Дафа е неразрушим

Защо Дафа практикуващите са безпощадно изтезавани от злото? Защото упорстват в своята праведна вяра в Дафа и защото са частици от Дафа. Защо Фа-коригирането трябваше да бъде извършено? Защото съществата в космоса вече не отговаряха на стандарта. Като Дафа практикуващ стабилните ви праведни мисли са абсолютно непоклатими, защото обновеното ви същество е формирано точно насред Фа-коригирането. Но за да постигнат всичко, което искаха, старите зли сили в космоса директно взеха участие в преследването на Дафа, Дафа практикуващите и съзнателните същества чрез непрекъснато използване на злите аранжировки, които направиха и които не отговарят на истинските Фа-принципи на космоса, и се възползваха от неотстранените понятия, които са на човешката повърхност на Дафа практикуващите, и от кармата им, за да накарат праведните им мисли да се разколебаят. В резултат на това някои ученици не успяха да издържат насред агонията на преследването и направиха това, което един Дафа практикуващ абсолютно не бива и не може да прави. Това е позор за Дафа.

Учителят иска да спаси всички съзнателни същества. Но злите сили истински извършват грехове срещу Дафа, като използват всички съзнателни същества с крайната цел да ги унищожат. Щом веднъж един Дафа практикуващ е направил каквото не бива да прави, ако не е способен истински да осъзнае сериозността на това и да компенсира загубите, които е нанесъл на Дафа, всичко и тези милиони, милиони години чакане, ще бъдат осъществени според обетите, направени преди историята. Като Дафа практикуващ всичко ваше е формирано от Дафа и е най-праведното, и може да бъде единствено така, че [вие] коригирате всичко, което не е праведно. Как може да се кланяте на злото? Как може да обещавате нещо на злото? Дори и да не идва истински от сърцето ви, това все пак е отдаване на злото. Това е лошо поведение и за хората, и Боговете абсолютно не биха направили такова нещо. Дори ако един самоусъвършенстващ се в Дафа истински се раздели със своето човешко тяло по време на преследването, това, което го очаква, все още е Съвършенство. Същевременно никоя привързаност или страх изобщо не могат да ви позволят да достигнете Съвършенство. И всяка привързаност на страх сама по себе си е бариера, която ви пречи да достигнете Съвършенство, и е също така фактор в „реформирането“ ви към злата страна и във вашата измяна.

Мога да ви кажа, че всички природни и причинени от човека бедствия, които се случват в континентален Китай, вече са предупреждения за греховете, които съществата там са извършили срещу Дафа. Ако те не го осъзнаят, ще започне истинската катастрофа. Всички зли хора, които са съгрешили срещу Дафа, особено онези, които вече не са от полза в злия така наречен „тест“ на Дафа практикуващите, вече са започнали да срещат възмездие за своите злини. От сега нататък това ще се случва в широк мащаб. Онези най-зли хора обаче ще бъдат използвани до самия край, защото продължава да има Дафа практикуващи, пристъпващи напред, и злите стари сили трябва да ги използват, за да продължават да тестват Дафа практикуващите. Ето защо най-безнравствените злодеи все още яростно извършват зло.

Един Дафа практикуващ напълно се противопоставя на всичко, аранжирано от злите стари сили. Разяснявайте истината цялостно, елиминирайте злото с праведни мисли, спасявайте всички същества и пазете Фа с решителност, защото вие сте част от неразрушимия Дафа; коригирайте всичко, което е неправедно. Онези, които са „реформирани“, и онези, които са спасявани, могат да бъдат само същества, които са били измамени от злото. Онези, които са елиминирани, са злите същества и злите стари сили. Онези, които достигат Съвършенство чрез всичко това, са Дафа практикуващи; и чрез всичко това се създава могъщата добродетел на Дафа.