Отвъд границите на търпението

Търпението (Жен) не е малодушие, още по-малко е безропотно покорство пред злото. Търпението на Дафа практикуващите е благородно; то е проявление на величествената, неразрушима и подобна на диамант твърдост на съществата; то е толерантност с цел поддържане на истината и е милосърдие към и спасение на съществата, които все още имат човешка природа и праведни мисли. Търпението абсолютно не означава безгранично да си затваряме очите, което да позволи на онези зли същества, които повече нямат каквато и да било човешка природа или праведни мисли, да вършат зло без ограничение. С търпение човек може да се откаже от всичко за Истината. Но търпение не означава толериране на злите същества, които повече нямат човешка природа и праведни мисли и които не се подчиняват на човешките и божествени закони, докато опорочават съзнателните същества и съществуването на Дафа на различни нива, още по-малко е игнориране на ужасни престъпения. Джън-Шан-Жен е Фа! И е проявлението на Великия Фа на космоса на различни нива. Той абсолютно не е някаква човешка теория или водещ принцип за обикновения човешки живот, за каквото го вземат човешките същества. Ако злото вече е достигнало точката, в която е неспасяемо и не може да бъде запазено, тогава могат да бъдат използвани различни мерки на различни нива, за да бъде спряно и унищожено.

Преминаването отвъд границите на търпението е включено във Фа-принципите. Просто тъй като в самоусъвършенстването Дафа практикуващите имат да преминават тестове, техният Шиншин трябва да се подобрява и те трябва да изоставят всички привързаности сред обикновените човешки същества, Учителят не е говорил за отиване отвъд границите на търпението. Веднъж изказано, това би могло да създаде пречки за практикуващите, които са в процес на самоусъвършенстване. По-специално това може да ги направи неспособни да се държат правилно сред злия тест на Дафа от злото. Но начинът, по който действат злите същества понастоящем, показва, че сега те са изцяло без човешка природа и без праведни мисли. Така подобно преследване на Фа от злото повече не може да бъде толерирано.

Пълното елиминиране на злото е заради Фа-коригирането, а не е въпрос на лично самоусъвършенстване. В личното самоусъвършенстване обикновено няма „преминаване отвъд границите на търпението“.