Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането

Един Дафа практикуващ, който не успее да постигне ефекта на защитаване и отстояване на Дафа, няма начин да постигне Съвършенство, защото вашето самоусъвършенстване е различно от това в миналото или бъдещето. В това се крие величествеността на Дафа практикуващия. Тъй като Учителят е понесъл за вас почти всичко в историята, през периода на Фа-коригирането практикуващите не трябва да си заминават от този свят, докато Фа-коригирането не приключи. Затова покриването на стандарта за собственото ви Съвършенство в хода на вашето самоусъвършенстване се превръща във важен процес. Ако през историята за вас не беше понесено всичко, поначало би ви било невъзможно да се самоусъвършенствате; ако не беше понесено всичко за съзнателните същества в космоса, те биха се дезинтегрирали в хода на историята; ако не беше понесено всичко за хората по света, те не биха имали възможността днес все още да живеят в този свят. В хода на предисторията всичко ваше беше създавано според това колко величествени биха били практикуващите в периода на Фа-коригирането. Така че беше аранжирано, когато постигнете стандарта за обикновено Съвършенство, все още да имате всякакви обикновени човешки мисли и карма в човешкия свят. Целта е по време на работата си за Фа-коригирането същевременно да напълните собствения си свят, в който чрез разясняването на истината да съберете същества, които могат да бъдат спасени. Докато водите към Съвършенство собствения си свят, в същото време елиминирате последната си карма, постепенно се отърсвате от човешките си мисли и истински пристъпвате напред от човешкото. Най-фундаменталното е, че все още е необходимо всички вие да установявате великата си могъща добродетел в процеса на разгромяване на преследването на старите сили и да се завърнете към най-високите си позиции. Така това не е въпрос на постигане на Съвършенство в обикновени сфери, нито е постижимо при обикновено Съвършенство. Може да изглежда, че сте направили каквото трябва за Дафа, докато всъщност го правите за вашето всестранно Съвършенство и завръщане. Ако през този период не можете да се справите добре с това, което трябва да правите, този етап на достигане на Съвършенство може да бъде само процес на самоусъвършенстване и не може фундаментално да бъде истинското и окончателно Съвършенство на един Дафа практикуващ от периода на Фа-коригирането. Ако по време на преследването от злото един Дафа практикуващ не се справя добре или се отпуска, е много възможно всички негови предишни усилия да са били напразни.

Всъщност има някои ученици, които винаги са били несклонни да правят неща, които са за унищожаване на злото и разясняване на истината – все едно това би било да се прави нещо за Учителя или да се инвестират допълнителни усилия заради Дафа. Веднага щом ме чухте да казвам, че сте постигнали стандарта за Съвършенство, се почувствахте, сякаш е бил премахнат голям товар, отпуснахте се и не искахте да правите нищо повече, вместо да приемете това, което Учителят ви каза – нещо толкова свято – като мотивация да станете по-прилежни. Ако все още не сте наясно какво представлява един практикуващ от периода на Фа-коригирането, няма да сте способни да пристъпите напред в текущото изпитание и ще бъдете водени от стремежа към удобството в човешкия свят, за да се „просветлите“ по зъл път. Сърцето на Учителя винаги го е боляло заради онези, които са паднали, и по-голямата част от тях бяха провалени от този стремеж. Знаехте ли, че практикуващите от периода на Фа-коригирането, които не са способни да преминат през него, няма да имат друг шанс да се самоусъвършенстват, защото през историята на вас вече са ви били дадени всички най-добри неща? Днес вие едва сте имали някаква трудност в личното си самоусъвършенстване и от вас не се изисква да понесете сами огромните грехове, които сте извършили през многото си животи. Междувременно аз ви дадох възможност да повишите нивата си по най-бързия начин, запазих всичко добро от вашето минало, на всяко ниво допълвах с това, което е по-добро за вас, винаги в самоусъвършенстването ви давах всички най-величествени неща на всяка сфера и направих възможно след достигане на Съвършенство да се завърнете до позицията на най-високата си сфера. Това са нещата, които могат да бъдат направени достояние за вас. Има и още, които не можете да знаете по това време. Дафа практикуващите са величествени, защото вие сте тук едновременно с периода на извършваното от Учителя Фа-коригиране и сте способни да защитавате и отстоявате Дафа. Ако това, което правите, повече не е достойно за един Дафа практикуващ, помислете за това, ако при най-голямата милост от началото на Небето и Земята и при безграничното благоволение на Буда вие все още не можете да се справите добре, как би могло да има друг шанс? Самоусъвършенстването и Фа-коригирането са сериозни. Дали сте способни да цените този период от време всъщност е въпрос на това, дали можете да сте отговорни към себе си. Този времеви период няма да трае дълго, но той може да изгради великата добродетел на величествени Просветлени същества, Буди, Даоси и Богове от различни нива, и дори Всемогъщи Крале от различни нива. Той също така може за една нощ да унищожи самоусъвършенстващ се, който е достигнал наистина високо ниво, но който е станал по-малко стриктен към себе си. Ученици, бъдете прилежни! Всичко, което е най-величествено и най-великолепно, е развивано в процеса на вашето утвърждаване на Дафа. Вашите обети ще станат свидетелства за вашето бъдеще.