Дафа е в съвършена хармония

Човешкото общество също е ниво, създадено от Дафа, ето защо в рамките на това ниво непременно ще има стандарти на съществуване, които Фа има на това ниво за съзнателните същества, както и принципи за човешко поведение на това ниво. Но Трите сфери са противоположното на всичко в космоса, ето защо принципите на Фа също така са предоставили на съществата на това ниво обърнати принципи, подходящи за съществуването на обикновените хора, като „завладяване на света с военна сила“, „победителят управлява страната“, „сдобиване с храна чрез убиване“, „силните са герои“ и прочие. Наред с понятията за добър човек, лош човек, война и така нататък, всички тези неща са дали началото на принципите на обикновените хора и човешките разбирания. Всички те са погрешни, когато са отсъдени с праведните Фа-принципи на високи нива в космоса. Ето защо един самоусъвършенстващ се трябва да се отърси от всички понятия и принципи на обикновените хора и само тогава може да се самоусъвършенства до високо ниво и да пробие отвъд Трите сфери, които са противоположни на космоса. Но ако обикновените хора също обърнат всички тези разбирания и използват праведните Фа-принципи на високи нива в космоса, за да поставят изисквания за човечеството и да оценяват него или всичко в Трите сфери, тогава Трите сфери ще бъдат ръководени от праведните Фа-принципи, човешкото общество ще престане да съществува и човешката среда също повече няма да съществува; това ще бъде свят на Богове и наред с това човешките илюзии и възможността хората да се самоусъвършенстват ще изчезнат. Това не е позволено да се случи, защото боклукът на съществата от високо ниво трябва да падне надолу, а човешкото общество е бунището на космоса. За да съществуват съществата тук, трябва да има начин на съществуване на това ниво, който представлява също и изисквания и условия за съществуване, които Дафа е създал за съзнателните същества тук.

В космическите тела на високо ниво райовете на Великите просветлени същества и животите са породени от праведни Фа-принципи или са доведени до Съвършенство чрез самоусъвършенстване с праведни Фа-принципи. Всичко тяхно се придържа към праведните Фа-принципи. Едно Просветлено същество е и Кралят на своя рай, но той не управлява по начина, по който хората разглеждат управляването – той състрадателно се грижи за всички съзнателни същества в своя рай с праведните Фа-принципи Джън-Шан-Жен; докато човешките „завладяване на света с военна сила“ и „силните са герои“ са принципите, които Дафа на космоса има за това човешко ниво. Тъй като Трите сфери са обърнати, човешките принципи също са обърнати разбирания в сравнение с праведните Фа-принципи на космоса. Така че този вид насилствено поведение – „завладяване на света с военна сила“ и „силните са герои“ – се е превърнало в праведни човешки принципи. Тъй като Боговете контролират всичко в човечеството и войните, силните, победата и поражението са цели, които Боговете искат да постигнат, силните и героите са също помазани от Боговете като „герои“ и „силни“ и се наслаждават на човешки почести, които са и награди за хората. Само самоусъвършенстващите се, които се усъвършенстват по праведен Фа, трябва да излязат от тези принципи. Тогава как би трябвало един Дафа самоусъвършенстващ се, който се самоусъвършенства в обикновеното човешко общество, да се справя с всички специфични неща, на които се натъква? Ако самоусъвършенстването по Дафа е в обикновеното човешко общество и броят на самоусъвършенстващите се е огромен, те трябва максимално да се придържат към порядките на обикновеното човешко общество, докато се самоусъвършенстват; в противен случай това би изменило обикновеното човешко общество. Но макар да сте разбрали от Фа-принципите, които съм ви преподал, че трябва да се самоусъвършенствате, докато максимално се придържате към обикновеното човешко общество, когато се натъкнете на специфични въпроси, вие все още нямате ясно разбиране за много неща, като по въпроса за служба в армията. Войниците воюват, а воюването изисква обучение. Това, на което са обучавани, са начини за убиване на хора и в реалните битки те действително убиват хора. Нужно е да разберете, че това е погрешно според праведните Фа-принципи, но не е погрешно според принципите на обикновените хора, иначе човешките принципи биха били праведни Фа-принципи. Без да страдат, хората не биха могли да елиминират кармата, която са натрупали сред човешките същества. Ако хората не убиваха, нямаше да имат месо за ядене; а хората имат нужда да ядат месо. Ето защо те създават карма в процеса на сдобиването си с храна и въпреки това яденето на месо е само един начин за натрупване на карма. Само с живеенето си в този свят хората натрупват карма – въпросът е единствено колко. Но в човешкия свят има и фактори, които позволяват кармата да бъде изплатена – като болести, природни бедствия и война. Болезнената смърт във война може да елиминира карма за това същество, тя може да елиминира грехове и в следващото си прераждане то няма да има карма и ще се радва на добър живот. Добротата на един обикновен човек не се проявява в това той да не натрупва карма, когато се сдобива с храна за оцеляване, а по-скоро в това да не бъде злопаметен по отношение на другите, да не таи ненавист в сърцето си, да не завижда, да не търси отмъщение, да не убива хора, да не отнема безразсъдно невинен живот и да не вреди преднамерено на живите същества. Ако някой се сдобива с храна просто за оцеляване, той натрупва карма, но няма вина. А войните са аранжирани от Боговете. Но ако някой отнеме невинен живот по някаква друга причина, тогава нито праведните Фа-принципи на космоса, нито човешките принципи ще го позволят; с такива нарушения Боговете ще използват хората, за да накажат онези, които отнемат безразсъдно живот. Ако едно голямо същество е убито от някого, тогава греховете и кармата на този човек стават огромни, особено когато е убито човешко същество. Така че когато някой натрупа такава карма, той трябва да я изплати. Що се отнася до самоусъвършенстващите се, когато болезнено се каляват в сурово самоусъвършенстване, те също изплащат кармата, която са натрупали в миналото. Греховете и кармата от умственото страдание на това същество могат да бъдат изплатени чрез трудността и болката на самоусъвършенстването. Но колкото до съвсем истинската, ужасна ситуация, в която са съществата, до тяхното болезнено понасяне и материалната им загуба, след като са били убити, самоусъвършенстващият се ще трябва, в процеса на довеждане на всичко свое до Съвършенство, да спаси онези същества или да им се отплати с благословии, използвайки плодовете на своето самоусъвършенстване. Тогава от тази перспектива, компенсацията, която получават убитите същества, далеч надвишава това, което биха получили сред хората. И по този начин това урежда лоши предопределени връзки с доброжелателни решения. От друга страна, ако един самоусъвършенстващ се не може да постигне Праведно достижение и не успее в самоусъвършенстването, в бъдеще той ще трябва да плати със собствения си живот, чрез ужасна разплата, за всички същества, които е убил. Така че първото условие е, че самоусъвършенстващият се трябва да бъде способен да постигне Съвършенство. За онези, които не могат да постигнат Съвършенство, ако те отнемат живот, твърдейки: „Освобождавам ги от чистилището“, те в действителност ще имат двойна вина. Понастоящем има Дафа практикуващи, които са войници. Да бъдеш войник също е човешка професия; в частност правителствата на някои държави изискват пълнолетните мъже да служат във войската. Тъй като се самоусъвършенствате сред обикновените хора, в тази ситуация – освен ако нямате специална причина – можете да се придържате в максимална степен към това, което обикновеното човешко общество изисква от вас. Може да няма непременно войни, докато сте войник. В бойните викове на войниците по време на тренировка няма доброта (Шан), така че един Дафа практикуващ може просто да мисли за тях като за целещи се в злото, което преследва Дафа практикуващите. Ако наистина избухне война, Дафа практикуващите може да не отидат непременно на фронтовите линии, тъй като те имат Учителя, който да се грижи за тях. Ако наистина сте отишли на фронтовата линия, тогава това може би е като кармичната връзка, в която учителят на Миларепа(1) го карал да върши лоши дела, за да получи доброжелателни резултати. Разбира се, тук обсъждам Фа-принципи; обикновено това няма да се случи. Но Фа е всемогъщ и по отношение на всичко притежава неразрушима всеобхватност. И в края на краищата самоусъвършенстващите се имат Учителя, който да бди над тях. Всичко, на което вие, самоусъвършенстващите се, се натъквате, е свързано с вашето самоусъвършенстване и Съвършенство, иначе тези неща абсолютно не биха съществували. Да вършите добре работата си в обикновеното човешко общество не е само в името на самоусъвършенстването или за да демонстрирате добротата на Дафа практикуващите сред обикновените хора, но и за да защитавате Фа-принципите, които Дафа е създал за обикновеното човешко общество.

Стабилната работа също така предпазва един самоусъвършенстващ се от това бъде възпрепятстван – поради проблеми с храна и подслон или оцеляване – в своето самоусъвършенстване, в това да разпространява Фа без грижи или в разясняването на истината и спасяването на хората по света. Човек може да се самоусъвършенства във всяка от професиите на обществото и във всяка една също така има хора с предопределени връзки, чакащи да получат Фа.


(1) Миларепа – основателят на Бялата школа на тибетския тантризъм - бел. прев.