Видео и аудио материали

MP3 48KBPS MP3 128KBPS
"Пуду" "Пуду" (36 мин, 12 MB) "Пуду" (36 мин, 33 MB)
"Джиши" "Джиши" (36 мин, 12 MB) "Джиши" (36 мин, 33 MB)

SFRT 15min mp3 - за да използвате файловете стартирайте MP3 плейъра 5 минути преди SFRT. Той ще звучи в продължение на 15 секунди на всеки 5 минути. Цялата продължителност е 15 минути, включително първоначалните 5 минути.