Видео и аудио материали

Музика НОВО с висока резолюция
Упражнение 1 (9 мин) 22 MB
Упражнение 2 (30 мин) 68 MB
Упражнение 3 (9 мин) 21 MB
Упражнение 4 (12 мин) 29 MB
Упражнение 5 (1 час) 138 MB
Видео
Вашият браузър не поддържа това видео добре. Моля да го изтеглите от линка по-долу.