Дешифриране на последните три строфи от поемата „Сливов цвят“(1)

Осма строфа

Светските дела са като игра на шах, чиято крайна фаза пристига рано

Работейки съвместно с общи цели, при все това огромно бедствие се спуска

Леопардът е умрял, но кожата му още си остава

Най-добрият есенен пейзаж е в Чанан

Девета строфа

Огненият дракон се надига от зимен сън и мъката на Портата Йен настава

Автентичният скъпоценен камък среща изпитание и Джао се оттегля

С двор от великолепни цветя, пролетта си има своя учител

Бурята продължава през нощта, но няма нужда от тревога

Десета строфа

Точици от сливови цветове известяват пристигането на пролетта на Небето и на Земята

Ако искате да знаете какво ще се случи, питайте Бо и Фу за причините

Мирни дни естествено ще дойдат в този свят

Целият свят е негов дом, кой е домакинът и кой – гостът

„Светските дела са като игра на шах, чиято крайна фаза пристига рано“

Обяснение: Нещата в света винаги са били като игра на шах, с порочния международен съюз на комунистическите държави като едната страна и свободните общества – като другата. Преди десет години играта вече дойде до точката на поражение за страната на порочните комунистически режими.

„Работейки съвместно с общи цели, при все това огромно бедствие се спуска“

Обяснение: Порочният международен съюз на комунистическите режими напълно се е разпаднал. Деветдесет процента от неговите държави изоставиха злия комунизъм. И това истински предвещава надвиснало бедствие за злата комунистическа партия.

„Леопардът е умрял, но кожата му още си остава“

Обяснение: Съветският съюз беше като леопард. Злата комунистическа система се е разпаднала, но на повърхността кожата ѝ остава и китайското правителство я е наследило. [Можете да кажете това], защото днешният китайски народ също повече не вярва в комунизма и просто тези на власт в Китай искат да използват формата на злата комунистическа партия, за да поддържат своя режим.

„Най-добрият есенен пейзаж е в Чанан“

Обяснение: Самите настоящи лидери на Китай не вярват в ККП. Специфичната им цел е да използват повърхностната форма на злата ККП, за да държат властта. Ето защо правят всичко възможно, за да маскират фалшивата така наречена „много добра ситуация“. Независимо колко красив е „най-добрият есенен пейзаж“ (който също така е и последният момент на партията), есенният пейзаж естествено не трае дълго. Чанан(2) също така се отнася до столицата на Китай, а тук се отнася до Китай в общ смисъл.

„Огненият дракон се надига от зимен сън и мъката на Портата Йен(3) настава“

Обяснение: В най-ниското измерение на небесата(4) злата ККП се проявява като зъл червен дракон. Този ред загатва за инцидента(5) „4 юни“, при който студенти и много други са избити на площад „Тиенанмън“ след апела им към правителството.

„Автентичният скъпоценен камък среща изпитание и Джао се оттегля“

Обяснение: „Автентичният скъпоценен камък“ е обща препратка към Китай, който има петхилядолетна история. Той среща това изпитание. В резултат на това Джао Дзиян(6) е атакуван и изгонен.

„С двор от великолепни цветя, пролетта си има своя учител“

Обяснение: Преди 20 юли 1999 г. Фалун Дафа практикуващите бяха навсякъде из континентален Китай, разпръснати из цялата страна и носещи значки на Фалун Гонг, и плакати на Фалун Дафа можеха да бъдат видени навсякъде – те изглеждаха като великолепни цветя. „Пролетта си има своя учител“ означава, че през пролетта на определена година преследваните Дафа ученици ще се срещнат със своя Учител по открит и достоен начин.

„Бурята продължава през нощта, но няма нужда от тревога“

Обяснение: От историческа гледна точка преследването на Дафа практикуващите, независимо колко яростно ще стане злото, не е причина за тревога, точно като буря, която продължава цяла нощ – тя ще утихне с настъпването на деня.

„Точици от сливови цветове известяват пристигането на пролетта на Небето и на Земята“

Обяснение: Дафа практикуващите, които са преминали през изпитанието на суровата зима, са по целия свят и из цял континентален Китай като сливовите цветчета, които не се боят от мраз и сняг, известявайки за пристигането на пролетта. Това е моментът, когато Фа коригира човешкия свят.

„Ако искате да знаете какво ще се случи, питайте Бо и Фу за причините“

Обяснение: „Бо“ и „Фу“ са имената на две от хексаграмите [в „Книгата на промените“]. Когато „Бо“ достигне крайната точка, непременно се случва „Фу“; това също означава, че нещата се обръщат, когато достигнат крайната си точка. Историята е като въртящо се (Джуан) колело (Лун) и е сигурно, че ще има последствия за това, което се е случило преди. Цялата човешка история е била аранжирана за това Фа-коригиране.

„Мирни дни естествено ще дойдат в този свят“

Обяснение: След като са преминали през всякакви тестове от злото, Дафа практикуващите се придвижват към чудесно бъдеще, докато злото умира.

„Целият свят е негов дом, кой е домакинът и кой – гостът“

Обяснение: Откакто Учителят излезе пред обществеността през 1992 г., за да предаде Фа, той прекара много време в пътуване нашир и надлъж, за да предава Фа, и домът му беше там, където бе той. Втората половина от този ред: „кой е домакинът и кой – гостът“ загатва за въпроса кой [наистина] е домакинът и кой [наистина] е гостът – кой на историческата сцена играе поддържащата роля и кой – главната? Дори тази човешка цивилизация е направена за Дафа, създадена за Дафа.

Бележка: Устно предадено от Учителя без предварителна подготовка на 3 юли 2001 г., записано от ученици и публикувано с одобрението на Учителя.


(1) Древна популярна китайска поема, обикновено смятана за пророчество - бел. прев.

(2) Чанан – предишната столица на Китай - бел. прев.

(3) Йен – древен термин, който понякога се отнася до Пекин - бел. прев.

(4) В китайското мислене „небе“ се отнася до всяко едно измерение или ниво, което е над това на хората - бел. прев.

(5) Става въпрос за демократичния протест на студентите в Пекин през 1989 г. - бел. прев.

(6) Джао Дзиян – министър-председател и генерален секретар на ККП, уволнен след масовото кръвопролитие на площад „Тиенанмън“ - бел. прев.