Какво са свръхестествените способности

Свръхестествените способности са също така наричани и „божествени сили“. Съвременните хора ги наричат „необикновени способности“. Свръхестествените способности всъщност са вродени способности на едно същество. Колкото по-високо е нивото на съществото, толкова по-пълно могат да действат вродените му способности; и обратно, колкото по-ниско е нивото на едно същество, толкова по-трудно е за вродените му способности да окажат ефект, или да окажат пълен ефект. Основната причина е, че в този космос, от най-високото до най-ниското ниво, колкото по-ниско е нивото, толкова по-високо е процентното съдържание на материята, която имат съществата и всичко в съответните им сфери, толкова по-големи са зрънцата на частиците и толкова повече тегло носят съществата – колкото по-ниско става нивото, толкова повече вродените способности на съществата (свръхестествените способности) са ограничени от самата материя и колкото по-тежко е ограничението, толкова по-малко ефективни са способностите. Ето защо колкото по-ниско е нивото, толкова по-малко са способностите. Когато се стигне до човешкото измерение, всички вродени способности на съществата вече са затрупани – вродените им способности (свръхестествени способности) не действат. Така че ако човешките същества правят нещо или искат да получат нещо, те трябва да разчитат единствено на работата на своите изградени от материя тела, за да получат каквото искат. Човек не може да види истинската ситуация на космоса, защото е напълно затрупан в материя. Ето защо се казва, че човешкото измерение е измерение на заблуда.

Що се отнася до самоусъвършенстващия се, колкото по-високо е нивото, до което се самоусъвършенства, толкова по-големи са неговите способности. Това е така, защото през колкото повече нива на космоса пробива, толкова по-малко и по-леко е теглото на материята върху неговото същество, толкова по-силни са вродените му способности (свръхестествени способности) и толкова по-многобройни и по-всеобхватни са способностите му, които са освобождавани. Преподал съм във Фа, че в самоусъвършенстването в Дафа нечии свръхспособности са развивани най-всеобхватно, защото Дафа практикуващите се самоусъвършенстват до по-високи нива – колкото по-високо е нивото, до което пробива някой, толкова повече той е освобождаван от материя и така ще демонстрира в пълна степен вродените си способности (свръхестествени способности). Дафа практикуващите вече прилагат в пълна сила свръхестествените си способности във Фа-коригирането. Например в процеса на Фа-коригиране, когато праведните мисли са много чисти, техните свръхестествени способности са използвани всеобхватно. Нещо повече, с праведни мисли много практикуващи са способни да ги използват по желание – каквото и да поискат да използват, те почти винаги го имат на разположение. Например за да замразят на място онези порочни злодеи, които преследват Дафа практикуващите, те просто трябва да кажат „замръзни на място“ или „стой там и не мърдай“, или да посочат към групата злодеи и тогава те определено няма да могат да помръднат; след това просто трябва да си помислят „пусни“ и това ще бъде отменено. Всъщност вие можете да използвате волята си, за да командвате онези злодеи, които нямат човешка природа – като тези зли хора, по-лоши от зверове, които пребиват хората до смърт или изнасилват жени, практикуващи Дафа – както и онези, които ги ръководят. Порочните злодеи ще правят това, което им наредите.

Нивото на едно същество се определя от неговия Шиншин. Тоест, когато използвате свръхестествени способности, праведните ви мисли трябва да са силни. Неадекватното състояние на съзнанието – като страх от злото, колебание в мислите ви при използване на свръхспособностите ви или съмнение дали работят – може да повлияе или да се намеси на резултата от свръхестествените способности.

Съвършенството е приключването на самоусъвършенстването на един Дафа практикуващ, докато Фа-коригирането е мисията на един Дафа практикуващ. За един Дафа практикуващ Съвършенството е само въпрос на времето за завръщане, докато Фа-коригирането ще бъде оставено за бъдещето. Бъдещето на космоса, което са видели същества на различни нива, всъщност не съществува и е илюзия. Понастоящем всеки един ден на човечеството е аранжиран съобразно нуждите на Дафа; делото на Дафа практикуващите в човешкия свят ще бъде оставено за историята. В различни исторически времена на бъдещето, ако в космоса бъде нанесена вреда на Дафа или съществата проявят отклонение, тогава това как Дафа ще коригира Фа и ще направи всичко перфектно и неразрушимо, е изключително важно. Всичко, което правят Дафа практикуващите в настоящето, създава бъдещето и точно сега всичко в Трите сфери съществува за Дафа. Когато Дафа е довел всичко до съвършенство сред изпитанието, ще настъпи краят на цялото зло, което преследва Дафа.