Преподаване на Фа на Фа-конференцията в региона на Големите езера в Северна Америка

Ли Хонгджъ

9 Декември 2000 г., гр. Ан Арбър

Работихте усилено! (Ентусиазирани аплодисменти)

Радвам се да ви видя. Не бяхте такива преди година. След като преминахте през толкова суров тест, мога да отбележа – въпреки че може и да не го усещате много – вие сте напълно различни хора от преди. Всички ние преминахме през най-жестокия тест – нещо, което никога не се е случвало в историята, и то бе нещо зло. Преди, каквото и да правехме, вие се питахте: „Как да изучавам добре Фа? Как би трябвало да работя за Дафа? Как да се подобря? Как да се справям по-добре?“ Постоянно усещахте, че изучавате Дафа, а не че сте част от Дафа. След изминалата година виждам, че сте напълно променени. Вече не разсъждавате както преди. Независимо какво правите за Дафа и без значение какво е това, което вършите, вие поставяте себе си в Дафа, вместо да си мислите, както правехте преди: „Искам да направя нещо за Дафа“ или „Искам да се подобря по този или онзи начин.“ Независимо какво правите, вие не си мислите, че вършите нещо за Дафа, по какъв начин би трябвало да вършите неща за Дафа или „как да направя нещата добре за този Фа“. Вместо това поставяте себе си в Дафа, постъпвате като частица от Дафа. Без значение какво правите, [усещате, че] трябва да постъпвате именно така. Въпреки че не го осъзнавате или изразявате ясно с думи, всъщност това вече е начинът, по който действате. Това е най-голямата промяна, която виждам у вас след тази година. С други думи, вече сте напълно във Фа. По-специално, това е най-видимо в поведението на дългогодишните практикуващи. Преди можеше да се каже, че сте ученици. Напоследък често използвам думата „практикуващи“, вместо „ученици“. Наистина преминахте през огромни промени. Тъй като сте самоусъвършенстващи се, Учителят не ви е хвалил много по окуражителния начин, който използват обикновените хора, нито ви е казвал колко добре се справяте. Това е така, защото вие сте самоусъвършенстващи се и трябва да знаете какво да правите.

Нещата, които се случват днес, бяха аранжирани много отдавна в историята. В нито един момент нищо не се е отклонило. Разбира се, тази подредба е направена от същества от високо ниво в стария космос. Освен това беше систематично аранжирана от стари същества в слоевете над слоеве на космоса. Тяхната цел също беше да спасят този космос. Те смятат, че са дали всичко от себе си в опита си да направят тези неща добре и да доведат до благополучен завършек този въпрос, който включва днешния Дафа и дори Дафа практикуващите. Това е, което си мислят. Сигурно си спомняте какво казах миналия път, когато преподавах Фа в Сан Франциско – че никой не е достоен да подлага на тест този Дафа на космоса. Това е така, защото независимо от височината на сферата и нивото на едно същество в космоса, то си остава същество в рамките на този космос и е създадено от Фа. С други думи, дори неговото съществуване е било създадено от този Фа, така че как би могло да се обърне и да подложи на тест този Фа? Въпреки това, както съм ви казвал много пъти в предишни Фа-лекции, съществата в миналото не можеха да знаят – и не им беше позволено да знаят – за Фа на космоса. Разбира се, изказано на обикновен човешки език, например, ако съзнателните същества в космоса знаеха, че в космоса съществува Фа, това щеше да доведе до много, много проблеми, след като те се отклоняха от Фа през вековете. Някои същества биха могли да се опитат да променят този Фа. Тъй като притежават способността, биха могли да направят почти всичко. Ето защо формата на съществуване на Дафа на космоса не е позволено да се знае от съществата на което и да е ниво. Това, от своя страна, е довело до проблем. Те не знаят, че в този космос има Фа. Смятат, че способността за широкото разпространение на Дафа на космоса в този космос представлява моето просветление до този Фа. И наистина дадоха най-доброто от себе си за успеха на този въпрос, като ми помагаха всички тези неща да бъдат доведени до благополучен край. Това обаче поражда друг проблем. Какъв е той? Всички същества в космоса са се отклонили от този Фа. С други думи, техните сфери и чистота, измерени според стандарта на първоначалния Дафа на космоса, вече не са задоволителни. Така че всичките им подредби и съдействие по този въпрос се превърнаха в най-голямото препятствие за изпълнението на тази задача. Причината е, че независимо колко добре се справят, това няма да надмине техните сфери. Ако нещата бяха направени според аранжировките им, тогава помислете: нямаше ли да е все едно нищо не е било направено, дори след като това приключи? Как би могло да е приемливо, ако същата сфера и стандарти останат, след като това завърши? Ето защо всички тези неща, които те аранжираха и направиха, не могат да бъдат приети или смятани за валидни.

Впоследствие това създаде сериозен проблем: всички тези аранжирани от тях неща не само не можаха да изиграят положителна роля във Фа-коригирането, но и се превърнаха в сериозна пречка. Тази днешна зла драма в обществото на обикновените хора също е част от аранжировката на съществата от високо ниво. Същевременно това е най-видната демонстрация на техния Шиншин, неотговарящ на изискванията на Фа, и изцяло разкрива позициите на съществата и критериите за Шиншин на участниците от различните нива. Междувременно, това също така поражда и едно благоприятно обстоятелство за Фа-коригирането. Какво обстоятелство? Ако по време на Фа-коригирането никое от съществата не покажеше същността си, щеше да е трудно да бъдат позиционирани съобразно различните им Шиншин нива. Тоест това щеше да направи Фа-коригирането много трудно. Тогава, с други думи, всички неща, които те са извършили, за да подлагат на изпитание Дафа, са се превърнали в изпълнение, чрез което техните Шиншин позиции биват напълно разкрити и наблюдавани. В същото време се оказва, че учениците са натрупали лоши елементи през дългия ход на съществуването си, както и карма, породена от сфери на ниско ниво. Всички тези неща трябваше да бъдат елиминирани и така това доведе до суровия тест за учениците в това начинание, както и до използването на злонамерени хора, които да скалъпват лъжи срещу мен, за да изпитат непоколебимостта на учениците в Дафа. Това е ситуацията.

Както току-що споменах, не мога да приема никое от тези неща. Затова е необходимо да ги елиминирам, включително и тази зла драма. Първоначално те искаха да се отнасят с нас по начина, по който са били третирани религиите в миналото. Изкривените им представи са ги накарали да мислят, че преследването на Богове в историята е било правилно. Инциденти като този с Исус, прикован на кръста, са се превърнали в прецедент за същества от високо ниво, които слизат, за да спасяват хора. Как може това да е приемливо? То само по себе си е изродено! Един Бог слиза, за да спасява хората, и въпреки това те го приковават на кръст – какъв огромен грях са извършили хората! Днес те все още плащат за него. Но това не беше извършено само от човешки същества. Беше причинено от упадъка на съществата на високи нива. Те не се осмеляват да признаят нищо погрешно от своя страна по всички тези въпроси. Това е така, защото всичко се изкривява – изкривява се толкова, че те са се отклонили от Фа и постепенно са станали такива, каквито са в момента. Никое същество от което и да е ниво никога не се е осмелявало да се занимава с тях. Всичко се определя от преплетени елементи, които са станали изключително сложни. Всички тези нечисти неща трябва да бъдат елиминирани – напълно елиминирани!

Въпреки че тази зла драма се проявява сред обикновеното човешко общество и изглежда сякаш зли човешки същества са създали това жестоко премеждие за моите Дафа практикуващи, всъщност то е било причинено от участието на отклонили се от нормата същества от различни нива – говоря за тези дегенерирали същества. Съществата, които не са взели участие, представляват по-голямата част. Но те също вече не са чисти и всички те биват позиционирани наново по време на Фа-коригирането. Съществува и още един много сериозен въпрос. Казах им още в началото, когато започнах това начинание, че няма същества, които могат да спасят днешните хора, че никой Фа не може да спаси днешните същества и че никой не може да промени днешните хора. Какво имах предвид? Ще ви кажа. Днешните хора не могат да доловят собственото си изкривено мислене, тъй като самата човешка природа се е променила. Без значение какъв метод за самоусъвършенстване е възприет, можете да промените само осъзнаването им, но не и това, което се е изкривило в самата им природа. Ето защо след тази една година и повече, независимо какви методи използваха и колко жестоки бяха, те не успяха да разрешат фундаменталните проблеми на учениците и накрая не постигнаха целта си. За да направят така, че учениците да отговорят на стандарта – да отговорят на техните изисквания – те използваха онези зли същества, за да бият учениците жестоко. Когато изчерпаха най-жестоките си средства и все още не постигаха целта си, станаха объркани и вбесени и тръгнаха срещу нашите ученици дори още по-яростно. Накрая, въпреки че не успяха да постигнат целта си, заявиха, че са дали най-доброто от себе си. Колко зло! При все това слоевете над слоеве от същества в безграничния космос не могат да доловят това зло, когато то се случва. Това е така, защото всички същества се изкривяват.

Това, че те не са постигнали целта си, не означава, че нашите ученици вече не могат да успеят. По време на Фа-коригирането всичко може да бъде приведено в съответствие на стандарта. Преди много време им казах да не го правят. За което и да е същество, камо ли за човешките същества, независимо колко високо е то, стига да е същество в рамките на космоса, по време на Фа-коригирането мога да го пречистя, започвайки от неговата фундаментална природа, от произхода на съществуването му и от всички елементи, които изграждат неговото същество, премахвайки нечистото и коригирайки тези неща. Казах им да не го правят. Въпреки че им преподадох Фа, те не ме послушаха, защото не вярваха на цялата истина. Тъй като го извършиха, това е техен грях. Дори и сега те все още мислят по този начин: „Направихме всичко по силите си, за да ти помогнем. Тъй като това е толкова огромен Фа и засяга безопасността на бъдещия космос, е неприемливо, ако твоите ученици не отговорят на стандарта. Няма как да стане, ако един толкова необятен Фа не премине през такъв огромен тест.“ Ето какво си мислят. Така че те по-скоро биха разрушили всичко, отколкото да оставят необходимия стандарт недостигнат. Ето защо този тест, пред който са изправени Дафа практикуващите, никога не е наблюдаван в историята. Както ви е известно, кога в историята са съществували такива модерни средства за масова информация? Те са навсякъде. Съществували ли са някога тези съвременни транспортни средства? Те превърнаха широтата на света в нещо доста малко. Така че това е най-жестокото безпрецедентно преследване в историята. Но всичко, извършено от учениците, изправени пред злото, е най-доброто за Фа-коригирането и за Учителя, защото вие наистина демонстрирахте отстояване спрямо тази зла драма. Освен това, те правят всички тези неща, като използват само най-дегенериралите същества в космоса. Всички същества в космоса се позиционират наново. Хората не са достойни да подлагат на тест този Фа, нито са достойни Боговете. Който вземе участие в това, извършва грях. Те също са видели всичко това.

Тогава означава ли това, че ако всички техни подредби не бъдат приети, тези ученици, които не са се справили добре, също ще могат да постигнат Съвършенство? Не. Ако това не се беше случило, бих могъл да дам на всички същества доброжелателни решения и да дам възможност на всички тях да отговорят на стандарта за Съвършенство. Но се появи това зло премеждие. Повечето ученици по различни начини пристъпиха напред, за да утвърждават Дафа, да разясняват истината и да спасяват хората по света. Някои от тях бяха арестувани, бити или починаха вследствие на преследването; дори Учителят е злобно атакуван от лъжи. Изправени пред живота и смъртта, учениците имаха смелостта да пристъпят напред – да пристъпят напред, губейки всичко възможно – и да вършат всичко величествено, което един Дафа практикуващ би трябвало да прави. От друга страна, тези, които не са пристъпили напред, които са се скрили и са заели страната на злите същества в разбирането си – как може те все още да са Дафа практикуващи? Дафа практикуващи ли са все още тези, чиито представи са заели страната на злото, преследващо Дафа, и които извършват лоши неща? Притежават ли великата добродетел, необходима за постигане на Съвършенство, която имат другите? Нещо повече, Боговете не са като хората. Например някои ученици бяха арестувани и изпратени в затвора. Когато не можеха да понесат жестоките изтезания, те пишеха свидетелства за покаяние. Но наум си мислеха: „Това е за тяхна заблуда. Ще продължа да практикувам, след като изляза. Ще продължа да ходя да утвърждавам Фа и пак ще ходя на Тиенанмън.“ Но това е неприемливо. Причината е, че този тип мислене е нещо развито в човешкия свят, след като хората са се изкривили. Но Боговете не са такива. Те нямат такива мисли. Щом тръгнат по един път, несъмнено ще се придържат към него.

Много неща са трудно обясними с човешки език. Точно както много ученици ме питат: „Учителю, защо не се сложи край на това по-скоро?“ Насред страдания много хора мислят по този начин: „Нека постигнем Съвършенство по-скоро; нека приключим с това по-скоро.“ В действителност всичко това са привързаности. Както току-що казах, те успяха да постигнат целта си да изпитват учениците по този начин, защото учениците трябва да се подобрят и да елиминират последната част от своята карма. Как би било позволено, ако в хода на напредъка на едно същество към повърхността и постепенното му превръщане в Бог то не прави свои собствени жертви, не продължава да подобрява себе си и не установи своята могъща добродетел? Във всичко това, от друга страна, аз използвам излагането на показ на Шиншин на тези същества, за да позволя на учениците същевременно да установят своята могъща добродетел. Всъщност независимо от всичко... Независимо колко страдание понася едно същество в обикновеното човешко общество, нека ви кажа, че то не е пропорционално на неговия Статус на достижение след постигане на Съвършенство. То наистина не е пропорционално! Помислете всички: в миналото човек е трябвало да премине през цял живот на самоусъвършенстване или дори няколко живота, докато днес даваме възможност на хората да постигат Съвършенство за по-малко от няколко години. Процесът на понасяне е само кратък миг и освен това времето е ускорено. В бъдеще, когато погледнете назад – тоест, ако успеете да постигнете Съвършенство – ще откриете, че е било едно нищо и точно като сън.

Но всичко, което нашите ученици са направили през този процес, е наистина забележително. Най-изключителното у вас е, че сте способни да вървите в крачка с Фа-коригирането. Както казах преди малко, това проявление на зло в обикновеното човешко общество се извършва от най-дегенериралите същества в космоса – същества, поставени в обикновеното човешко общество. Било им е позволено да проникнат в Трите сфери, за да могат да бъдат използвани. Онези същества от високо ниво не биха извършили лично тези лоши неща, които правят обикновените хора. Те използват зли същества и зли хора там долу, за да вършат тези неща. Така че всичко това е изключително зло.

Някои от нашите ученици извън Китай се чудят: „Тъй като сме в чужбина, ние не страдаме толкова много, колкото учениците в Китай. Означава ли това, че няма да сме така добри, колкото учениците в Китай, когато постигнем Съвършенство?“ Не е така. Защото учениците във и извън Китай са едно тяло. Когато това нещо се случва, трябва да има хора, които да правят едно, и други, които да вършат друго. Тъй като това е тест, насочен към Фа, без значение къде сте или какво правите, вие се подобрявате насред нещата, които се предполага да правите. Зад всичко, което всеки един прави, има причина. Няма разлика по отношение на сферата на Съвършенство и прогреса към Съвършенство – където трябва да достигнете при постигането на Съвършенство, вие със сигурност ще отидете там. Ето един пример. Проявата на злото в Китай е толкова злонамерена и ако нямаше ученици зад граница, които да разясняват истината и да подкрепят учениците в Китай – помислете – нямаше ли злото да върши лоши неща дори още по-безскрупулно и необуздано? Не е ли така? Ето защо всичко, което нашите ученици са направили за утвърждаването на Фа, ефективно е разобличило и ограничило злото и същевременно е подпомогнало нашите ученици в Китай. Всичко, което е направено – било то отиването ви до „Тиенанмън“, разясняването ви на истината на хора в други среди или разпространяването на Фа и разкриването на истината за злото пред хора извън Китай – всичко това е величествено, защото вие сте едно тяло. Разбира се, някои ученици отидоха до Китай и до „Тиенанмън“ – вие сте забележителни и Учителят ви казва, че сте забележителни. Но от друга гледна точка, Учителят би искал да ви каже, че учениците зад граница не трябва да се опитват да ходят в Китай, защото сте нужни за разобличаването на злото. Много хора ме питаха това и също така го пишеха на бележките си с въпроси към мен: „Учителю, защо получаваме Фа в САЩ? Защо получаваме Фа извън Китай?“ Сега ви е ясно, нали? Без да правите тези неща тук, нямаше ли те да са непълни през периода на Фа-коригирането? Просто трябва да се справяте добре тук с това, което би трябвало да правите. Ето защо сте получили Фа извън Китай. Ако всички се върнехте обратно в Китай, кой щеше да върши неща, за да коригира Фа, да разобличава злото и да намалява преследването на учениците в континентален Китай? Нашите ученици са забележителни – наистина забележителни! Дадохте най-доброто от себе си, за да правите това, което би трябвало да правите. Независимо дали сте в Китай или извън него, въпросът с това как се справяте е един и същ; съществува и същата разлика в това, дали пристъпвате напред или сте неспособни да пристъпите напред и колко сърце влагате в този въпрос на Фа-коригирането. Само средата е различна. Що се отнася до някои наши ученици, които са страдали изключително много или дори са загубили живота си, ще ви разкажа за тези неща в по-късен момент. След като истината за това бъде разкрита, ще осъзнаете: „О, ето как било.“ Както току-що казах, за всичко има подредба.

Справихте се много добре в разясняването на истината на хората по света. Същевременно мога да ви кажа, че това също е величествено и благородно. Изглежда сякаш даваме брошура на обикновен човек и че казваме на обикновените хора каква е истината. Нека ви кажа, че когато този въпрос с Фа-коригирането приключи, човечеството ще навлезе в следващата фаза и хората и съществата, които в съзнанията си смятат, че Дафа на космоса не е добър, ще бъдат първите изличени. Причината е, че без значение колко лоши са някои същества в космоса, те са дори още по-лоши, тъй като това, срещу което са, е Фа на космоса. Така че, когато разясняваме истината, ние елиминираме злите мисли на някои хора към Дафа. Не сме ли ги спасили, поне в това отношение? Тъй като в процеса на вашето разясняване на истината има хора, които получават Фа, не само че техните грехове са елиминирани, но същевременно сте ги и спасили. Това не показва ли, че сте направили нещо, което е по-милосърдно, нещо дори по-добро? В извънредно трудни ситуации и когато най-злите същества действат най-свирепо, ние все още сме способни да бъдем милосърдни – това са постъпките на най-величествените Богове. Когато сме насред най-тежкото страдание, ние все още спасяваме хора. (Аплодисменти) Това не означава, че се въвличаме в политиката – още по-малко, че се въвличаме в делата на обикновените хора – тъй като не е погрешно да използваме обикновени човешки форми, за да разобличаваме злото. Нищо, което правим, не е за личен интерес, още по-малко е за някаква организация на обикновените хора. То е за утвърждаване на Дафа. Разобличаването на злото е с цел да се спре преследването на Дафа и нашите ученици.

Всъщност в миналото един самоусъвършенстващ се изобщо не би се интересувал какво мислят тези обикновени хора: „Дали смяташ, че съм добър или лош, всичко това е мислене на обикновените хора и е без значение за един самоусъвършенстващ се. Кой го е грижа какво мислите вие, обикновените хора? Това, което усъвършенствам, е мен самият.“ Човек ще си замине след постигане на Съвършенство и изобщо няма да го е грижа какво се случва с обикновените хора: „Когато хората са извършили грехове, те ще трябва да заплатят за тях; и когато вече не са достатъчно добри, нека историята ги изличи.“ Ето как е било в миналото. Милосърдието, проявено от нашите Дафа практикуващи днес, никога преди не е било постигано в самоусъвършенстването на които и да било същества. Дафа практикуващият – едно най-величествено и състрадателно същество – е най-забележителният и най-милосърден във всяка среда на човешкото общество и е от полза за другите същества. Не трябва ли да сте такива, когато разяснявате истината? Ето как го правите. Това е милосърдието на един самоусъвършенстващ се в Дафа – не някаква обикновена човешка дейност.

И още нещо – преди сте ме чували да споменавам за извънземни същества. Някои репортери, които не разбираха или дори таяха лоши намерения, измислиха истории от чутото. Не ме е грижа какво може да кажат репортерите – просто правя каквото трябва. В бъдеще хората ще разберат. Тъй като сте Дафа практикуващи, тук мога да ви кажа, че тези извънземни същества са всъщност истинските, правилните обитатели на тази Земя. Съществата на това местоположение на Земята, независимо от времевия период, всички са били като тях. Може би сте чували, че в Библията Йехова казва, че е създал човека по свой образ; хората от жълтата раса също са чували, че Ню Уа е създала човека [по свой образ]. Защо са го направили по този начин? В историята това не се е случвало никога преди. Защо създали човешките същества по образа на Боговете? Мога да ви кажа, че в миналото, ако хората бяха създадени по образа на Боговете, това е щяло да бъде най-голямата обида за Боговете – най-голямото богохулство срещу тях. Тогава защо хората от този период са били създадени по образа на Боговете? Защото Дафа е щял да бъде широко разпространен в определен период от историята и съществата от това време е трябвало да бъдат достойни да слушат този Дафа. Би било абсолютно забранено, ако група от животни тръгнеха да слушат Дафа тук. Ето защо Боговете създали днешните хора по свой образ. (Аплодисменти) При все това, когато хората били първоначално създадени, това не сте били вие, нито е било днешният човешки род. Сега само тази човешка обвивка е все още както преди. Хората по онова време били просто хора. И така, всички онези хора се намират в измерението на един слой от по-малки частици – това, което хората наричат „долния свят“. С други думи, те са в измерението, което е по-ниско от слоя на най-големите частици. Що се отнася до тази обвивка, въпреки че на повърхността все още е човешка кожа, в действителност тя вече не е човешка. Човешката обвивка, която Боговете имат предвид, не е човешката кожа, за която говорят хората, а целостта на човек, съставена от слоя на най-големите частици, включително и вътрешните човешки органи.

Човешките същества от миналото стават все по-малко на Земята, тъй като все повече и повече от тези човешки обвивки биват заемани от същества от високо ниво. Причината е, че съществата от високи нива са видели, че Дафа се разпространява тук и че това е възможността за съществата да бъдат спасени, което е най-голямата гаранция, че ще влязат в бъдещето. Същевременно този въпрос също е бил аранжиран от онези стари същества. Те разделили съществата, които дошли на този свят, на такива, които ще получат Фа, и такива, които ще причинят премеждия за Дафа. Мислели, че онези, които ще причиняват премеждия, в бъдеще също ще постигнат Съвършенство, защото ако не създавали премеждия, тези, които се самоусъвършенстват, нямало да са способни да постигнат Съвършенство. Но тази логика не работи тук за мен. Може да работи в който и да е период на космоса, когато някое същество идва да спасява хора, но не и през периода на Фа-коригирането. (Аплодисменти) Защо няма да свърши работа? Помислете: всички същества в целия космос се позиционират наново в съответствие със своя Шиншин. Къде трябва да бъдат позиционирани онези зли същества, които преследват Дафа? Могат ли да бъдат позиционирани по същия начин както съществата, които постигат Съвършенство? Може ли да бъдат позиционирани заедно с величествени Богове? Това е абсолютно невъзможно.

Първоначално те не го вярваха. Сега го виждат ясно. Така това е довело до проблем. Какъв проблем? Петдесет процента от човечеството се предполага да получат Фа – това са няколко милиарда души. Но те не са такива късметлии – не са способни да са Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането. С други думи, те ще изучават и ще получат Фа през следващата ера на човешкия род. Но в тази ера няма да е лесно да се получи Фа: всеки ще притежава книга, но човек няма да може да получи Фа, ако съзнанието му се отклони дори и малко. Това е нещо от следващата ера. Тъй като много същества са осъзнали действителната ситуация на това Фа-коригиране, много същества, както и много човешки същества – защото хората също имат страна, която е наясно – вече не искат да правят лоши неща и също искат да получат Фа от правилната страна. Около двадесет до тридесет процента от хората са така. Това означава, че седемдесет до осемдесет процента от хората ще получат Фа – ще получат Фа от правилната страна – и няма да създават премеждия за него. Ето как бъдещите хора ще получат Фа. Така че доста хора ще го получат. Разбира се, що се отнася до това, което правя сега, ако има нови ученици, които получават Фа, много вероятно е те да станат устоите, елита на следващата група, която ще получи Фа. Някои ученици сигурно също са забелязали как след като получат Фа, някои хора се прибират вкъщи, за да практикуват, и спират да идват, и изглежда повече нищо не се чува от тях. Може би семената са били посадени, може би има други причини – и двете ситуации са възможни. Така че нещата, които всеки прави, са величествени, забележителни. Ситуацията при човечеството е много сложна – не може да гледате само повърхността на човек. Всички онези, които действат по зъл начин в периода на Фа-коригирането, ще получат това, което заслужават. Със сигурност е така, защото всички същества се позиционират наново. Можете да се досетите къде ще бъдат поставени съществата, които вредят на Дафа. По време на днешното Фа-коригиране изискванията за всичко трябва да са абсолютно стриктни и абсолютно праведни. Ето как това е различно от всичко, което е правено в миналото.

В някои специфични отношения съзнанията на някои ученици първоначално се разколебаха много по време на случилите се събития от 25-ти април миналата година до 20-ти юли. Това също е нормално, защото само когато имате обикновени човешки мисли, можете да се самоусъвършенствате; само когато имате обикновени човешки мисли, можете да се колебаете; и само когато имате обикновени човешки мисли, можете да определите правилния път, който трябва да поемете сред колебанието. Това е самоусъвършенстване. Ето защо по онова време много от вас си мислеха: „Правилен и праведен ли е този Фа, който изучавам? Какъв човек е Ли Хонгджъ? Има ли истина в казаното от тази зла сила, която лъже, за да уврежда репутацията на другите?“ Всеки ученик е помислил по тези въпроси – малко или много сте мислели по тях. Това беше също и за да ви се даде възможност за размисъл. Така че не беше погрешно. След като се успокоихте, поехте по пътя, по който би трябвало да поемете. Не е необходимо човек да изразява или разказва на хората чрез думи как разбира нещата – вашите действия вече доказаха всичко. Имайки способността да достигнете до този момент в Дафа днес, вашите действия вече са доказали кой път искате – път, по който един самоусъвършенстващ се трябва да поеме. Всички практикуващи, които са успели да се справят, са величествени – всички те са забележителни. (Аплодисменти)

По време на този процес учениците се сблъскаха с многобройни специфични проблеми и много трудности. Първоначално не знаеха как да се справят с тях. Впоследствие постепенно започнаха да разбират и чрез опити и грешки установиха какво да правят. Не казах нищо, особено през онзи период, защото тестът нямаше да се зачете, ако бях проговорил. Ако тестът не се зачетеше, щяха да последват два проблема. Старите сили щяха да направят всичко по силите си, за да нанесат вреда. Щяха да сметнат това за лъжлив Фа и то щеше да причини огромни неприятности за това мое начинание на Фа-коригиране, както и огромен хаос за целия космос. Това не може да бъде позволено. Друг проблем щеше да е това, че тъй като злото, което притискаше непреодолимо по онова време, бе изключително огромно... От снимката, публикувана на уебсайта „Минхуей“, видяхме, че Земята наподобяваше образа на Сатаната. Това беше само проявление на кармата на Земята. Тъй като всяка частица от карма има свой отличителен кармичен облик, заедно те също имат цялостен облик, който е обликът на кармата. Но по онова време злото далеч превишаваше тази карма многократно. Беше изключително страшно за съществата на много нива – Земята не беше единственото нещо, покрито от злото. Те смятаха, че без да се премине през такъв огромен тест, един толкова огромен Фа не би могъл да бъде установен. Но бяха наясно и с това, че при такова огромно притискащо премеждие човешките същества нямаше да са способни да го издържат и щяха да бъдат унищожени. Те също така знаеха, че за Дафа практикуващите би било много трудно да преминат през премеждие като това. И все пак си помислиха: „Тогава нека бъдат унищожени.“ Те дори ме смятаха за самоусъвършенстващ се. Вярваха, че просветляването до такъв необятен Фа ще изисква такъв огромен тест. Помислете всички: лесно е да се говори за това, но в действителност беше изключително страшно. Средата по онова време беше толкова изключително ужасна, че не можеше да се опише. Но всички наши ученици в Китай и в чужбина го усетиха по онова време и видяха до каква степен се проявява силата на злото в този свят. На повърхността то изглеждаше само проявление сред хората. В действителност тези зли фактори манипулираха човешките същества. Още от самото начало дадох всичко от себе си, за да ги унищожа, но те бяха изключително огромни. Без значение колко бързо ги унищожаваш, се изисква процес. Отне ми девет месеца, докато ги унищожа. Това никога не се бе случвало преди... толкова огромно. По онова време, тъй като това зло беше невероятно огромно, щеше да е невъзможно учениците да го понесат; и тогава, ако не беше понесено, техният тест нямаше да се зачете. Не може просто да се унищожи, така че трябва да се понесе. Но знаех, че ако учениците трябваше да го понесат, щеше да им е много трудно да го преодолеят. Така че можех да им позволя да понесат само злото, разиграващо се от човешки същества, докато аз понесох истинските неща. (Аплодисменти) Това няма за цел да ви покаже колко велик е Учителят; нямах това предвид. Казвам ви какво се случи. Ситуацията се промени, след като тези неща бяха унищожени. Ситуацията постепенно се промени от март тази година. Без манипулирането от онези зли фактори, злите хора загубиха това, което подсилваше съзнанията им. Сега те смятат, че Дафа е преминал теста. Тези въпроси са в процес на завършване; просто има група хора, които все още не са пристъпили напред.

Разбира се, за мълчанието ми имаше и други причини. Една от тях беше, че аз също исках да видя как моите ученици – тези величествени Богове, които в бъдеще ще постигнат Съвършенство – ще действат насред това катастрофално премеждие. Със сигурност имаше и други причини. Но всяка стъпка, която направихте насред премеждието, бе извършена самостоятелно. Аз не казах и дума. Като цяло вие бяхте способни да поемете по наистина праведен път. Въпреки че не на всеки мислите бяха абсолютно правилни, резултатът от това, което в края на краищата направихте, е величествен, защото по това време Учителят не беше наоколо. От тази гледна точка дори онези същества, които ни причиниха това премеждие – онези стари същества – са във възторг и без думи. Това, което се очаква да направите и да понесете, вие го преминахте с достойнство, праведно и забележително.

Разбира се, въпреки че ситуацията все още се подобрява, злото все още трябва да бъде напълно елиминирано и все още е в действие. Не може да се отпускате. Все още е необходимо да продължите с усилията си и да се справяте добре с това, което се очаква да правите, и наистина да извървите добре всяка една своя стъпка по пътя към Съвършенство. Не смятайте това просто за обикновен тест. Всъщност то е несравнимо величествено, защото вие утвърждавате Фа и защото го правите през най-трудния период. Определени неща изглеждат същите като тези, които правят обикновените хора. Но те правят тези неща за личен интерес и за обикновени човешки цели, докато вие ги правите за Дафа – основата е различна. Вие сте самоусъвършенстващи се и в бъдеще ще видите величието на тези неща. В тях има святост, за която сега знаете, и святост, за която не знаете. От начина, по който се проявяват сред обикновените хора, не можете да усетите колко величествени са те, защото не мога да ви позволя да се чувствате самонадеяни или самодоволни. Като ваш Учител мога само да ви карам да опитвате по-усилено и да извървявате всяка стъпка добре. По време на тази една година в разясняването ви на истината, в процеса на вашето самоусъвършенстване и в процеса на защитаването ви на Фа имаше всякакви премеждия и вие се изправихте пред всякакви трудности. Разчитайки на собственото си мислене и решения, вие съумяхте да преодолеете това. Учителят не е направил всичко това напразно. Каквото и да е направил Учителят за вас, си е заслужавало! (Дълги аплодисменти) Вие сте наистина забележителни! (Аплодисменти)

Що се отнася до конкретни въпроси, мисля, че когато се появи възможност, ще намеря време, за да ви поговоря по тях. Няма да присъствам на всяка една Фа-конференция. Всеки път, когато се появявам, е по някаква причина, а не за да ви казвам нещо произволно – особено при сегашните обстоятелства. Така че в бъдеще ще намеря време да поговоря с вас подробно. Днес няма да говоря твърде много. Надявам се, че всеки ще се справя дори по-добре във Фа-коригирането и в разобличаването на злото. Това също е част от вашето самоусъвършенстване.

Това е всичко, което ще кажа. Благодаря ви. (Аплодисменти)