До Фа-конференцията във Флорида

До отговорниците за Фа-конференцията във Флорида:

Поздрави! Фа-конференцията във Флорида е първата широкомащабна Фа-конференция, провеждана на английски език. Това е отлично. Надявам се, че тази Фа-конференция ще бъде проведена успешно. Надявам се, че споделянето на това, което сте научили, истински ще даде възможност на всеки да напредне и същевременно ще покаже истинското лице на Дафа и ще позволи на повече хора да научат истината за Дафа, по този начин позволявайки на предопределените хора да получат Фа.

Отново бих искал да пожелая на тази Дафа конференция пълен успех!