Задушете злото

Китайските трудовопревъзпитателни лагери са тъмни свърталища на зли сили. Повечето от дисциплинарните надзиратели там са преродени незначителни духове от ада. Колкото до хората, които са били „реформирани“, било е аранжирано в историята, че те ще преследват Фа по този начин. Независимо колко добре са се държали, когато са били арестувани или бити, всичко това е подготвяло сцената за тяхната поява днес, за да преследват Фа и да объркват учениците. Надявам се, че учениците няма да ги слушат и да вярват на злите им лъжи. Това се е случило, защото преднамерено им позволявам да се изобличат сами, за да позволя на всички вас ясно да ги различите и за да бъдат премахнати тези злокачествени тумори измежду практикуващите. Всички ученици, които разясняват истината днес, за да утвърждават Дафа, са се справили наистина добре. Изцяло потвърждавам това. Направеното от тях е абсолютно правилно – няма съмнение в това. Надявам се, че всеки ще остане с ясно съзнание.