Също в няколко думи

Статията „Добри хора“ не използва много думи, но илюстрира основен принцип. Неразрушимата праведна вяра в Истината на космоса формира солидните като скала, подобни на диамант Тела на доброжелателните Дафа практикуващи; тя плаши всяко зло и излъчваната от нея светлина на Истината кара неправедните елементи в мислите на всички същества да се разпадат. Колкото са силни праведните мисли, толкова велика е силата. Дафа практикуващите истински излизат от рамките на обикновените хора.

Бележка: Това е коментар към статията „В няколко думи: добри хора“, написана от Дафа практикуващ и публикувана в същия ден на уебсайта „Минхуей“.