Относно едно предсказание

Ученици: това, което сега се разгръща в Китай, е било предварително аранжирано в историята и много хора през историята са го предсказвали. Те са избрали да не говорят по въпроса директно, за да може едновременно да се придържат към заблудения начин, по който е светът, както и да предупредят неговите хора. Следователно обикновените хора могат да осъзнаят значението на едно предсказание само след като историята е отминала.

Например по отношение на случващото се в Китай, преди стотици години французинът Нострадамус е заявил в своята пророческа книга „Векове“ следното:

В годината 1999, месец седми,
От небето ще дойде велик Крал на Терора,
За да върне обратно към живот великия крал на Анголмоа,
Преди и след като Марс царува, в името на това да донесе щастие на хората.

Това, което той казал за „годината 1999, седми месец, от небето ще дойде ... Терора, за да върне обратно към живота ... крал...“ се отнася точно за няколко души с нечисти мотиви в Централния комитет на ККП, използващи властта си, за да започнат обширно и жестоко потискане на Дафа и Дафа практикуващите. Те арестуваха хора, биха хора, изпращаха хора в трудови лагери, осъждаха хора на затвор и унищожаваха книгите; използваха армията, полицията, тайни агенти и дипломатически средства; и използваха всички радиостанции, телевизионни канали и пресата, за да разпространяват лъжи и да извършват преследването по безчестен начин. Непреодолимата му величина изглежда все едно заплашва да сгромоляса небесата, разпространявайки злостта си по целия свят. Ръководени от изродени понятия, старите сили аранжираха това с цел да „изпитат“ Дафа по унищожителен начин. Процесът на Фа-коригирането на Учителя сред хората е, както го виждат Боговете, точно като процес на възкресение.

Колкото до изречението „преди и след като Марс царува“, то означава, че [Карл] Маркс управлява света преди и след 1999 г. В действителност не само онези общества, ръководени от злата комунистическа партия, сега практикуват марксизъм. Системата за социално благоденствие и сродните на нея, възприети от развитите страни по света, също са порочни комунистически неща в рамките на капитализма. Тези общества изглеждат свободни, но въпреки това изглежда, че целият свят всъщност практикува комунизъм. Хората, които идват в развитите страни на Запад от държави, управлявани от злите комунисти, споделят едно впечатление: „Тук е като при комунизма, с изключение на това, че не пропагандират насилствената революция.“

Що се отнася до последната част, „в името на това да донесе щастие на хората“, то се отнася до идеята на подлата комунистическа партия за освобождаване на цялото човечество, както и до поддържането на социално благоденствие в западното общество чрез тежки данъци.

Тъй като този въпрос е все още в процес на приключване, дешифрирам само тези няколко изречения. Всъщност предсказанията, засягащи този времеви период, са разпространени в много държави. Няколкото бележки по-горе са само за справка.