До тайванската Фа-конференция

Първо бих искал да изкажа своите поздрави на всички тайвански Дафа ученици – здравейте на всички!

Също бих искал да пожелая на вашата Фа-конференция пълен успех!

Надявам се, че чрез тази Фа-конференция ще можете да откриете къде изоставате и ще станете по-прилежни, и че ще направите свята тази Фа-конференция – конференция, в която сравнявате как сте изучавали и сте се самоусъвършенствали, и показвате праведния Фа на хората по света.