Използвам по желание

Никога не съм харесвал граматиката и думите, стандартизирани от съвременния китайски език, чиито значения са направени повърхностни. Ето защо често не използвам стандартизираните граматика и думи, когато преподавам Фа! Някои хора не го разбират. Истината е, че думите, чиито значения са променени от съвременните хора, вече имат влети в тях понятия на съвременните хора. Особено думи, които съдържат елементи на атеизъм и политика, е невъзможно да бъдат използвани, когато се преподава Фа. За да позволя на учениците да разберат, правя каквото мога, за да използвам граматиката и думите на съвременния китайски език.

Как би могъл Фа на космоса да бъде стандартизиран от човешката култура? Докато мога да обясня ясно принципите на Фа, аз премахвам рамките на човешката култура, разчупвам тези правила и ограничения и използвам езика по желание. За да мога да изразя ясно Дафа, си служа с езика, както пожелая. Например понякога изреченията ми са много дълги и повтарям думи, за да наблегна и задълбоча значението на изреченията. Дори и така е много трудно да използвам човешкия език, за да изразя високите и дълбоки принципи на Фа. Що се отнася до думите, основно ги използвам по желание. Например често пиша „степен“ (程度) като „степен на постижение“ (成度), тъй като чувствам, че тази дума би трябвало да бъде използвана, за да се изрази обхватът, до който нещо е осъществено. Харесва ми да пиша „истината по въпроса“ (真相) като „истинската ситуация“ (真象), тъй като чувствам, че тази дума би трябвало да се използва, за да се изрази начинът, по който нещата стоят наистина; харесва ми да пиша „абсолютен“ (绝) като „непоклатим“ (决), тъй като чувствам, че тази дума има повече тежест; използвам „необятен“ (洪) вместо „огромен“ (弘), тъй като тя е по-подходяща за описване на Великия Фа на космоса, и така нататък. Също така не ми харесва да стандартизирам изреченията чрез използване на прости пунктуационни знаци. Когато пиша, често използвам запетайки чак до края. Грижа се само за вътрешното значение на Фа и когато става въпрос за човешко стандартизиране, нямам чувство на задължение. Човешката култура е дадена на хората от Боговете, но съвременният китайски език е променен от съвременното изкривено човешко мислене, с неговото отричане на теизма и с политическите му понятия. Фа ще донесе на човечеството всичко ново и праведно и няма да бъде повлиян от нищо, което е старо, изкривено или извратено. Завърших гимназия и целта на това да не отида в колеж беше да предотвратя всякакви видове концепции, теореми, дефиниции, научни закони, човешки теории и различни стандартизирани неща да се формират в съзнанието ми. Тези човешки неща абсолютно не могат да бъдат смесвани във Великия Фа на космоса, когато той се преподава, тъй като това би причинило намеса във Фа от човешки понятия.

Дафа е Фа на космоса и Дафа е създал всички същества в космоса. Дафа е създал жизнени среди и стандарти за съществата на различни нива на космоса и е създал за съществата на различни нива различни форми на мъдрост, включително културата на човешкия род. Целта на разпространяването на Дафа надлъж и нашир е да коригира Фа в космоса и същевременно да позволи на Дафа практикуващите в човешкия свят да достигнат Съвършенство. Дафа също така създава ново човечество и по същия начин ще донесе на човечеството нова култура.