Обръщение

Отговорници за Европейската Фа-конференция и всички участници:

Поздрави!

Независимо колко зли са старите сили, които използваха злото и аранжираха този злонамерен така наречен тест, накрая те ще бъдат изличени във Фа-коригирането. Всичко, което Дафа практикуващите правят понастоящем, е да устояват на преследването срещу Дафа и неговите ученици. Разясняването на истината само по себе си изобличава злото, ограничава го и намалява преследването; а изобличаването на злото е същевременно и изчистване на отровата от лъжите и измамата на злото от съзнанията на хората – това е спасяване на хората. Това е най-голямата милост, защото в бъдеще няколко милиарда души ще получат Фа и ако съзнанията на хората съдържат мисли, които се съпротивляват на Дафа, щом тази зла драма свърши, голям брой човешки същества ще започнат да бъдат изличавани и хора, които имат предопределена връзка да получат Фа, или дори по-голям брой невинни хора може да бъдат изличени. Ето защо всичко, което правим сега, е величествено, милосърдно и води към завършека на последния етап от пътя ни към Съвършенство. Утвърждаването на Дафа и изобличаването на злото в обикновеното човешко общество изглеждат подобни на работа в обикновеното човешко общество. Но не са. Обикновените хора правят всичко поради личен интерес, докато това, което правим ние, е за да предпазваме Дафа. Ето какво трябва да прави един Дафа практикуващ и то е без каквито и да било егоистични елементи. То е свято, величествено и създава величествената могъща добродетел на едно Просветлено същество, изправено пред истинското зло – старите сили.

Като Дафа практикуващ, за да правите добре нещата от Фа-коригирането и за да доведете до Съвършенство всичко свое, трябва много да изучавате Фа. Независимо колко сте заети, не можете да пропускате изучаването на Фа. Това е, което може най-добре да подсигури достигането ви на Съвършенство. Въпреки че времето ви е оскъдно и се намирате сред многото трудности, вие все още правите каквото трябва. Това е забележително и създава собствената ви могъща добродетел, тъй като изплувате от изпитанията, от натиска и от трудностите.

Още веднъж желая на Фа-конференцията пълен успех!