Коригиране на колосалната небесна твърд

Още колко дълго злото може да действа необуздано?

Волята на всяко същество е напълно разкрита.

Кой би могъл да е извън това бедствие?

Наблюдавам с усмивка неразумността на Боговете.