Принудата не може да промени сърцата на хората

Непоклатимите праведни мисли на един самоусъвършенстващ се превъзхождат всички човешки разбирания, превъзхождат цялото човешко мислене и никога не могат да бъдат разбрани от обикновените хора. Същевременно те не могат да бъдат променени от обикновените хора, защото хората не са способни да променят Просветлените същества.

Злото използва властта в ръцете на лошите хора, за да извършва всевъзможни злодеяния вече почти две години, използвайки най-долните действия в човешката история – били те древни или съвременни, китайски или чужди – и си служи с всички най-зли средства, за да преследва Дафа и неговите самоусъвършенстващи се. Целта му е да използва насилствени мерки, за да промени сърцата на Дафа практикуващите и да ги накара да се откажат от своето самоусъвършенстване. Това е напразно. Никой, който е преследвал тези с праведна вяра, не е успявал никога в историята. Всичко това има за цел просто да използва действията на злото, за да направи Дафа твърд и да премахне фундаменталните привързаности на самоусъвършенстващите се, така че да ги освободи от оковите на човешкото и кармата. Всички онези, които са били изличени, не са истински самоусъвършенстващи се. Въпреки че злото може временно да действа необуздано в този период, в който бива използвано, накрая то ще свърши в пълен позор, тъй като в процеса на Фа-коригирането те са същества, обречени да бъдат изличени. Повече от година злото си служи с лошите хора, които са използвани като негови инструменти и които си служат с всякакви видове средства и методи за мъчения, за да бият жестоко и да изтезават Дафа практикуващите. Въпреки че много хора са пребити до смърт, бити до инвалидност или изпратени в психиатрични клиники, това все още не е променило непоколебимите праведни мисли на истинските самоусъвършенстващи се. [Лошите хора] създават фалшиви писания, не позволяват на учениците да спят, фабрикуват обвинения, инсценират неща срещу учениците, разпространяват лъжи и така нататък. Бидейки жестоко заплашвани, мамени и силно притискани чрез всички тези непочтени средства, някои ученици са написали неща като така наречените „гаранции за спиране на практиката“ или „декларации за разкаяние“, когато не са били на себе си и са били принудени. Нито едно от тях не е било истинско изражение на сърцата на учениците – те са били направени против волята им. Макар да са имали привързаности, злото да се е възползвало за момент от тях и да са направили това, което един самоусъвършенстващ се не бива да прави, самоусъвършенстващият се трябва да бъде разглеждан в неговата цялост. Аз не признавам никое от тези неща. Когато се върнат към здравия си разум, те веднага отново ще започнат да правят това, което един Дафа ученик трябва да прави през това време, и междувременно ще декларират като недействително и невалидно всичко, което са казали или написали, когато не са били на себе си поради интензивно преследване, и ще заявят, че са твърдо решени в самоусъвършенстването. Голям брой декларации от ученици от цялата страна се появяват ежедневно. Последната надежда за опити да се променят праведните мисли на Дафа практикуващите чрез принуда и измама е напълно разбита. Злото повече няма никакъв начин да промени увереността, която Дафа практикуващите са развили от истинското си разбиране на Фа чрез самоусъвършенстване и от своята Буда-природа след издигането на тяхното Бънти(1) в действителното самоусъвършенстване. В тази ситуация действията на злото напълно са се превърнали в отприщване на личната омраза на злонамерените хора, използващи властта в ръцете си и служещи си с най-долни средства.

Тъй като единственото зло, оставащо в сегашното Фа-коригиране, е видяло непоклатимата, стабилна вяра на Дафа практикуващите, то е полудяло и напълно е изгубило разсъдъка си. Въпреки че Дафа практикуващите не се въвличат в политика и не ценят властта на обикновените хора, преследването от злото в Китай – което пренебрегва всички свои последствия – ще доведе хората дотам, напълно да изгубят доверие в управляващата партия и нейния режим и да не се подчиняват на правителството. Пропагандната машина за разпространяване на лъжи повече няма да може да използва демагогия. Това е така, защото в същото време, когато злото преследва Дафа, то също е аранжирало така, че по време на кампанията самият сегашен партиен лидер да бъде използван, за да унищожи партията и нейния режим от вътре – ето какво онези, които са манипулирани, и хората по света не могат да видят ясно. Тогава последствията от личното им негодувание стават неминуеми и не могат да бъдат избегнати. И в това преследване хората по света ще видят по-ясно всичко, което е извършило злото; Дафа практикуващите ще станат по-разумни и с по-ясно съзнание, и с увереност и зрялост в самоусъвършенстването ще се придвижат напред към величествено Съвършенство.


(1) Бънти – физическото тяло и телата в други измерения - бел. прев.