Контакти и места за практика

Всички дейности на Фалун Дафа са безплатни.

България

City

Name, Phone, e-mail

Time

Location / Map

За контакт с медиите: Керка Кунчева, телефон: +359 887868309. Адрес за кореспонденция: София 1712, п.к. 11.
Места за практика:
гр. София – Южен парк:
Владимир Гвоздев +359 884796074
Събота и неделя от 9:00 до 11:00 часа, понеделник - петък от 7:30 до 9:30 часа. Saturdays and Sundays 9am – 11am, Mondays-Fridays 7:30am - 9.30am.
Южен парк, вход от страната на бул. "Витоша", по дясната алея, на голямата поляна – карта на мястото South Park, entrance on the side of Vitosha Boulevard, along the right lane, the large meadow – practice site map
гр. София – Борисова градина:
Събота и неделя от 11:00 до 13:00 часа, понеделник - петък от 7:30 до 9:30 часа. Saturdays and Sundays 11am – 1pm, Mondays - Fridays 7:30am - 9:30am.
Борисова градина, вход откъм Биологическия факултет – карта на мястото Park “Borisova Gradina”, entrance on the side of the Faculty of Biology – practice site map
гр. Пловдив:
Иван Гинов +359 879456321; Мирела Беляшки +359 888595150
Неделя от 9:30 до 11:30 часа.
Гребна база, срещу ресторант "Марбея".
гр. Бургас:
Керачка Параскова +359 898524114
гр. Варна:
Екатерина Желязкова +359 886254384; Мартин Ангелов +359 896023103
Събота и неделя от 10:00 до 12:00 часа, вторник и четвъртък от 18:00 до 20:00 часа.
Морската градина, втората поляна вдясно посока от Пантеона към Зоологическата градина.
гр. Стара Загора:
Иван Василев +359 895140803; Златко Добрев +359 888512357
Понеделник - събота от 7:30 часа.
Парк Аязмото, вход от Жабките, поляната под Летния театър.
Неделя от 10:00 часа.
Градската градина, до шадравана.
гр. Пазарджик:
Димитър Терзов +359 896399932
Неделя от 9:00 часа.
Парк Острова, зад големия дървен стол.
гр. Добрич:
Ивелина Романова +359 885196341
Понеделник - неделя от 7:00 до 8:00 часа.
Градски парк "Свети Георги", на детската площадка до комплекс Изида.
гр. Русе:
Цветан Тошков +359 886537674
гр. Пещера:
Пейо Иванов +359 877595596; Калина Костова +359 895626246
Неделя от 10:00 часа.
Централен парк, до костницата.
гр. Шумен:
Петър Жеков +359 895570011