Двете позиции на ръцете за изпращане на праведни мисли

Ръка с изправена длан
Позиция на ръцете лотосов цвят

法正乾坤,邪恶全灭。

法正天地,现世现报。

Фа джън чиен куън, сие ъ чуен мие.

Фа джън тиен дий, сиен шъ сиен бао.

12 юни 2001 г.

Бележки на преводача:

1) По принцип формулите винаги трябва да бъдат рецитирани с техните оригинални думи и звучене, за да имат съответния ефект.

2) Основното значение на първата формула е: „Фа (Фа) коригира (джън) Космоса (чиен куън); Злото (сие ъ) е напълно (чуен) елиминирано (мие).“ Втората част може да бъде преведена и като „унищожавайки цялото зло“.

3) Основното значение на втората формула е: „Фа (Фа) коригира (джън) Небето (тиен) и Земята (дий); незабавна (сиен… сиен) разплата (бао) в този живот (шъ).“