото не е напълно елиминирано, все още трябва да се справяме дори по-добре. Ние трябва да разобличим и елиминираме злото. Китайският народ е най-голямата жертва на неговата вреда. Всичките методи, използвани от злата политическа банда мошеници в китайското правителство, са най-позорните, най-злите и непознати на историята – те достигнаха най-крайната точка, не биха могли да са по-лоши. Никога преди никое правителство не е било използвано, за да върши тези мошенически неща. Всички неща, които нашите Дафа практикуващи са направили с добри мисли, трогнаха хората по света и съществата на всяко ниво, докато злото, което надигна глава в континентален Китай, разгневи съществата на всяко ниво. Контрастът между тези зли същества и нашата доброта (Шан) е драматичен. Знаете ли, че когато това зло види, че ще бъде елиминирано, става напълно необуздано. То е лошо, то е отровно и е зло. И точно както отровата, ако искате да не трови хората, това е невъзможно – ето просто как е. Така че в процеса на неговото елиминиране изобщо не бъдете снизходителни – просто го премахнете. Тук не говоря за човешките същества, а за онези зли същества, които манипулират хората. Всъщност всички мои практикуващи притежават способности и това включва учениците в Китай и в други държави, както и някои нови ученици. В действителност всички те имат способности. Тъй като във Фа-коригирането всеки етап е изпитание – тест, оставен за различни ситуации в различни бъдещи периоди на историята(1), това е величествен Фа, оставен за историята на космоса. Що се отнася до собственото ви самоусъвършенстване, вие вече сте преминали през процеса на самоусъвършенстване. Вие сте същества, които са установявани за Дафа. Последният етап от пътуването ви е вашето извисяване до собствената ви първоначална и най-висока позиция. Със своята изключителна широта на съзнанието Дафа практикуващите могат да понесат всичко, но в бъдеще, в различни исторически периоди ще се случат различни неща. Този Дафа на космоса ще бъде оставен като пример за съзнателните същества на различни нива и в различните исторически периоди, така че когато възникнат проблеми в различни периоди на различни нива, съзнателните същества да имат начини да се справят с всякакви ситуации, които се случват в различни моменти в историята. С други думи, всички видове проблеми, които се проявяват днес, са указания, оставяни за историята. Проявленията са сложни и изглеждат случайни, но всъщност са много добре организирани. Те са оставяни за историята, за да демонстрират как би трябвало да се разрешават проблеми, които ще се появят в различни периоди в бъдеще. Така че, ако злото е достигнало до етапа, при който вече не може да бъде спасено, как да се справим с него не е въпрос на лично самоусъвършенстване – това е защитаване на Фа на космоса. При необходимост човек може да използва различни способности от различни нива, за да го елиминира.

Както знаете, моят Фа не се преподава само на вас – различните нива всички слушат. Така че с други думи, тази задача на Фа-коригирането съществува на различни нива. При специални обстоятелства злото може да се елиминира – това може да се прави. Такова нещо не е съществувало преди в самоусъвършенстванията в историята. Различните правилни състояния, които проявявате по това време във всяко едно отношение, и това как се справяте във всякакви ситуации, са все оставяни за историята. Така че те са както важни, така и решаващи. Разбира се, когато елиминираме злото, трябва да помните, че ако имате намерението да се изтъквате, ако имате страхове на обикновените хора или нечисти мисли, няма да сте способни да постигнете целта. Защо имате такава способност? Само защото сте велики самоусъвършенстващи се. Такава мисъл не би могла да бъде изпратена от никого, освен от велик самоусъвършенстващ се. Ето защо, когато някои ученици използват тази способност, понякога тя работи, а понякога – не. Ето къде лежи проблемът. Казвайки това обаче, когато нещо наистина трябва да бъде елиминирано, то просто трябва да се елиминира. Не само вие извършвате унищожаването на злото; ако самоусъвършенстващият се не може да го направи, Боговете – включително по-висши Богове – също е необходимо да вземат участие в този процес.

Също така от сега нататък, по време на групова практика или когато има друга голяма конференция като тази, нашите ученици могат да успокояват съзнанията си за пет минути, като седят с ръце в Джие-ин и мислят за елиминиране на лошите мисли, кармата, лошите представи и външната намеса в съзнанията им. Когато сте в такова състояние, мислете, че те умират, и тогава те ще бъдат елиминирани. Пет минути ще са достатъчни. (Аплодисменти) Когато се събираме заедно за групова практика, мислете за елиминиране на злото в Трите сфери, докато една от ръцете ви е изправена вертикално пред гърдите, и просто мислете с Истински мисли за пет минути – това би трябвало да е достатъчно. (Аплодисменти) Ще работи, тъй като в края на краищата вие сте величествени самоусъвършенстващи се и сте различни от обикновените хора. Но ако използвате това за нещо, за което самоусъвършенстващият се не трябва да го използва, няма да работи; щом се появи мисълта, ще последва възмездие и нивото ви ще падне. Помнете това!

И така, сега ще поговоря по един друг въпрос. Какъв въпрос? Знаете ли, теорията за гравитацията, в която науката вярва в днешно време, е напълно погрешна. Кое е довело до това гравитационно явление, което описват хората? То се случва, защото всички животи и цялата материя, включително въздухът и водата, които са на Земята и в Трите сфери – всички неща, които съществуват в Трите сфери – са съставени от частици от всичките различни нива в Трите сфери и различните частици от различни нива са взаимосвързани. При наличието на дърпаща сила тази свързваща връзка може да се удължава и движи в рамките на Трите сфери. С други думи, когато я дърпате, тя може да се разтяга като ластик, а когато я пуснете, ще се върне обратно. Това означава, че има основна, стабилна форма на съществуване сред частиците. Ето защо всеки обект в пределите на земната среда ще се върне обратно на земята, след като го преместите. Разбира се, не говоря за преместването на парче скала до друго местонахождение, в който случай то няма да се върне, където е било. Не е това идеята. Повърхността на Земята е границата на едно ниво. В рамките на това ниво нещата могат да се преместват хоризонтално, тъй като всички те са на едно и също ниво. Но когато нещо се премести към ниво отвъд неговото ниво, ще бъде издърпано обратно, защото нещата по Земята са в сферата, където съществуват частиците на това ниво.

Помислете всички: цялото космическо тяло е изключително необятно. Човешките същества и Земята са миниатюрни дори когато се погледнат от високо място в пределите на Трите сфери. Човек изглежда, че е пропътувал от Ню Йорк до Канада, докато всъщност в техните очи като че ли не сте и помръднали, тъй като обхватът на вашето движение е наистина малък. Така че, когато ракети и космически кораби излитат в небето, те се опитват да се откъснат от тази среда – съставена от тези частици от различни нива – която изгражда Земята. Ето защо човешките същества използват ракети, за да увеличат изтласкващата сила и да ги преместят с голяма мощ. Както знаете, в Трите сфери съществува атмосферен слой. Изглежда като атмосфера, докато в действителност отвътре е среда, съставена от безбройни микроскопични същества, чиято цел е да предоставят стабилност, така че човешките същества да могат да съществуват тук. Щом нещо се откъсне от тази атмосфера, взаимовръзките между много молекули се разкъсват от дърпането на огромната сила. Тогава това довежда до ситуация, при която само частици по периферията са все още свързани с него и дърпащата сила вече не е толкова силна. С други думи, въпреки че вече не е в земната среда, то все още е свързано със сферите на други частици в Трите сфери. Само по този начин то може да е стабилно там. Това е причината, поради която един сателит може да остане там. Разбира се, същите свързващи връзки съществуват и при обектите от едно и също тегло, но с различен обем. Обект, който има малък обем, но висока плътност, притежава същото количество свързващи връзки както обект, който е с голям обем, така че изглежда, че тежат еднакво. Има много други аспекти на това, ако трябва да се впусна в детайли. Това, което се опитвах да ви кажа току-що, е, че гравитацията не съществува. Истинската причина е, че за да могат частиците в тази среда да съществуват тук, те трябва да са взаимосвързани.

Така че, що се отнася до самоусъвършенстващите се, защо човек може да напуска тялото си? И защо може да левитира? Точно поради това, че материята на тялото ви, която е свързана със Земята и е изградена от частици на повърхностната материя, е преминала през промени. Прекъснала е връзката си с частиците в тази среда, така че вие вече не сте под влиянието на свързващата ѝ сила и повече не сте подчинени на нейната ограничителна и дърпаща мощ. Ето кога можете да левитирате. Така че до която сфера сте се самоусъвършенствали, съставът на вашето същество на микроскопично ниво е свързан с тази сфера. Когато се самоусъвършенствате до по-високи нива, вие ще бъдете свързани към по-високи нива и ще прекъснете връзката с всички нива под вас. Това е взаимовръзката. Свързването и отварянето на Големия небесен кръг е проявление на това ниво. Но учениците отдавана са надминали това ниво, само че са заключени. От сега нататък нашите ученици един след друг ще преживяват различни състояния в самоусъвършенстването. Ето защо ви казах за това. Днес ще кажа само толкова. Надявам се тази Фа-конференция да продължи дори още по-добре. (Аплодисменти)

Зная, че всички сте работили толкова усилено. Трябва да работите и трябва да учите, имате своите семейства и социални дейности и същевременно трябва да се грижите за семейството си, да се справяте добре в работата, трябва да изучавате Фа добре и да правите добре упражненията, и освен това трябва да разяснявате истината. Трудно е! Доста е трудно, както от гледна точка на време, така и на финанси. Трудно е, така че вашата велика добродетел се проявява; трудно е и така това е добра възможност да установите своята велика добродетел. Забележително! Тъй като сте самоусъвършенстващи се, въпреки че е трудно, трябва да се справяте дори още по-добре. Това е всичко, което ще кажа. (Аплодисменти)


(1) В китайския език думата „история“ се използва в по-широк смисъл и може да бъде употребена във връзка с минало, настояще или бъдеще. – Бел. прев.