Поздравително съобщение

До отговорниците за Фалун Дафа конференцията в Хонконг:

Учителят пожелава на Фа-конференцията пълен успех! Същевременно бих искал да благодаря на правителството и народа на Хонконг, които дадоха своята подкрепа и осигуриха условия, позволяващи ни да проведем тази Фа-конференция успешно.

За да се отплатим на правителствените чиновници и народа на Хонконг за тяхната подкрепа, определено ще предадем великолепието на Фалун Дафа на хонконгския народ.

Надявам се, че нашите Фа-конференции ще бъдат провеждани все по-добре. В условията на преследването трябва да помагаме на хората по света да видят истината за ситуацията и да помогнем на повече хора да получат Фа, спасявайки хората на света.