Контакти и места за практика

Всички дейности на Фалун Дафа са безплатни.

България

City

Name, Phone, e-mail

Time

Location / Map

Места за практика:
гр. София – Южен парк:
Владимир Гвоздев +359 884796074
Събота и неделя от 9:00 часа, понеделник - петък от 7:30 часа. Saturdays and Sundays 9 am, Mondays-Fridays 7:30 am.
Южен парк, вход от страната на бул. "Витоша", по дясната алея, на голямата поляна – карта на мястото South Park, entrance on the side of Vitosha Boulevard, along the right lane, the large meadow – practice site map
гр. София – Борисова градина:
Събота и неделя от 11:00 часа, понеделник - петък от 9:00 часа. Saturdays and Sundays 11am, Mondays - Fridays 9:00 am.
Борисова градина, вход откъм Биологическия факултет – карта на мястото Park “Borisova Gradina”, entrance on the side of the Faculty of Biology – practice site map
гр. София - парк Врана:
Гергана Костова +359 886406282
гр. Пловдив:
Керка Кунчева +359 887868309
Неделя от 9:30 до 11:30 часа.
Гребна база, срещу ресторант "Марбея".
с. Труд:
Иван Гинов +359 876456798
гр. Пещера:
Пейо Иванов +359 877595596
Неделя от 10:00 часа.
Централен парк, до костницата.
гр. Чепеларе:
Катя Калфова +359 887704654
гр. Бургас:
Керачка Параскова +359 898524114
гр. Варна:
Диян Данаилов +359 988347688
Събота и неделя от 10:00 часа, вторник и четвъртък от 18:00 часа.
Морската градина, втората поляна вдясно посока от Пантеона към Зоологическата градина.
гр. Стара Загора:
Иван Василев +359 895140803; Златко Добрев +359 888512357
Понеделник - събота от 7:30 часа, неделя от 10:00 часа.
Парк Аязмото, вход от Жабките, поляната под Летния театър.
гр. Ямбол:
Митко Димитров +359 894354107
Събота и неделя от 08:30 часа.
Градски парк, алеята срещу пикник зоната.
гр. Пазарджик:
Димитър Терзов +359 896399932
Неделя от 9:00 часа.
Парк Острова, зад големия дървен стол.
гр. Белово:
Милена Атанасова +359 876169185
гр. Добрич:
Ивелина Романова +359 885196341
гр. Русе:
Цветан Тошков +359 886537674
гр. Шумен:
Петър Жеков +359 895570011