Посвещение към руското издание на „Фалун Дафа“

Ценете го!

Обетите на Боговете се изпълняват;

Ценете го!

Това е, което търсехте;

Ценете го!

Фа е точно пред вас.