По-нататъшни коментари относно „сляпата вяра“

„Сляпа вяра“ беше доста обикновено понятие, преди определени хора в Китай, които се занимават с политика, да го разгласят като понятие, притежаващо смъртоносна сила. Всъщност „сляпата вяра“, пропагандирана от тези политици, не е сляпа вяра, а политически етикет, политически лозунг; тя е политически термин, използван специално при нападки срещу другите. Щом на нещо е залепен този голям етикет, то става противоположно на науката и така може да бъде безсрамно атакувано.

В действителност тези, които са преминали през всякакви видове политически кампании, са много проницателни. Те са вярвали в нещо, преживели са разочарование, възхищавали са се сляпо на нещо или някого и от своя опит са научили урока си. Особено по време на Културната революция те преживяха незабравим удар върху душите си. Бихте ли могли да накарате хора като тези просто лекомислено да повярват в нещо? Хората днес са по-способни от всякога да различат дали нещо е истина или някаква така наречена „сляпа вяра“, скалъпена от хора, които създават политически въпроси.

Дали нещо е наука или сляпа вяра, не следва да бъде решавано от политиците. Вместо това то би трябвало да бъде преценено от учените. Въпреки това тези така наречени „учени“, които са използвани за политически цели, са всъщност също политически фигури. За такива хора е невъзможно да направят честни и научни заключения от истински научна и неутрална гледна точка. Така че принципно те не могат да бъдат смятани за учени. В най-добрия случай могат просто да действат като тояга, държана в ръцете на политиците и използвана за налагане на хората.

Разбирането на Истината на космоса от учениците на Дафа е издигане, което е в резултат от рационално разбиране и опит. Напразно е за човешките същества, независимо каква е позицията им, да отхвърлят Фа-принципите на космоса, които надхвърлят всички теории в човешкото общество. Особено във време, когато нравствеността на човешкото общество е на ръба на пълната разруха, великият космос е този, който още веднъж показва своето милосърдие към човешките същества и им дава този последен шанс. Това е надеждата на човечеството, която то би трябвало да цени и пази извънредно много. От егоистични желания обаче хората подкопават тази последна надежда, която космосът е дал на човечеството, вбесявайки Небето и Земята. Невежите хора дори наричат многото бедствия „естествени явления“. Космосът не съществува заради човечеството. Хората са просто проявление на съществуването на съществата от най-ниското ниво. Ако човечеството повече не отговаря на стандарта за съществуване на това ниво на Вселената, тогава то може само да бъде изличено от историята на космоса.

Човечество! Събуди се! Обетите на Боговете в историята се изпълняват. Дафа отсъжда всички същества. Какъв път ще поеме човек в живота е негов собствен избор. Една мисъл на човек може да определи бъдещето му.

Ценете го и го пазете: Фа-принципите на космоса са точно пред вас.