До всички ученици на скандинавската Фа-конференция

Всички ученици на скандинавската Фа конференция:

За Дафа практикуващите Съвършенството е приключване на самоусъвършенстването, а Фа-коригирането е великата отговорност, която историята ви е поверила през периода на Фа-коригирането. Така по време на настоящия процес на разясняване на истината и изобличаване на злото, всичко, което правим, е въплъщение на Дафа. Дали ще разясняваме истината, ще изобличаваме злото или ще участваме в други Дафа дейности, включително нашите Фа-конференции, би трябвало да демонстрираме милосърдието на Дафа практикуващите, както и добротата, която носи самоусъвършенстването във Фа-коригирането. Бих желал да пожелая на Фа-конференцията пълен успех.

Междувременно се надявам, че учениците в Европа могат да бъдат повече като учениците в Северна Америка – наред с участието в групови дейности, в ежедневието си всеки ученик би трябвало в пълна степен да поеме инициативата на Дафа практикуващ, да установи своята велика добродетел в процеса на разясняване на истината и да се справя добре по своя собствен път на Дафа практикуващ. Така че в разясняването на истината не чакайте, не разчитайте на другите и не се надявайте само на промени във външните фактори. Всеки един от нас създава историята за бъдещето, ето защо всеки не само участва в групови дейности, но и поема инициативата да търси неща, които да прави. Докато нещо е добро за Дафа, би трябвало да поемете инициативата да го направите, да поемете инициативата да работите по него. Всеки човек, с когото имате контакт в обществото, е някой, на когото да разясните истината, и това, което се проявява в разясняването на истината, е милосърдието на Дафа практикуващите и тяхното спасяване на хората по света. Надявам се, че всеки Дафа практикуващ напълно ще поеме инициативата и напълно ще изиграе своята роля като Дафа практикуващ. Още веднъж бих искал да пожелая на Фа-конференцията пълен успех.

Обърнете внимание: независимо колко сте заети, не може да пренебрегвате изучаването на Фа. Това е, което фундаментално ви гарантира, че се придвижвате напред към Съвършенство и вършите добре Дафа работата.