Falun or Law wheel

Кратко въведение във Фалун Дафа

Фалун Дафа (също известен и като Фалун Гонг) е практика за самоусъвършенстване от Буда школата, основана от г-н Ли Хонгджъ. Това е дисциплина, в основата на която лежи „асимилирането с най-висшите качества на Вселената – Джън, Шан и Жен (истинност, доброта и търпение). Практиката е ръководена от тези върховни качества и е базирана на законите, обуславящи развитието на космоса.“ Учението на учителя Ли е представено в редица текстове, сред които са „Фалун Гонг“, „Джуан Фалун“, „Великият път за самоусъвършенстване на Фалун Дафа“. Тези и други творби са преведени на 38 езика и са публикувани и разпространени по цял свят.

Фокусът на практиката Фалун Дафа е съзнанието, като усъвършенстването на съзнанието и мислите (или „Шиншин“) се явяват ключът към повишаването на Гонг енергията. Височината на Гонг на човек е пряко пропорционална на височината на неговия Шиншин. Понятието „Шиншин“ обхваща преобразуването на добродетел (бяла форма на материя) и карма (черна форма на материя). То включва и търпение, проницателност и изоставяне на обикновени човешки желания и привързаности, както и способност за понасяне на най-тежките изпитания. Това понятие обхваща много неща.

Фалун Дафа включва и усъвършенстване на тялото, което се постига чрез специфични упражнения. Една от целите на упражненията е подсилването на свръхестествените способности и енергийните механизми на практикуващия чрез силата на неговия Гонг. Друга цел е развиването на голям брой живи същества в тялото на практикуващия. При напредналата практика ще се появи Безсмъртният младенец и ще бъдат развити много способности. Упражненията на Фалун Дафа са необходими за трансформацията и развиването на тези неща. Цялостна система за съзнание и тяло като тази изисква както самоусъвършенстване, така и физически упражнения, като самоусъвършенстването взема превес над упражненията. Гонг на човек просто няма да се повиши, ако той просто изпълнява упражненията, но не усъвършенства своя Шиншин. Ето защо упражненията са спомагателно средство за постигане на духовно съвършенство.

Фалун Дафа включва усъвършенстването на Фалун, или „колело на Закона“. Фалун е интелигентна, въртяща се същност, изградена от високоенергийна материя. Фалун, който учителят Ли поставя в долната коремна област на практикуващия, се върти постоянно, двадесет и четири часа в денонощието. (Истинските самоусъвършенстващи се могат да придобият Фалун, като четат книгите на учителя Ли, гледат неговите 9-дневни лекции на видео, слушат аудио записи на тези лекции или изучават Фалун Дафа заедно с други практикуващи.) Фалун помага на самоусъвършенстващите се да практикуват автоматично. С други думи, Фалун усъвършенства практикуващия по всяко време, въпреки че той не изпълнява упражненията във всеки един момент. От всички практики, направени публично достояние в света днес, само Фалун Дафа е успял да постигне състояние, в което „Фа усъвършенства човека“.

Въртящият се Фалун притежава същите качества като вселената и е нейна миниатюра. Будисткият Фалун, даоисткото Ин-Ян и всичко в Десетпосочния свят е отразено във Фалун. Фалун предоставя спасение на практикуващия, докато се върти навътре (по посока на часовниковата стрелка), тъй като абсорбира огромно количество енергия от вселената и я преобразува в Гонг. Фалун предоставя спасение на другите, когато се върти навън (обратно на часовниковата стрелка), защото освобождава енергия, която може да спаси всяко същество и да коригира всяко анормално състояние. Присъствието в обкръжението на някой, който практикува по този начин, е облагодетелстващо.

Фалун Дафа „довежда човек до състояние на мъдрост и хармонично съществуване. Движенията на практиката са кратки, тъй като един велик път е изключително прост и лесен“. Фалун Дафа е уникален по осем начина:

1. Развива се Фалун, вместо енергиен еликсир (познат и като „Дан“).

2. Фалун усъвършенства практикуващия дори когато той не изпълнява упражненията на практиката.

3. Усъвършенства се главното съзнание на човека, така че самият той е този, който получава Гонг.

4. Усъвършенстват се и съзнанието, и тялото.

5. Практиката се състои от пет упражнения, които са прости и лесни за научаване.

6. Не се използва съзнанието за направляване на каквото и да било, няма свързани с това рискове и Гонг енергията се увеличава бързо.

7. Мястото, времето и посоката не са от значение по време на упражненията, нито как човек ги приключва.

8. Защита е предоставена от Фашън на учителя, така че човек не трябва да се страхува от злонамерени същества.

Ето защо учението на Фалун Дафа е напълно различно от обичайните методи за практика или от онези, които се базират на развиване на вътрешен еликсир.

От самото начало практиката на Фалун Дафа е на високо ниво, като по този начин предоставя най-целесъобразното, бързо, идеално и прецизно средство за самоусъвършенстване за хората с предопределена връзка или за онези, които са практикували с години по други начини, но не са успели да развият Гонг.

Когато Шиншин на практикуващия и силата на неговия Гонг достигнат определена височина, той може да придобие нетленно тяло, докато е все още в мирския свят. Човек може да постигне и „отключване на Гонг“, просветление и издигане на цялото му същество до по-високи нива. Онези с огромна решителност трябва да изучават това праведно учение, да се стремят към достигане на най-високата си позиция, да издигат своя Шиншин и да изоставят привързаностите си. Само тогава духовното съвършенство е възможно.

Ценете го – Буда Фа е точно пред вас.