Знаещото сърце

С Учителя, ръководещ пътуването, Фа спасява всички същества,

Едно платно е вдигнато – сто милиона платна го следват.

Олекотените лодки плават бързо с изоставени привързаности,

С натежало човешко сърце, преминаването на океана се оказва трудно.

Вятърът и облаците внезапно се променят и небесата изглежда ще се сгромолясат,

Планините се тресат, моретата се пенят и свирепи вълни се надигат.

Следвайте Учителя близо, твърдо се усъвършенствайте в Дафа,

С твърде силни привързаности посоките са изгубени.

За да спасят живота си, някои изоставят преобърнати лодки и скъсани платна,

Когато калта и пясъка са напълно пресети, златото заблестява.

Когато става въпрос за живот и смърт, големите приказки са без значение,

Действията разкриват какво е истинско.

Когато денят на Съвършенството настъпи,

Великото разкриване на истината ще остави света в изумление.