Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати на САЩ

Ли Хонгджъ

21 октомври 2000 г., Сан Франциско

Измина дълго време! (Аплодисменти)

Добре, нека сега спрем да аплодираме и да послушаме преподаването на Учителя.

Когато някое същество в космоса се е просветлило до своя Фа, своите Фа-принципи или своя Статус на достижение – независимо на какво ниво – то трябва да премине през наистина сериозен тест. Това определя дали нещата, до които се е просветлило, могат да се установят стабилно в този космос, и създава могъщата му добродетел. Ето защо в самоусъвършенстването си всички същества се натъкват на ситуацията, в която сме ние днес. Както знаете, когато Шакямуни е бил в този свят, когато Исус е бил в този свят и когато други праведни религии и праведен Фа са били предавани в този свят, всички те са се натъквали на нещо подобно и са преминавали през подобен тест. Това е принцип на космоса. Но що се отнася до нашия Дафа, нека ви кажа, че никой не е достоен да го тества. Тъй като всички същества – и това включва всяко едно същество в космоса – са създадени, направени и оформени от него, никой не е достоен да го тества. (Аплодисменти)

Тогава защо се натъкваме на тези неща? Както знаете, Ли Хонгджъ извършва това начинание в обикновена човешка форма, с човешко тяло, използвайки най-нисшата форма на език сред съществата в космоса – човешкия език, този най-опростен днешен човешки език – и използвайки най-нисшата форма на самоусъвършенстване – Чигонг. Това е оставило всички същества из космоса в неведение. Причината за това е, че за да се оцени и определи Шиншин позицията на всички съзнателни същества в космоса и те да бъдат позиционирани наново, беше необходимо да бъде разкрито истинското Шиншин ниво на всяко едно от тях. Така че не им бе позволено да знаят истинската ситуация. Никое същество в целия космос не знае истинската ситуация. Те ме разглеждат като самоусъвършенстващ се и така смеят да правят това, което са направили. Както ви казах преди, никое съзнателно същество не знаеше за Фа на космоса. Ето защо те смятат, че създавам система от неща, до които съм се просветлил, с единствената разлика, че тя е изключително чиста и праведна и на изключително високо ниво, докато аз наистина извършвам Фа-коригиране. От тяхна гледна точка това е всичко. Ето защо те се осмелиха да ни донесат това бедствие днес. С други думи, един по-висок Статус на достижение и един толкова огромен Фа изискват толкова огромен тест. Но от друга страна, ако това не беше позволено да се случи, нямаше да се случи. Намерението ми беше да използвам всички неща, които те аранжираха, за да видя техния Шиншин, показан в действията им. Те аранжираха това нещо много, много отдавна. Човешката история е циклична. Те не са осъзнали, че се разпространява толкова огромен Фа – нещо необикновено. Човечеството от последния цикъл премина през подобен процес като проба и отиде дори по-далеч от днешното човечество. Накрая замърсяване на околната среда предизвика деформиране на човешките същества и последвалото им елиминиране. Ето какво се случи с последното човечество. Това, което се случи предишния път, сега се повтаря, но този път е истинско Фа-коригиране. С други думи, това нещо беше аранжирано преди векове. Те създадоха система, за да избегнат отклонение и да подсигурят, че нищо няма да се обърка с това, което се случва днес. Според тяхното мислене всички неща, които се случват и развиват днес, са аранжирани от тях. Нищо в процеса не е случайно, макар нещата да изглеждат случайни сред обикновените хора и да се проявяват сред тях по напълно човешки начин. Но тези неща наистина бяха аранжирани от тях. По думите им, един Бог би бил предостатъчен, за да аранжира нещата така, че нищо да не се обърка с нито едно съзнателно същество по цялата Земя. Безбройни Богове, толкова много Богове наблюдават това. Как може да има някакво объркване? Нищо в процеса не би могло да се обърка. Но това е само аранжировката от Боговете на стария космос, която споменах по-рано. Те не смеят да съсипят всички тези неща, защото също виждат проблемите, пред които ще се изправи космосът, и знаят, че аз извършвам това начинание. Но и те не знаят кой съм. Така че каквото искаха да направят, те го аранжираха. Разбирате ли? (Аплодисменти) Привидната им цел беше да позволят на нашия Фа да създаде своя могъща добродетел и да направят така, че той да бъде истински уважаван от съществата из целия космос заради могъщата си добродетел. На повърхността целта на всички тези техни аранжировки бе тази. Но вместо това то се превърна в пречка за Фа-коригирането. Знаех, че те определено ще го направят по този начин, така че използвах възможността да изпитам техния Шиншин във всичко, което аранжираха, и съответно да ги позиционирам наново. В хода на вашето самоусъвършенстване всеки от вас е нужно да разбере правилно връзката между личното ви самоусъвършенстване и Фа-коригирането. Как би трябвало да разглеждате трудностите и изпитанията, които преживявате? Мога да ви кажа, че ако човек няма толкова много карма, той абсолютно няма да има толкова жестоки изпитания. Би трябвало ясно да разграничавате личното самоусъвършенстване и преследването на Фа от злото. Всички аранжировки, които се намесват на Дафа, които са се опитали да наложат насилствено нещо на мен или на Фа, са абсолютно неприемливи. Така че те трябва да понесат отговорността за всичко, което са извършили. По какъв начин това е различно от преследването на Исус и нанасянето на вреда на учениците на Шакямуни по тяхно време? Те трябва да понесат отговорност за всички тези неща – трябва да понесат отговорност за всички тези неща. Има нещо, което ви казах преди. Казах: Какво е Буда? „Татагата“ е названието, което човешките същества са дали за някой, който е дошъл с истината и силата да прави това, което иска, докато истинските Буди са пазители на космоса и са отговорни за всички праведни елементи в него. Въпреки това, в това дело те също напълно показаха позициите на своя Шиншин след отклонението си от Фа и напълно разкриха нечистата си страна. Това доведе до много неща, които не биваше да се случват в определени ситуации, и до всякакъв вид намеса; то е много подобно на проявлението на Шиншин на нашите ученици понастоящем по време на личното им самоусъвършенстване. Всички съзнателни същества в космоса са насред Фа-коригирането и всички проявления могат да се покажат в това човешко място, тъй като аз правя това в това човешко място. Мога да ви кажа, че страданието и изпитанията, понесени от нашите Дафа практикуващи, не са насочени само към личното им самоусъвършенстване – има и фактори, свързани със същества от високо ниво, които изпитват Дафа, използвайки факта, че учениците имат карма, използвайки „подобряването им“ като извинение и използвайки отклонили се същества на ниски нива, за да извършват преследването. Всъщност всички тези неща са нанесли вреда на Фа-коригирането. Вие не само понасяте изпитания, създадени от човешки същества. Тъй като части от вас са напълно усъвършенствани, вие сте велики Богове и Богове на много, много високи нива ви изпитват. Ето защо това, което се случва днес, е безпрецедентно – такова изпитание никога не се е случвало в историята. Това е разбиране от гледна точка на самоусъвършенстващ се. Но от друга гледна точка бих казал, че никой не е достоен да изпитва Дафа. Но те го направиха, така че са извършили грях и ще трябва да понесат отговорност за всичко, което са направили. Аз ви дадох само общо обяснение на тази ситуация. Както казах, просто исках да използвам действията им, за да видя ясно техния Шиншин, да аранжирам позициите им и на свой ред да изпитам практикуващите и да им позволя да достигнат Съвършенство. Освен това те използват най-злите същества, за да извършат всичко това по унищожителен начин.

Както го вижда Учителят, това начинание се натъкна на огромни изпитания, защото вие съществувате съвместно с Фа през периода на Фа-коригирането. Никога преди, в нито един исторически период хората не са се натъквали на толкова огромни изпитания, нито ще се натъкнат тези, които ще се самоусъвършенстват в бъдеще – това няма да сте вие, разбира се, а човешките същества в бъдещето – тъй като те ще се заемат само с лично самоусъвършенстване. Вие обаче сте свързани с Фа.

През последната година мълчах по различни причини. Когато не ви говорех, виждах, че учениците се справят наистина добре. С други думи, можете да се справяте добре, когато не съм наоколо. Забележително! Вие не само се държите като самоусъвършенстващи се, но и твърдо защитавате Дафа – наистина сте величествени! Това е така, защото се придържате към Фа и защото се смятате за самоусъвършенстващи се. Това е нещо, което обикновените хора не могат да направят – обикновените хора абсолютно не биха могли да го направят. То е нещо невиждано в човешката история. За злите сили, които искат да ни навредят, е напразно да се опитват да ни унищожат – нищо подобно не се е случвало в историята, нито пък човешките същества имат способността да го направят. Независимо кой преследва Дафа, става въпрос за хора, които се борят с Богове, и крайният резултат е очевиден. Разбира се, посредством тази серия от събития нашите ученици придобиха по-ясно разбиране; когато изпитанията тъкмо бяха започнали, имаше огромна разлика. Някои бяха шокирани, други разсъждаваха: „Какъв човек е Ли Хонгджъ?“ Трети мислеха: „Праведен ли е този Фа?“ Всеобхватният тест бе насочен към всички човешки привързаности. Независимо какви привързаности имахте, когато дойдохте в Дафа, тези привързаности трябваше да бъдат изпитани. Някои хора мислеха, че този или онзи аспект на Дафа е добър, но днешният тест е безмилостен, тъй като нито една човешка привързаност не може да бъде отнесена на Небесата.

Мога да ви кажа, че в цялата история никога не е имало човешко същество, което да е успяло в самоусъвършенстването – независимо от пътя на самоусъвършенстване. Това е така, защото Помощният първичен дух на човек не влиза в Трите сфери, а контролира човешкото тяло на микроскопично ниво отвъд Трите сфери. Просто е невъзможно за човек да се завърне; това не се е случвало никога преди в историята. В процеса на днешното Фа-коригиране – не защото имате толкова велика предопределена връзка, нито защото е случайно, а защото се натъквате на него – вие наистина можете да се завърнете чрез самоусъвършенстване! (Аплодисменти)

Независимо от кое ниво идва един Бог, щом веднъж влезе в Трите сфери, той никога не може да се завърне. Това е абсолютно. То също е нещо, което никой досега не е посмял да разкрие, защото това би довело човечеството до бързо насочване към унищожение: ако хората знаеха истината за нещата, безнадеждните същества не биха се спрели пред никакво зло. Но нашият Дафа позволява на [хората да се завърнат], ние сме способни да постигнем това и той играе тази роля. Ето защо разкрих истината по този въпрос на всички вас. (Аплодисменти)

Нашите ученици са наистина забележителни. В последно време всички вие свършихте много неща, които трябваше да направите за Фа-коригирането. В този период много от вас вършат много работа, за да разясняват истината на хората по света. Като Дафа практикуващ, частица от този Дафа на космоса, вие би трябвало да правите това. Когато хората вредят на Фа... разбира се, никой не може да навреди на Фа – как може Фа на космоса да бъде увреден от човешките същества? Никой не е способен да го увреди... Но когато някой идва да преследва Фа, какво би трябвало да направите вие – практикуващ, частица от Дафа? Не трябва ли да позволите истината да се разбере и да накарате хората да разберат какво се случва? Това е, ако се гледа от ваша гледна точка. Вие сте частица от Дафа, така че би трябвало да играете тази роля.

От друга страна, мога да ви кажа, че всички Богове в космоса – независимо дали тези, които са коригирани, или онези, които не са – казват, че що се отнася до всичко, което правите днес, ние сме невероятно милосърдни. (Аплодисменти) Знаехте ли, че по времето, когато злото заприижда на тълпи, толкова много хора бяха измамени от отровните измислици и измамните лъжи и изпитваха омраза към Дафа и моите ученици; тези хора бяха обречени да бъдат изличени в бъдещето, но дори при това положение, чрез представяне на истината ние им позволихме да узнаят фактите и да се избавят от предишните си възгледи и лоши мисли, и е много вероятно те да могат да бъдат спасени. (Аплодисменти) Нашето разясняване на истината пред света не е някакъв вид политическа борба, нито е да се върши нещо, насочено по отношение на определени въпроси. Казвам ви, че това е вашето милосърдие и вие истински спасявате бъдещите хора! (Аплодисменти) Ако мислите на тези хора не се променят, помислете, с тях е свършено. Мисля, че вие – като ученици, като самоусъвършенстващи се – би трябвало да правите тези неща и от перспективата на милосърдието. Информирайте хората за истината, кажете им за нея – това също е спасяване на хората.

Също бих искал да използвам тази възможност наистина да благодаря на различни нива на правителствата на САЩ и Канада за честта, която оказаха на нас и на мен. (Аплодисменти) При тези специални обстоятелства не мога да им благодаря лично, но ще им донеса чудесно бъдеще. (Аплодисменти) На повърхността ние търсим подкрепа за Дафа от хората по света. Това е мисленето на светската човешка страна, проявена в това човешко място. Но от другата страна е обратно. Който подкрепя Дафа или защитава Дафа, създава за себе си съществуване за своето същество в бъдещето и полага основа за получаване на Фа в бъдещето. (Аплодисменти)

Има много неща, за които да се говори, но точно сега не искам да казвам твърде много. Ще избера време, за да изляза и официално да ви обясня ясно всичко по тези въпроси. (Аплодисменти) Но нека ви кажа това: всички практикуващи, които пристъпиха напред, Учителят ви благодари! (Аплодисменти) Забележително! (Аплодисменти)

Всеки от нас върши за Дафа неща от Фа-коригирането, разпространява Фа и разяснява истината. Ние не се занимаваме с политически борби, независимо дали ходим на площад „Тиенанмън“, на „Джонанхай“ или разясняваме истината на хората във всякакви ситуации. Това е така, защото ако злото не ни преследваше, изобщо нямаше да има нужда да разясняваме истината на хората. Също така не смятаме, че апелите ни и разясняването на истината точно сега пречат на някого. Когато хората са третирани несправедливо, би трябвало да им се позволи да говорят – това е най-основно човешко право.

Разбира се, чрез това ние напълно видяхме позицията на Шиншин на всеки ученик. В началото му вие преминахте през процес на сериозен размисъл, но независимо от всичко, това не може да се смята за погрешно, тъй като ви беше дадена възможност да помислите: какъв човек е Ли Хонгджъ? Праведен ли е този Фа? На тези, които успяха да пристъпят напред от човешкото, които успяха да стигнат до днес, нека ви кажа: вие успяхте! (Дълги аплодисменти) Както вече знаете, по онова време злите сили бяха наистина съкрушителни; беше така, сякаш затъмняваха небето и покриваха земята – бяха огромни. Тези неща вече са унищожени. (Аплодисменти) Остават и действат само злите човешки същества. Нещо повече, всички хора с праведни мисли – и нямам предвид нашите ученици – всички обикновени хора с праведни мисли се изправят срещу това. Причината е, че преди злото ограничаваше хората, а след като то беше елиминирано, съзнанията им се проясниха и сега те преценяват и преосмислят отново всички тези неща. Всички лъжи и измислици ще бъдат изобличени една по една. (Аплодисменти)

Исках да ви кажа много неща. Вие може би също имате много въпроси към мен: „Правилно ли е да го направя по този начин?“, „Правилно ли е да го направя по онзи начин?“ Мога да ви кажа, че като цяло всички вие действате правилно. Колкото до онези дребни въпроси или някои специфични неща, за които не сте сигурни, мисля, че ще можете да се справите с тях добре по собствения си път към Съвършенство. (Аплодисменти) Това е така, защото случилото се през изминалата повече от година доказа, че вие наистина се справяте добре, без да съм наоколо – истински добре, изключително добре! (Аплодисменти) Някои дребни проблеми и проблеми с определени хора не могат да представят Дафа. Те също са аранжирани. Може да се каже, че са били неизбежни. Всъщност те бяха аранжирани: по кое време кой как ще се държи, какво ще направи човек и в кой момент, и това включва онези в арестантските центрове, които през цялото време се държаха доста добре, но накрая обърнаха посоката – спряха да изучават, спряха да практикуват и дори окуражаваха други практикуващи [да правят същото]. Помислете: би ли могло това да е случайно? Вероятно нищо не е случайно, защото за вас, самоусъвършенстващия се, в хода на самоусъвършенстването ви има фундаментални тестове по целия път до самия край. Така или иначе, нито един от нашите Дафа практикуващи, който се самоусъвършенства истински, не е пропаднал сред тестовете.

Ще кажа само толкова. Ще ви обясня нещата с всички подробности, когато възникне възможност. (Аплодисменти) Независимо дали става въпрос за тези, чийто живот е бил отнет от злите сили, за тези, които са били в арестантски центрове или осъдени, за тези, които са страдали при всевъзможни обстоятелства или са били принудени да напуснат домовете си, или за нашите ученици зад граница или за учениците в други среди, всички неща, които сте направили за Дафа, са създали могъщата ви добродетел. Довършете последната стъпка. Надявам се, че ще се справите дори още по-добре и истински ще постигнете Съвършенство! Благодаря ви! (Аплодисменти)