Преподаване на Фа на Световния ден на Фалун Дафа

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2014 г.

Ли Хонгджъ

13 май 2014 г.

(Всички присъстващи Дафа практикуващи се изправят и ентусиазирано аплодират, като почтително приветстват Учителя. Учителят отговаря с „Хъшъ“, след което прави знак към хората да седнат.)

Добро утро! (Практикуващите отговарят: „Добро утро, Учителю!“ и топло аплодират.) Работихте усилено! (Практикуващите отговарят: „Учителят е този, който е работил усилено!“) Много от вас, които сте се събрали тук, са Дафа практикуващи от континентален Китай. Независимо дали е по света или в Китай, състоянието на Фа-коригирането е едно и също. Като цяло може да изглежда, че на неговия прогрес му липсва ред, но в действителност всичко е изключително добре подредено.

Казвал съм преди, че целта на старите сили зад преследването е да накарат Дафа практикуващите да изоставят човешките си привързаности чрез него. Те ще признаят достигането на Просветление в самоусъвършенстването ви само ако сте способни да преминете през това сурово изпитание. Ето какви подредби направиха. Аз напълно се противопоставям на тези техни неща. Подходът ми бе да предоставя на всичко доброжелателно решение. Подходът, който използвам сега, е резултат от тяхната намеса.

Но по отношение на личното самоусъвършенстване, с разпространението на Фа този път вратата бе напълно отворена и много хора са влезли и са станали Дафа практикуващи едва този път. И тези хора, които са третата група практикуващи, споменавана от мен преди, не са елиминирали системно кармата си в хода на историята. Онези, които са последвали Учителя да се спуснат тук или са формирали съдбовни връзки с него през различни исторически периоди – онези хора са били изчиствани от кармата си във всеки един свой живот, преди да се преродят отново. Но тези, които са влезли едва този път, не са преминали през това в хода на историята и носят със себе си огромни количества карма. Човек неизбежно създава карма в този свят и във всеки един живот се натрупва огромно количество карма. Тогава помислете, могат ли те да постигнат толкова лесно Съвършенство като самоусъвършенстващи се? Това не е възможно. Не е ли казал Исус, че човек има грехове? Както и да се интерпретира това, реалността е, че докато човек е жив, той създава карма. Така че човек трябва да се пречисти, да премахне чрез самоусъвършенстване всяка една частица карма и да постигне състояние на чистота, преди да може да достигне Съвършенство.

Възразявам срещу това, което правят старите сили. Но при все това, когато става въпрос за личното ви самоусъвършенстване, трябва да се самоусъвършенствате и да работите усилено. По отношение на това, помислете: във времето, откакто ККП започна да преследва Дафа практикуващите на 20 юли 1999 г., наистина бяха разкрити много човешки привързаности. Много хора, които не бяха стабилни, се отказаха по време на преследването, а някои не намериха кураж да пристъпят напред. Сега обстоятелствата са претърпели драстична промяна и нещата изглеждат по-спокойни. Някои хора сега са успели да съберат кураж и някои са се завърнали към самоусъвършенстването. Но с развоя на събитията наистина сме видели всевъзможни човешки привързаности да се надигат в съзнанията им. Докато се надявате скоро да видите края на преследването, това само по себе си е просто едно желание; това, което би трябвало да прави един Дафа практикуващ, е да работи по разобличаването му и да се изправя срещу него с праведни мисли. При все това някои хора искат да намерят място, където да избегнат преследването и да живеят в спокойствие и комфорт. И такива хора подхождат към преследването по всевъзможни начини. Какъвто и да е случаят, по време на това безмилостно преследване наистина се проявиха всевъзможни човешки привързаности.

Тогава от тази гледна точка много от нас наистина са се справили зле. Така че старите сили са използвали това като оправдание и казват: „Погледни – това ли е твоят ученик? Ти го искаш, така че ние ще ти помогнем да елиминираш привързаностите му. Може ли някой като него да отиде на Небето?“ Погледнете и ще видите, че всякакви човешки привързаности са се проявили. Дори и сред най-жестокото от всички преследвания имаше хора, които разпространяваха слухове и се самоизтъкваха – всякакви привързаности се проявиха и това само усили жестокостта на преследването. Щом дадена ваша привързаност се появи, старите сили ще направят така, че полицията да почука на вратата ви. Злото ще дойде за вас.

Същото важи и в останалия свят. В началото преследването беше просто брутално! Имаше натиск от всякакъв вид и той беше огромен дори извън Китай. По онова време гласовете на Дафа практикуващите не можеха да бъдат чути никъде; всички китайски медии бяха контролирани от порочната ККП и нападаха и потъпкваха [Фалун Гонг] в един уеднаквен глас. Външният свят нямаше никаква идея какво представлява Фалун Гонг и така медиите по целия свят просто предадоха измамните, репресивни репортажи на злата ККП. Така че, ако се замислите над това, подобно преследване се равняваше на лавина от атаки и репресии от медиите на целия свят. Изправени срещу такъв огромен натиск по онова време, практикуващите извън Китай също проявиха всякакви човешки привързаности. В резултат на това много практикуващи изпаднаха. Онези, които могат да стигнат до края, са наистина изключителни. Дори и в очите на Боговете сте изключителни. Както го виждат те, вие [сте постигнали това, докато сте били] в човешкия свят и разликата е наистина удивителна, така че те ви се възхищават.

Животите от различните сфери на Вселената първоначално са били прекрасни и нещата там не са били така опасни и мъчителни, както са за човешките същества. Така че онези, които са имали куража да дойдат тук, са просто забележителни. Тъй като принципите на човешките същества са обърнати – като какво е добро и какво е лошо – хората създават карма просто живеейки тук. И точно защото човешките същества живеят сред тези обърнати принципи, нито едно същество в Небесата не се осмелява да се приближи до това място. Така този, който все пак дойде, е дори по-забележителен. Ако някой успее да премине през това преследване, Боговете наистина ще го ценят. Ако някой сравни как съществуват съществата в небесата с начина, по който живеят хората тук, той бързо разбира точно колко забележителни са онези, които се осмеляват да дойдат тук.

Хората в този човешки свят днес – не бих казал всички, но по-голямата част от тях – са дошли от небесата, идвайки тук от различни гигантски, далечни космоси, различни сфери и различни места, за да получат Фа. Но щом се преродят тук, те вече не знаят откъде са дошли. Това е така, защото човешкото общество е заблуда, място на заблуждение. Когато някой влезе тук, това е равносилно на скок в заблудата. Само след като е скочил в заблудата, човек може да се самоусъвършенства. Сега, след като сте скочили в заблудата – среда опасна и изтощителна като тази – ако у вас все още могат да възникват праведни мисли, ако все още можете да осъзнаете, че би трябвало да се самоусъвършенствате, ако можете да помагате на Учителя да коригира Фа по време на разпространението на Дафа и ако можете да спасявате други хора дори докато преминавате през огромни изпитания, е просто изключително. Ето как се разглежда това и ето защо казвам, че онези, които са успели да се справят от 20 юли насам, са просто изключителни.

Разбира се, може понякога да се ожулвате и натъртвате тук и там или да се препъвате често, или да се справите с едно нещо добре, а с друго – не много добре, но всичко това е част от процеса на самоусъвършенстване. Стига да можете да постоянствате и да го преминете, вие сте забележителни. Ако можете да правите това, което се очаква от един Дафа практикуващ, тогава сте забележителни. Ето как се разглежда това. Да нямате наистина никакви проблеми, да се справяте с всичко добре и да се движите стремително напред през целия път – е, има такива хора, но те са редки изключения и наистина са просто необикновени. Но не всеки може да бъде такъв. Кой в самоусъвършенстването не допуска грешки? Наблюдавайки случилото се по време на това преследване, някои хора може да са направили по-сериозни грешки, докато други – донякъде по-малки. Но ако можете да се пробудите по отношение на това, да поемете отговорност за него, да откриете проблема си и да се справяте добре по пътя си напред, тогава ето това е самоусъвършенстване.

Когато някои хора се препънат и паднат, не могат да се изправят отново и вместо това се отписват като безнадеждни и започват да действат безразсъдно. В някои случаи те дори свършват, отправяйки се към другата страна. Има и някои, които са научили някои истини чрез Дафа; преди това не са имали никаква представа по отношение на религия, вяра или самоусъвършенстване. Чрез Дафа са научили за Боговете, Будите и самоусъвършенстването. Но след това, по време на преследването, поради страх са се опитали да избегнат вредата и са се присъединили към други религии. Но независимо по кой път побегнете, няма да сте способни да постигнете Съвършенство, докато таите страх. Всеки страх е привързаност.

Разбира се, самоусъвършенстването в Дафа не наподобява миналите подходи към самоусъвършенстването, при които човек е трябвало стриктно да елиминира всички човешки привързаности по време на самоусъвършенстването си. Тъй като Дафа практикуващите все още е нужно да се самоусъвършенстват сред обикновените хора, определена част от обикновените човешки неща се запазва, за да се подсигури, че ще могат да имат мисленето и поведението, нужни за живота сред обикновените хора. И наред с това се подсигурява, че ще можете да асистирате на Учителя в коригирането на Фа в тази среда, както и да спасявате съзнателни същества в нея. Ако всички вие се запътехте към манастирите или отидехте в планинските пещери, кой би спасил всички онези хора в този свят, които са дошли тук за Дафа?

Какво е „Дафа практикуващ“? Тези, които Учителят учи, сте точно вие, тези Дафа практикуващи. Вие сте пречиствани, калявани до зрялост и подготвяни да спасявате съзнателни същества. Ето това са Дафа практикуващите. Нарицателното „Дафа практикуващ“ няма нищо общо с концепциите за лично самоусъвършенстване и лично Съвършенство, които се срещаха преди в обикновеното общество. Те нямаха отговорността за спасяване на съзнателни същества. При тях ставаше въпрос само за лично Съвършенство. Онова, което Дафа практикуващите ще постигнат един ден, няма нищо общо с това, което включват онези по-малки практики и пътеки. Мисля, че всички вие вече сте наясно с това. „Дафа практикуващи“ са онези, които поемат отговорностите на един Дафа практикуващ и спасяват съзнателни същества.

Колкото до спасяването на съзнателни същества, това е нещо, по което много от нашите Дафа практикуващи наистина са свършили отлична работа, независимо от възрастта и нивото си на образование. Някои по-възрастни Дафа практикуващи, дори такива с оскъдно образование, са се справили много добре. По отношение на Дафа практикуващите, които участват в различните проекти, мнозина са изразходвали огромни усилия и също са се справили много добре. Казвал съм преди на различните ни проекти – и особено на медийните компании – че за да свършат добра работа в разясняването на фактите, противодействието на преследването и спасяването на съзнателни същества, медийните компании трябва да са здраво стъпили в обикновеното общество, да ръководят добре бизнес операциите си, да поддържат стабилни финанси, да се учат от обикновените медийни компании и наистина да функционират нормално. Само тогава нашите медии ще бъдат ефективни в това, което се очаква да постигнат.

В началото много хора имаха краткосрочно мислене. Те смятаха, че просто ще е необходимо да положат огромни усилия за кратко и всичко ще приключи. Сега са осъзнали, че нещата не се случват по този начин. Един Дафа практикуващ трябва да прави всичко неотклонно, да влага сърцето си в него, да не е привързан към времето и да не мисли твърде много. Трябва да давате най-доброто от себе си в това, което се предполага да правите, и то ще върви добре. Под натиска на преследването много хора винаги се надяваха, че то ще свърши по-скоро, така че полагаха огромни усилия за известно време. Но нещата не се развиват по този начин. Трябва да се отбележи, разбира се, че медиите ви действително оказаха значително влияние в спасяването на съзнателни същества.

И така, колкото до спасяването на съзнателни същества, вземете под внимание следното. Много от нашите Дафа практикуващи извън Китай са привикнали към нормалните начини на мислене, за разлика от хората в континентален Китай. Какво искам да кажа с това? Причината е, че съзнанията и начините на мислене на хората, които са живели в нация, управлявана от злия комунизъм, са тези на партийната култура. Комунистическият режим се стреми да унищожи националното наследство и след това да ви индоктринира с изключително злите ценности и концептуална основа на злата партия – всички тези неща са сформирани в съзнанието чрез индоктринирането на злата партия. Така че това е начинът на мислене на хората, които са израснали сред злата партийна култура, и тя дори оформя как те гледат на нещата. Да се премахне това напълно е трудно. Но хората, които са живели извън Китай достатъчно дълго, ще усетят, че има разлика между тяхното мислене и това на другите – че не е същото. Онези, които излизат от страната на злата партия, се държат много отбранително и притежават силно желание да изразяват мненията си по определени въпроси, докато хората извън Китай не са такива.

И особено в случая с медиите, ако използвате тези теории, терминология и линия на разсъждение на партийната култура, тогава това се равнява на разпространяване на партийната култура. Така че е нужно да обръщате внимание на тези неща. По-специално, някои нови хора са се присъединили към медиите напоследък и тези млади хора са излезли от континентален Китай. Трябва да сте особено внимателни с това. В която и медия да сте, трябва да внимавате за това. Дафа практикуващите са работили толкова изключително усилено, за да установят тези медии по време на преследването, и действително са успели да преобърнат ужасяващата ситуация извън Китай – просто удивително. Нашите медии имат огромен принос. Наистина би трябвало да ги цените. Недейте да ги променяте с партийната култура и да ги правите подобни на медиите от континентален Китай, с този странен вид и начин на изразяване, не препечатвайте и не използвайте директно новини от континенталната част. Трябва да обръщате внимание на такива неща.

И така, описвам въпроси, които са възникнали в хода на спасяване на съзнателни същества и за които трябва да внимавате. Друг такъв е, че имаме много хора, които не се уплашиха от суровото време, за да разясняват фактите, и наистина са работили толкова усилено. Както споменах на последната Фа-конференция, не трябва да се отпускате в разясняването на истината по туристическите места. Особено по отношение на туристите, идващи от континентален Китай – наистина трябва да фокусирате разясняването си на истината върху тях. Практикуващите навсякъде предприемат действия и се справят добре. Наблюдавах и наистина е отлично. Тъй като цялостното състояние на нещата се променя, отношенията на хората, идващи от континентален Китай, сега са различни. В Китай сега се осмеляват да критикуват злата партия, а когато са зад граница, се страхуват дори още по-малко – всъщност надигат глас повече от китайците, които напуснаха Китай по-рано. Последните са толкова наплашени от консулствата и посолствата на злата партия, че дори не смеят да отидат да видят „Шен Юн“, докато тези, които пътуват извън Китай в последно време, се осмеляват да идат да го гледат; ако попаднат на „Шен Юн“, отиват да го гледат. А колкото до оттеглянето от партията, нужни са само няколко изречения с разяснения и те разбират. И когато действително се оттеглят и им предложите псевдоним, казват: „Няма нужда. Ще използвам истинското си име.“

Говорейки за това, нещата не са толкова прости, колкото изглеждат. Случващото се е резултат от цялостното Фа-коригиране, което е напреднало до тази точка. Тези промени станаха възможни благодарение на огромния принос на Дафа практикуващите в спасяването на съзнателни същества и разясняването на фактите. Дафа практикуващите оказват огромно влияние върху състоянието на човешките дела тук, на повърхността, докато безмерната сила на Фа-коригирането неспирно се носи напред и факторите на злото са непрестанно унищожавани. Дафа практикуващите вече не са единствените, които знаят какво е Дафа; хората по света са започнали да научават за Дафа наново. В дълбините на съществото на човек, от знаещата си страна, той знае кои сте вие. Но човешката повърхност е като дреха, която се облича от едно същество, и тази повърхност не знае нищо. Много хора смятат, че Фалун Гонг е просто Чигонг. Те никога не биха предположили, че Фалун Гонг е нещо толкова огромно – че целите Три Сфери са били създадени за него, че човешкото общество е било изградено заради Фа-коригирането.

Фундаменталното същество на човека, което вие наричате негова „душа“, а ние – „Първичен дух“, идва от Небесата; дошли са да получат Фа. Защо тогава биха дошли тук, за да получат Фа? Не би ли било чудесно да го получат там горе, където всичко е кристално ясно? Защо обаче не могат да го направят? Както съм казвал, само тук човек може да се самоусъвършенства и само в среда, изпълнена със страдание, можете да бъдете изпитани, за да се види дали сте достойни да получите Фа. Ето какво бе решено много отдавна.

И още нещо: човешкото общество се намира на най-ниската равнина. „Спасяването на съзнателни същества“ се отнася до всички същества, а не само до човешките същества – до всички животи. Както знаете, това измерение, в което съществува човешкото общество, не е обитавано единствено от човешки същества. Хората сега осъзнават, че съществуват извънземни. Знаете ли колко видове същества има? Хората не могат да си представят колко същества с различни форми има, а освен това има и други същества, съществуващи на различни равнини. Това пространство тук е най-ниското от измеренията. Само когато Фа се преподава тук, може всяка една от равнините – от по-високите към по-ниските, навсякъде в космическото тяло, с всяка една форма на живот – да има възможност да получи Фа. Ако беше направено в една равнина по-високо, животите по-долу не биха били в състояние да го получат; и ако не бяха в състояние да го получат, тази равнина щеше да престане да съществува, след като Фа коригира космоса – не би съществувала повече. Ето защо Фа се преподава на най-ниската равнина, нещата се правят на най-ниската равнина и се използва този език от най-ниската равнина. Също така, ако принципите на Фа бяха трудни [за разбиране], тогава само божествени същества биха били в състояние да ги схванат и само те щяха да могат да бъдат спасени. Как тогава животите в по-ниската равнина биха могли да имат достатъчно мъдрост, за да го получат? Фа, който е преподаден този път, е лишен от мистерия. Ето защо се казва, че съдържа „прости истини“, тъй като принципите на Фа са прости и ясни. „Прости истини и прости думи“ – което значи, че изказаните думи са толкова прости, колкото би могло да бъде, най-прости и директни. Затова съществата на по-ниската равнина го разбраха, но всъщност той обърка много същества на по-високи равнини. Те се чудят как този Фа може да бъде толкова прост и директен и в резултат на това не вярват в него. Те всъщност се чудят как това би могло да бъде възможно. Наистина, ето колко е очевиден сам по себе си, прост и директен. Само някой, който наистина го изучава и наистина се самоусъвършенства спрямо него, ще бъде в състояние да види по-високите му истини. Ето защо, както казах, въпреки че е лишен от мистерия, той в действителност смути съществата на по-високи равнини. Това е идеята.

Човечеството, погледнато от перспективата на този космос, е само една форма на живот върху една дребна, малка частица. Тя дори не се равнява на прашинка в масивния, обширен космос. Започвайки от тази планета, ако разширите гледната си точка и погледнете към Слънчевата система, и след това я разширите още повече и погледнете към системата на Млечния път, ще осъзнаете – както вероятно хората от астрономията и тези с академично образование знаят – че за хората отдалечените галактики изглеждат точно като звезди. И в много случаи, когато човек използва астрономически телескоп, за да погледне увеличено някоя звезда, тя се оказва галактика. И същото важи дори и за тази вселена: погледнете я отдалеч и ще изглежда, че е само една частица. Тази частица също има външна граница, която изглежда просто огромна за хората – толкова масивна, че изглежда необятна – което води до това, хората да я наричат „Вселената“. Но тази вселена не е най-голямата частица в космическото тяло. И броят на подобните вселени е колкото звездите, които виждаме. Гледайки по-натам, тази вселена е част от по-голяма вселена. И ако някой погледне от дори по-големи и по-нататъшни разстояния, тогава тази вселена от втори слой отново би изглеждала като просто една малка, подобна на звезда частица в космическото тяло. Това, което казвам, е, че в масивното космическо тяло човечеството не се равнява на много. При все това, по време на това Фа-коригиране то се превърна във фокусната точка на космическото тяло. Много животи от високи равнини са се преродили тук, за да получат Фа. Никой не може да си представи просто колко огромно е това начинание.

Човешкото общество е наистина една заблуда. Както вече съм споделял с вас преди, например, в Китай династиите се сменят: когато една династия стане напълно лишена от морал, ужасно прогнила, белязана от корупция и упадък и ценностите ѝ са достигнали дъното, тогава с нея е свършено и тя ще бъде сменена от следващата династия. Това стана шаблон в Китай. Що се отнася до днешен Китай, дори и обикновените граждани са видели, че дните на порочната партия са преброени. Просто ви посочвам, че това също е част от закона на Вселената за формиране, застой, упадък и унищожение. Действието му върху човешките същества се проявява като раждане, старост, болест и смърт. А проявлението му върху една нация се изразява в началния етап на изпълненост с енергия и жизненост; след това идва етапът на процъфтяване; след това е етапът на упадък; последван от крайната фаза на разпадане. Това е закон. Има ли династия или царство, което да е преживяло от древни времена до наши дни? Има ли нация, която да е останала непробиваема от древни времена до наши дни? Никой никога не е бил, понеже законът на Вселената е такъв.

С всяко живо същество, независимо на какво ниво на съществуване е в това космическо тяло, с Фа-коригирането и преподаването на Фа този път, дори много Богове, дори Богове на много високи равнини не осъзнават колко огромно е това начинание в основата си. Знаят само, че е изключително масивно. А човешките същества знаят дори по-малко, така че не вярват и дори се осмеляват да клеветят Дафа и да преследват Дафа практикуващите. Дори изразът „високи колкото небето“ не би могъл да опише обхвата на техните престъпления и грехове. И все пак тези животи ще трябва да заплатят за това накрая, да платят за тези огромни престъпления. Ако Дафа учениците не успеят да ги спасят чрез усилията си за разясняване на истината, по-късно тези животи ще трябва да заплатят за своите необятни грехове и карма, тъй като почти цялото човечество – и най-вече китайският народ – е добавило масло към огъня в преследването и почти всеки е имал отрицателен ефект и е съгрешил. И все пак те са дошли тук за Фа. Случилото се е в резултат на използването им от злото.

След като този Фа е толкова значителен, ако един човек е дори и леко непочтителен към него, тогава той е в опасност. Просто помислете за това, при такъв огромен Фа как може един човек да заплати за [престъплението си]? Казах, че човешките същества са дошли от високи равнини, като всеки е представител на животите на определен свят, където може дори да има безбройни животи, които му принадлежат, просто твърде много, за да бъдат преброени – ето колко много. Тези животи, които му принадлежат, ще бъдат всичките елиминирани, за да бъде заплатено за греховете, които е извършил. И самият човек ще трябва също да понесе агонията на това да бъде унищожен ниво след ниво. Това е просто ужасяващо. Нямах намерение да говоря за подобни неща. Това, което искам да кажа, е, че по отношение на спасяването на съзнателните същества трябва да осъзнаем от какво огромно значение е това, както и че всяка брънка, всяко нещо, което се случва, по никакъв начин не е нещо просто.

В човешкото общество човек вижда как хората правят бизнес както обикновено, служат в офиса, посещават училище... различните браншове и професии си продължават всичките, следвайки обичайната схема. Помислете внимателно: говорил съм преди за това как в миналото самоусъвършенстването е било извършвано по такъв начин, че човек е напускал светския живот и е ставал монах или монахиня, или един майстор е ръководил ученик или група от ученици в тяхното самоусъвършенстване. Това е формата, която то е приемало. Но за Дафа учениците е различно: вие извършвате своето самоусъвършенстване навсякъде в цялото общество. В каквато и професия да бъдете, дали сте в сферата на опазване на културата, в бизнеса, изкуството, политиката или сте учащ, едно и също е – можете да се самоусъвършенствате в съответната ви обстановка. Тогава помислете за следното: не е ли самата тази обстановка, не е ли човешкото общество място за практика, предоставено на Дафа учениците? То ви предоставя обстановка и фактори, които могат да подбудят всякакви видове привързаности във вас, и ви предоставя всякакви възможности за подобрение. С това толкова огромно начинание цялото човешко общество се е превърнало в манастир [за вашето самоусъвършенстване].

След като казах всичко това, смятам, че този въпрос е просто невероятно сериозен! Той е толкова сериозен, но при все това много хора не се отнасят към него сериозно. Това е особено вярно за някои дългогодишни Дафа практикуващи. Хрумвало ли ви е, че всичко в ежедневния ви живот е част от самоусъвършенстването? Всяка ваша дума или действие и всичко, което правите – то цялото е част от вашето самоусъвършенстване. Осъзнавате ли това? С много хора, в Дафа проектите, върху които работят, имаше много проблеми със сътрудничеството. Сега нещата малко са се уталожили. Може би не знаете напълно какво имам предвид под „уталожили“. Това е израз от Северен [Китай], който означава, че са се успокоили. Във всеки случай, хората вече са способни да си сътрудничат.

Друго нещо е, че много хора не са се държали според моралните стандарти и не са взели сериозно собственото си самоусъвършенстване. Това ще ви донесе неприятности, трудности, дори болка или дори загубата на живота ви. Някои Дафа практикуващи участват във всяко Дафа събитие и на повърхността изглежда, че се справят добре. От това, което виждат другите, самоусъвършенстването им изглежда добре и те изглеждат доста усърдни. Но никой не знае какви привързаности таят в себе си или какво се гнети в съзнанието им; никой не знае какво може би са сграбчили упорито вътре в себе си или колко им е трудно да го преодолеят, тъй като тези неща не са изразени външно. Въпреки това, поради най-различни причини Дафа практикуващите са група, която е предназначена за сериозно самоусъвършенстване, и старите сили ще използват всички налични възможности, за да им създават неприятности, и ще използват различни възможности да направят така, че някои Дафа практикуващи да загубят живота си. Някои хора обичат да гледат как другите се справят с нещата и след това следват примера. Тогава вие не усъвършенствате себе си, а просто следвате другите. При все това самоусъвършенстващите се трябва да извървят своите собствени пътища към Съвършенство. За да ви дадат урок, за да ви накарат наистина да се замислите сериозно над нещата, старите сили могат да стигнат дотам, че да причинят неприятности на този човек, който приемате като модел, и дори могат да го накарат да си отиде по-рано. Има също така някои хора, които са прикрили своите привързаности. Но фактически всички човешки мисли са привързаности. Преследването е създадено точно за да преобърне усещането за добро и лошо с главата надолу, да размие доброто и злото, да направи бъркотия и да се види в коя посока ще поемете и как ще интерпретирате и разбирате нещата.

Имаше големи уроци от тези случаи. Но те не могат да бъдат приписани на преследването. Вместо това са в резултат на това, че не сте сериозни относно собственото ви самоусъвършенстване. Разбира се, не е задължително практикуващият да е загубил живота си в резултат на това, че не е бил сериозен. Възможно е то да е било причинено от другите – когато другите гледат на него като на модел. Така че старите сили повалят някого с цел да отслабят допълнително вярата на тези, които не са прилежни. И те казаха: „Ако не са достатъчно добри, тогава е време за ранно напускане.“ Това е една много вероятна причина. Разбира се, имаше също и случаи, когато то се дължеше на това, че практикуващият е имал голямо количество карма. Има много сценарии.

Самоусъвършенстването е наистина сериозно. За един обичаен, обикновен човек, да се превърне в божествено същество – помислете колко чисто трябва да стане съзнанието му, за да може да постигне това. Въпреки че Дафа практикуващите се самоусъвършенстват сред обикновените хора – нагърбвайки се с отговорността за спасяването на съзнателните същества – и че само чрез запазване на някои човешки черти Дафа практикуващите могат да успеят да живеят тук, въпреки всичко самоусъвършенстването все още е сериозно дело; това в действителност го прави дори по-сериозно. Всеки път, когато видя някои Дафа практикуващи да губят живота си, го намирам за толкова жалко. Но самият човек наистина не е могъл да стане прилежен. А освен това има и хора, които си мислят: „Сега, след като се самоусъвършенствам в Дафа, имам предпазен щит. От сега нататък Учителят ще ме предпазва.“ Не е ли тази привързаност дори по-лоша? Може ли на някого да му бъде позволено да се самоусъвършенства с този вид привързаност? Тогава не сте ли дошли тук за защита? Как е възможно това да бъде самоусъвършенстване?

Един Дафа практикуващ трябва да е способен да изостави всяка една привързаност и освен това трябва да спасява другите. В действителност изискванията са високи. Някои хора си мислят: „Не чувствам, че съм се самоусъвършенствал до високо ниво. Не го усещам, дори след всичките тези години.“ Наистина, [може да не го усетите,] понеже както вече казах, подходът към самоусъвършенстването, който се използва спрямо Дафа практикуващите, има за цел да подсигури, че можете да се самоусъвършенствате в тази сложна обстановка на човешките същества, и така след като част от вас е била напълно усъвършенствана, е отделяна веднага. Тя не може да бъде използвана от частта, оставаща на повърхността, която не е била напълно усъвършенствана. И човек дори не усеща нищо, когато настъпва отделянето. Това е най-добрият подход, за да се гарантира, че в крайна сметка можете да достигнете Съвършенство. Колкото и лошо човек да се справи с нещо тук, от човешката страна, това няма да се отрази на изцяло усъвършенстваната страна. Това е, което реших за вас в началото, и ето как се извършва. В противен случай в момента, в който една част тук е напълно усъвършенствана, друга част би била засегната от човешки привързаности, развити в обикновеното общество, и би паднала, и вие щяхте да сте се самоусъвършенствали напразно. Това не би проработило. Имаме толкова голяма група от хора и няма двама души, които да имат едно и също мислене и един и същ подход към нещата. Има над седем милиарда души по света и безброй човешки мисли биха могли да възникнат в ума на всеки човек. Има толкова много сложни неща, които се намесват на самоусъвършенстващите се. Ето защо беше приет този подход и защо бихте се самоусъвършенствали по този начин. Дори и след като е по този начин, колкото по-близо е краят, толкова по-лоши са нещата, които излизат – макар злите неща да са с все по-малка и по-малка сила. Ето защо някои хора откриват, че нещата, които изникват в съзнанията им, са мръсни. Бих искал да ви кажа и често съм насърчавал практикуващите, като казвам: всичко е наред, просто ги пропъдете, справяйте се добре, не позволявайте да ви се намесват и ще бъдете наред.

Тъй като сте тук сред хората, това, което сте видели с очите си и сте чули с ушите си, включва ужасно мръсни неща от обществото. Знаете ли какво означава да сте „чули“ или „видели“ нещо? Не е както смятат хората, че след като сте видели нещо, то е свършило, ако не го вземете със себе си; или че когато сте чули нещо, но не го следвате по-нататък, това няма значение. Случаят не е такъв. Всички неща са материални. Когато сте чули нещо, то се влива във вас и навлиза в тялото ви. Когато сте видели нещо, то е влязло. Знаете ли защо някои самоусъвършенстващи се в миналото се ослепяваха и оглушаваха сами? Те разбираха това. Не желаеха нищо друго освен самоусъвършенстване и не искаха да бъдат замърсявани повече. И затова го правиха. Разбира се, това са методите на по-малките практики. Просто обяснявам идеята. Ние не се притесняваме за тези неща, тъй като обществото е, каквото е. Учителят видя това отдавна и направи солидни подредби за вас, подсигурявайки, че няма да бъдете засегнати от тях. Но каквато и да е ситуацията и колкото и мъчителна да бъде, трябва да помните, че сте самоусъвършенстващ се, и да се стремите да напредвате усилено. И тогава ще се получи. Ето как трябва да се справяте с това.

Като ваш Учител, когато преподавам Фа и се обръщам към толкова много хора, мога да говоря само в общи линии. Някои от вас може да имат въпроси, които сте нетърпеливи да ми зададете. Но с толкова много хора тук, няма да съм в състояние да отговоря на въпросите на всички. Но дори и ако просто отговоря на малко от тях, може би ще откриете, че това е добра възможност. (Аплодисменти) Ще спра тук тогава. Сега ще отговоря на някои от въпросите ви, дори и да не е за много дълго (аплодисменти), тъй като знам, че конференцията започна малко по-късно днес и не сте имали обедна почивка. Ще направя каквото мога, за да отговоря на някои въпроси за вас. Добре, можете да подадете своите листчета.

Практикуващ: Тази година Нюйоркската Фа-конференция се провежда на 13 май, който е работен ден. Стигнахме до разбирането, че това е така, понеже имаме нужда Дафа практикуващите да разясняват истината на водещото общество по време на Фа-конференцията. Но много практикуващи не разбират защо това се прави по този начин.

Учителят: Това беше решено от мен. (Аплодисменти) Всеки път, когато сме имали Фа-конференция, съм искал да я използваме, за да спасяваме съзнателни същества. Искаме хората по света да видят, че толкова много хора се самоусъвършенстват и че не е, както твърди злата партия. И през периода на Фа-конференциите Дафа практикуващите отиват да разясняват фактите и да спасяват съзнателни същества. Но Фа-конференциите винаги са се провеждали през уикенда, така че градовете са били практически празни. Не е имало никой, който да види маршовете ви, така че те не са привлекли ничие внимание. Но винаги е било правено така. Казах [на организаторите], че в крайна сметка повечето от хората, които идват на Фа-конференцията, са от извън града и така или иначе трябва да си вземат отпуск, така че не е нужно да се проведе през уикенда. Ето защо казах вече да не ги провеждаме през уикенда. (Ентусиазирани аплодисменти)

Практикуващ: Наскоро долових, че е налице доста широко разпространен проблем с това, че хората се отпускат в самоусъвършенстването си. И много хора смятат проектите, по които работят, за по-важни от по-широкото разясняване на истината и съвместната работа.

Учителят: Всъщност забелязах този проблем преди известно време. Наблюдавах. Причината ми да не казвам нищо бе, че медиите трябва наистина да свършат много солидна работа и да вложат сърцето си в това, което правят. Но не може да забравяте, че сте самоусъвършенстващи се.

В този ред на мисли, ще кажа няколко думи за нашите медии. Преди време няколко от медийните ни координатори ме попитаха как да вършат добра работа в медиите и как би следвало да се подхожда към нещата по различен начин от обикновените хора. Казах, че не е сложно: просто правете нещата така, както обикновените компании – колкото по-сходно на тях, толкова по-добре. Бъдете същите като тях, управлявайте бизнес делата си добре и поддържайте здравословни финанси. Просто бъдете като обикновена компания. Единственото, което трябва да запомните, е да знаете, че сте Дафа практикуващи, и това е. Така че, с оглед на това, какъвто и да е случаят, не се отпускайте в самоусъвършенстването си.

Практикуващ: В предишни лекции Учителят говори за Буда Маитрея. Споменахте, че китайското произношение като „мий-лъ“ не е точно, и посочихте, че по-късно ще ни кажете кое е правилното.

Учителят: Понастоящем порочната ККП постоянно разпространява лъжи. Не се страхувам от лъжите им, нито съм загрижен относно злословенето им по мой адрес. По-скоро не искам да се намесват на спасяването на съзнателни същества. Така че, по отношение на определени неща – нека говорим за тях по-натам. (Аплодисменти)

Практикуващ: Аз съм Дафа практикуващ, дошъл в САЩ от континентален Китай през 2012 г. Чухме, че Дафа асоциацията е пуснала съобщение, че на хората, дошли от Китай след 2005 г., не е позволено да помагат по време на представления на „Шен Юн“ зад сцената или в кухнята.

Учителят: Тъй като този въпрос бе повдигнат, ще кажа няколко думи за ситуацията в момента. Този път открихме – чрез регистрационните документи на хората на различни места, че има голям проблем. А именно, че половината от нашите практикуващи извън Китай са се връщали обратно там на посещение, а някои постоянно пътуват дотам и обратно. Особено някои, които едва наскоро са пристигнали от Китай, често пътуват до там. Има и дългогодишни практикуващи, които са го правили, макар и да са само малко. А сред онези, които неотдавна са напуснали Китай – които са напуснали след началото на преследването – някои от тях се връщат често. Помислете над това. Знам, че в много случаи, след като човек се върне обратно, ККП го е издирвала „за разговор“. Всичко, което сте казали и както и да сте се справили – безбройни Богове са го видели.

Осъзнавате ли следното? С току-що казаното загатнах нещо: приемате самоусъвършенстването твърде леко и си играете както със собственото си съществуване, така и с това на безбройните ви съзнателни същества, които чакат да получат Фа и да бъдат спасени! Толкова сте нехайни по отношение на самоусъвършенстването. Мислите ли, че няколкото думи, които сте казали на хората от ККП, за да се отървете от тях, че думите, които сте казали в тяхно присъствие, не са били чути от никой друг и че всичко е приключило там, на място? Казано е, че „Боговете са даже едва на три стъпки над главата“. Има безброй Богове.

Както знаете, току-що говорих относно това, колко огромен е космосът и колко много съзнателни същества съществуват. Всичко, което ви казах, е абсолютно вярно. Точно сега, в пространството, където се провежда тази Фа-конференция, във въздуха тук, в едно много плътно, изключително микроскопично ниво, има очи на всяка една частица – очи, взиращи се от огромни разстояния, наблюдаващи конферентната зала, слушащи ме да говоря, наблюдаващи мислите ви и слушащи думите ви. Нещо толкова значимо се случва тук, в човешкото общество; нещо, което оказва влияние на животите на космоса. Просто помислете колко много Богове ви наблюдават съсредоточено! С всяка една мисъл или идея, преди да бъде генерирана в съзнанието ви – и дори докато се формира – те вече знаят какво искате да изразите. Понякога наистина се чудя: как може някои практикуващи да са толкова разочароващи? Защо все още са такива, след като са получили Фа?

Ако не сте отговорни към себе си, това ще докара вреда и на другите. Порочната ККП има звена, които специално проучват Фалун Гонг. Знаехте ли, че имат нещо толкова нелепо като така наречените „експерти“ по Фалун Гонг и „експерти“ по „Шен Юн“, които специално изучават развитията около Фалун Гонг и това или онова относно „Шен Юн“. За тях всичко е „сведения“. Това, което партията прави, е да извършва насилие срещу хора по политически причини, така че иска да узнае дори и незначителните подробности от ежедневието на хората. Така че щом ви приближат, те като че ли вече знаят всичко и ви познават изцяло. Целта е да ви изплашат, така че да разкриете неща и да си помислите, че знаят много дори без да им казвате. Порочната партия има десетки години опит в извършването на насилие срещу хора по политически причини.

Няма да критикувам това известие или правилото, което е било постановено. Проблемите, които описах току-що, съществуват сред вас. Описах ви само няколко от тях, и при това само един аспект. Мощта на Шен Юн в спасяването на хора е значителна, така че не е ли необходимо да не допускате нищо, свързано с това, да бъде излагано на риск?

Практикуващ: Моля, позволете ни да предадем поздрави на Учителя от името на Дафа практикуващите в град Чънду, провинция Съчуан. Учителят е вложил такова невероятно усилие във всичко.

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: Учителят липсва много на Дафа практикуващите в Чънду и те се надяват, че денят, в който ще могат да го видят, скоро ще настъпи.

Учителят: Благодаря ви. Тъй като времето е ограничено, нека не подаваме листчета с поздрави.

Практикуващ: Около мен има голям брой по-възрастни самоусъвършенстващи се, които ежедневно правят добре трите неща, включително изучаването на Фа и упражненията. Но са много упорити. Самоусъвършенствали са се повече от десетилетие, но движенията им на упражненията не са точни и когато се опитват да правят упражнения или да изпращат праведни мисли, често задрямват. Когато това им се посочи, те отказват да слушат и да осъществят промяна.

Учителят: Телата на много от по-възрастните Дафа практикуващи са остарели. Може би там има някакви проблеми. Но като цяло много от тях са се справили добре със самоусъвършенстването и с правенето на трите неща. При все това, нека наистина се опитаме да обръщаме повече внимание на тези въпроси и да не създаваме на другите повод за тревога. Нека дадем добър пример на нашите по-млади практикуващи. (Учителят се смее) (Практикуващите аплодират)

Практикуващ: Определен координатор на проект е прекалено привързан към печалбата и оценява всичко спрямо парите. Човекът не е честен в бизнес отношенията и често използва принудителни подходи, за да ръководи хората. Това ме накара да поставя под въпрос дали проектът се движи в правилната посока. Ако се оттегля от проекта, това означава ли, че променям пътя си в самоусъвършенстването чрез собствените си намерения?

Учителят: Ето какво мисля. Ако говорим за една от медиите, която е проект на Дафа практикуващи, тогава тя би трябвало да се управлява по начина, по който са управлявани обикновените компании. Но някои Дафа практикуващи смятат: „Всичко това са все наши собствени неща. Защо от управата трябва да са толкова строги?“ И те дори си правят просто, каквото си поискат. Не съм съгласен с този начин на разглеждане на нещата. Аз съм за използването на стандартни практики за управление.

Не мислете за медиите ни като за някакъв специален тип медии, който е различен от обикновените. Компанията си е компания. В Дафа няма компании, нито медии. Тези неща не са самоусъвършенстване и не са част от Дафа. Но в тази среда можете да се самоусъвършенствате и сте самоусъвършенстващи се. Ето как го разглеждам. В каквато и компания да сте, трябва да се опитвате да се справяте по-добре и да не се противите на това да бъдете ръководени.

При управлението на компания човек трябва да мисли за финансовото представяне. Твърдо съм против това, че постоянно разчитате на практикуващи за спонсориране и финансиране. Така че отговорното лице естествено ще мисли за финансовите резултати и не би трябвало да има нищо погрешно в това.

Обаче ако отговорното лице забравя, че е Дафа практикуващ, забравя, че е самоусъвършенстващ се, тогава това е проблем. Ето какво мисля. Разбира се, ако хората на ръководни позиции прекалят и преминат отвъд това, което биха направили обикновените компании, тогава смятам, че не е правилно.

Практикуващ: 1) Определени роднини имат опасения за това как неотдавна китайски Дафа практикуващи зад граница е трябвало да предоставят документите си за самоличност. Може ли да помоля Учителя да каже няколко думи за това?

Учителят: Ще го обясня чрез пример. Един практикуващ ми разказа как в Хонконг има шепа хора, които се появяват всеки път, когато има важна среща или среща по проект, но обикновено нямате представа къде са. Не ги познавате и никой не знае истинските им имена. Въпреки че давам пример с Хонконг, има много места, където съществува същият проблем. Проектите на Дафа практикуващите е нужно да се пазят в безопасност, а и това, в крайна сметка, е специален времеви период, в който порочната партия преследва хора. Така че смятам, че този подход е приемлив.

Някой ме попита: „Като Дафа практикуващи, не се предполага самоусъвършенстването ни да има членски списъци, нали?“ Така е, нямаме списъци с членове. Информацията, подадена от хората, няма да бъде използвана за членски списък. Ставаше въпрос единствено за желанието ни да разберем кои сте. Това е единствен по рода си времеви период. Кога в историята самоусъвършенстващи се са създавали медийни компании? Кой някога е отвръщал на преследване? Действително, тези неща не са част от самоусъвършенстването. Но те са проекти, над които Дафа практикуващите работят, за да спасяват съзнателни същества.

Практикуващ: 2) След като Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането са отпътували с Учителя, ще има ли все още Дафа асоциация в бъдещето? И ако ще има, каква ще е връзката ѝ с Дафа?

Учителят: Съзнанието ви е прекалено активно. (Всички се смеят) Бъдещите въпроси са си бъдещи въпроси. Нещата по времето на Фа-коригирането на човешкия свят изобщо няма да бъдат правени така, както днес. Дали ще има Дафа асоциация, или не, ще зависи от това дали ще е необходима по това време. (Учителят се смее)

Човешките същества не са толкова елементарни, колкото изглеждат. Човешките същества – човешките същества, които имам предвид – са хора, които имат склонността да се водят по „виждам – вярвам“. Те не признават това, което не могат да видят. Но самоусъвършенстването ви прави способни да разберете нещата чрез просветляване до истината. Така че това е разликата. За хората на бъдещето ще разкрия и ще изложа пред тях пълната картина на действителността. Така че тогава нещата ще бъдат различни.

Практикуващ: За тази Фа-конференция, от Дафа асоциацията се очакваше стриктно да контролира на кого е позволено да присъства. При все това има практикуващи, които не отговарят на изискванията, но въпреки това се опитаха да влязат с връзки и дори издирваха всичките си контакти.

Учителят: Да желаете да присъствате на Фа-конференция на Дафа – не можем да кажем, че има нещо погрешно в това намерение и то е нещо добро. Но тези, които ръководят събитието, не го разглеждат по този начин. Те трябва да се погрижат за сигурността и да подсигурят, че Фа-конференцията ни протича по план, без намеса. Тези две неща са в противоречие помежду си, така че ще ви оставя да си ги изясните сами. (Учителят се смее)

Практикуващ: Някои практикуващи са се запознали с много Дафа практикуващи по света чрез Дафа проекти и след това са започнали свой собствен бизнес. Трябва ли това да се разглежда като намеса за Дафа практикуващите?

Учителят: Да. Ако използвате ресурсите на Дафа, за да печелите пари за себе си, тогава това, което правите, не е по-различно от преследване. Ще го осъзнаете в бъдеще. Тази форма на намеса източва ресурсите на Дафа практикуващите. Ресурсите са ограничени и предназначението им е да бъдат използвани за Фа-коригирането и спасяването на хора. В бъдеще ще се окаже, че има сериозни последствия от това.

Практикуващ: Аз съм практикуващ от Запада. Работя в нашата медия в Ню Йорк от няколко години. Установил съм, че много китайски практикуващи дори и днес все още не знаят много за западното общество.

Учителят: Това е абсолютно вярно. Много от нашите хора прекарват цялото си време в китайската общност. Често съм им предлагал да си намерят работа навън, в обикновеното общество, и да го опознаят, да научат как хората в едно свободно общество мислят за нещата и как действат. Често съм го казвал.

Практикуващ: Нямам много добро разбиране за това как можем да направим медиите ни солидно стъпили в обществото.

Учителят: Мисля, че този въпрос действително дава основание за сериозен размисъл от наша страна. Чух, че няма много хора, работещи в английския „Епок Таймс“ в Ню Йорк, но някои западни практикуващи там са много организирани в начина, по който действат. Бях много радостен да го чуя. Медията със сигурност ще се разрасне по здравословен начин в бъдеще и дори ще надмине китайскоезичната ни медия, защото това в крайна сметка е англоговорящо общество. (Бавно усилващи се аплодисменти)

Практикуващ: Когато на един практикуващ му се намеси болестна карма, друг предложи да помолим самоусъвършенстващите се с отворено Небесно око да помогнат за „получаване на доброжелателни разрешения“.

Учителят: Тогава този човек е позволил в съзнанието му да се развият демони. Какви „доброжелателни разрешения“? Има ли нещо, случващо се на един Дафа практикуващ, което да е просто случайно?

Знаете ли, след като подредбите за един Дафа практикуващ са направени, дори аз, неговият Учител, не мога да ги променя отново. Има две причини, поради които не мога да го направя. Ако ги променя, целият му път на самоусъвършенстване – от началото до края – би бил напълно променен и всичко ще трябва да започне отначало. Другата причина е, че ако наистина променя подредбите, старите фактори ще се намесят.

Не приемам това преследване. Тогава как е възможно те да могат да се месят? Причината е, че човешкото тяло на Учителя е в най-външното измерение. Огромното ми тяло и огромната ми сила са отделени от частите на космическото тяло, които все още трябва да бъдат коригирани от Фа, и в тези места се съдържат безброй нива на вселени и животи, всички от които са Богове. Ако не бяха те, нямаше да бъда възпиран. Във Фа-коригирането постоянно тласкам процеса напред, коригирайки Фа ниво след ниво. Ниво след ниво онези, които ще останат, са запазвани, а онези, които няма да останат, са унищожавани; постоянно го тласкам напред със светкавична скорост. Космическите тела, които тепърва трябва да бъдат коригирани от Фа, ме отделят по този начин и по тази причина старите сили са способни да преследват Дафа практикуващите и да ми се намесват. Така че какво бихте могли да „разрешите доброжелателно“? Бихте ли могли да повлияете на нещо толкова огромно?

Освен това, измеренията са извънредно сложни. Дори в нещо тънко като лист хартия може да има стотици милиони измерения. Всяко измерение си има собствено, огромно време. Както знаете, колкото по-микроскопична е една частица, толкова по-голяма е енергията ѝ. Или с други думи, по-голяма е силата ѝ. Молекулите не могат да направят нищо на атомите, но атомите могат да дезинтегрират молекулите. Виждате идеята, нали? Колкото по-микроскопична е една частица, толкова по-голяма е силата ѝ. Как бихте могли да ѝ повлияете? Те са на различни слоеве. Някои от нашите практикуващи често не са в синхрон с Фа. Те са силно заинтересовани от по-малки пътеки и всякакви объркани неща и говорят безсмислици.

При положение, че измеренията са толкова сложни, някои ученици, чието Небесно око не е напълно, а частично отворено, не могат да видят пълната картина и всичко, което виждат, са усложнени, фалшиви видения. Не става въпрос, че някой се опитва да показва на човека фалшиви видения. По-скоро той просто не може да види цялата истинска картина. Може да види само прашинка от нея и тази една прашинка ще се превърне за него във фалшива картина. Когато пред него има човек, пред и зад този човек, вляво и вдясно от него има безбройни, неизброими измерения, в които има безчетни и припокриващи се животи, така че как той би могъл да разграничи тези неща? Как би могъл да знае каква е връзката между тези същества и този човек? Ето защо понякога, когато практикуващ говори за това или онова обладаване от духове, бих казал, че той е този, който е обладан. Винаги съм ви казвал: не можете да видите истинската картина, така че не правете безотговорни коментари и подсигурете, че се самоусъвършенствате спрямо Фа. Всяко нещо, на което човек попада в самоусъвършенстването, е добро.

Практикуващ: Група млади практикуващи са напът да завършат училището „Фей Тиен“ в Тайван и да започнат обучението си в колеж. Бих искал да попитам как могат да се справят добре в утвърждаването на Фа в бъдеще.

Учителят: Мисля, че ако имате необходимите качества, можете да се присъедините към професионална компания [за сценични изкуства] или да се насочите към напреднало обучение във вашата сфера. Ако не разполагате с необходимите квалификации за това, можете да изберете друга област на обучение. Каквото и да изучавате, справяйте се добре с него, така че най-малкото да можете да бъдете вещи в нещо в това общество. Има много Дафа практикуващи, които са компютърни специалисти, учени и хора с първокласен талант. Ето защо уеб технологиите, разработвани от Дафа практикуващите, са единствените в света, които могат да пробият Интернет блокадата на порочната ККП. (Аплодисменти) Различни правителства и големи корпорации използват нашите уеб портали, за да се свързват с континентален Китай. Това, което казвам, е да използвате уменията си. Казано с вашите думи, да помагате на Учителя във Фа-коригирането и да спасявате съзнателни същества. Ето какво би трябвало да правите.

Практикуващ: Миналата година сестра ми заведе своя приятелка в Япония специално да гледа „Шен Юн“. След завръщането си в Хонконг приятелката ѝ решително се присъединила към шествие на Фалун Гонг и извървяла целия маршрут. Искаше ѝ се да може да дойде на тазгодишната нюйоркска Фа-конференция и три пъти ме помоли да предам на Учителя поздравите ѝ и да му благодаря. Моите приятели [обикновени хора] също ми оставиха гласово съобщение, пожелаващо успех на Дафа конференцията. Съзнателните същества се пробуждат.

Учителят: Някои други обикновени хора – хора, които не се самоусъвършенстват – също са се присъединявали към Дафа шествията. Всички те се пробуждат.

Имаме някои нови практикуващи, западни практикуващи, които може и да не разберат какво означава, когато казвам, че това начинание е толкова гигантско. Казвам ви, независимо дали вярвате или не – тъй като това е Фа конференция и аз преподавам Фа на Дафа практикуващи, говоря на ниво, донякъде по-високо от нормалното, така че е възможно да не сте в състояние да го приемете и новите практикуващи може и да не го разберат – но искам да ви кажа, че кралете на всяка държава по целия свят от всеки исторически период и многобройните крале в небесата всички се преродиха в Китай и [много от тях] понастоящем са китайци. Причината е, че Китай щеше да бъде сърцето на разпространението на Фа и самоусъвършенстването. Това беше нещо, решено преди началото на историята.

Китайците, вследствие на всички преследвания, през които са преминали, в последно време са в ужасна форма и външният им вид дори е неприятен. Но ще ви кажа следното: вашият крал, кралят на народа ви, е много вероятно да е един от тях. Това в никакъв случай не е маловажен въпрос, както ще осъзнаете един ден. Колкото до другите държави, освен хората, които ще могат да останат в резултат от усилията ни да спасяваме съзнателни същества, ще има и Фа-коригиране на човешкия свят, което ще се случи по-късно. Но това е бъдещ въпрос, човешки въпрос.

Практикуващ: Към момента над 160 милиона души са се оттеглили от трите [партийни организации]. Но за голям брой китайци все още предстои да направят трите оттегляния. Броят на Дафа практикуващите е огромен. Ако всеки Дафа практикуващ можеше да говори открито, щяхме да сме способни да спасим по-голям брой хора. Дали става въпрос за това, че точно сега броят на Дафа практикуващите, които разясняват истината, все още е твърде малък?

Учителят: Мисля, че всички практикуващи разясняват фактите в различна степен, в зависимост от състоянията им в самоусъвършенстването. Тези, чието състояние е добро, разясняват фактите много, а тези, чиито състояния са малко изоставащи, разясняват фактите малко. Ето какво се случва, повече или по-малко. Колкото до силата на тяхното разясняване на истината, онези, които често ходят да разясняват фактите на хората, са наистина забележителни и са станали доста опитни. Броят [на оттеглянията, за които те са спомогнали,] е доста голям. Проблемът е, че много хора не са приели разясняването на фактите сериозно. Но това то да не се приема на сериозно, в действителност не е нещо маловажно. Ако е поради това, че участвате в проект, тогава не е проблем, защото вие помагате на този проект да разяснява фактите. Но ако случаят не е такъв и вие, като Дафа практикуващ, не разяснявате фактите, тогава това означава, че не сте поели отговорностите, които Дафа практикуващите се предполага да поемат.

Практикуващ: Няколко практикуващи, участващи в медиите в нашия регион, имат сериозни проблеми в една или друга степен. По време на изучаване на Фа като че ли клепачите им не могат да стоят отворени; когато някои от тях изпращат праведни мисли, ръцете им клюмват силно, а по време на упражнения заспиват.

Учителят: В случаите на много Дафа практикуващи, ако те са наистина заети с Дафа проект, това е извинимо. Изискванията, включени в спасяването на хора, наистина могат да ви направят много заети, така че това би могло да бъде приписано на обстоятелствата и е извинимо. Но ако ситуацията ви не е такава, тогава е въпрос на това, че не сте усърдни в самоусъвършенстването.

Практикуващ: Те стоят или коленичат, за да изучават Фа, но щом седнат, за да изучават, отново стават сънливи. Не са успели да пробият през това от много време. Практикуващите, за които говоря, всички поемат много работа.

Учителят: Действително. По отношение на изучаването на Фа, мнението ми е, че какъвто и да е случаят – дали ще сте прави, за да изучавате, или какъвто и подход да възприемете – определено трябва да се отнасяте сериозно към изучаването. Учителят знае, че много практикуващи са доста заети, с едва по няколко часа сън всеки ден. И ето как възниква този проблем.

Практикуващ: Същият ефект ли се постига, ако човек изучава Фа с електронна книга, вместо с истинска?

Учителят: Едно и също е, но мисля, че използването на истинска книга е най-добре. Книгата е ценна и нищо не може да се сравнява с нея.

Практикуващ: Може ли човек, който често се връща в Китай, да работи като координатор?

Учителят: Е, ако в тази област има само двама души (публиката се смее), тогава може. В противен случай не може. (Публиката се смее, аплодира)

Практикуващ: Някои практикуващи смятат, че обстоятелствата в континентален Китай са се успокоили, така че докато праведните мисли на човек са силни, той не би трябвало да има никакви проблеми.

Учителят: Праведните мисли намаляват преследването, със сигурност. Наличието на силни праведни мисли е резултат от самоусъвършенстването. Но самоусъвършенстването е нещо сериозно и величествено. Старите сили със сигурност няма да ви оставят да се измъкнете, ако съзрат във вас човешки привързаности. Те подкопават това, което искам да направя, но наистина не смеят да подкопават Фа-коригирането. Това е така, защото ако Фа-коригирането престанеше да съществува, това би било краят на всичко в космоса, понеже огромният космос вече е достигнал финалната, последна фаза от цикъла на формиране, застой, упадък и унищожение, и така всички същества влагат надеждите си в това Фа-коригиране. Ако то бъде саботирано, всичко ще престане да съществува. Така че никой не се осмелява да го подкопава истински.

Практикуващ: Един приятел практикуващ не се е присъединил към други проекти след освобождаването му от длъжност по време на реорганизирането на медията ни. Той не изучава Фа, не прави упражненията и не изпраща праведни мисли много, остава до късно и се успива. Споделянето с него не даде резултат. Много се тревожа за него.

Учителят: Действително, това определено е тревожно, тъй като старите сили скоро ще го погнат. И не го казвам просто така. Имало е просто твърде много случаи като този, и твърде много уроци.

Практикуващ: Изглежда му се оказва намеса от някаква външна сила и всичко, което можем да направим, за да му помогнем, е да изпращаме праведни мисли.

Учителят: Когато има нещо, което човек не може да превъзмогне, има привързаност. Ако самият човек има проблем, това не е нещо, което можете да разрешите чрез изпращане на праведни мисли. Ако обаче праведните мисли на човека са силни, но демоните са много и той не може да се справи с това сам, и вие му помагате, като изпращате праведни мисли, тогава това помага. Но ако собствените му мисли са неадекватни и сам не иска да предприеме действия, тогава намесата със сигурност ще дойде и по това време ще ви е трудно да я разчистите чрез изпращане на праведни мисли. Това е така, защото самият човек трябва да има праведни мисли, за да бъде резултатно каквото и да било действие и за да е ефективна помощта ви.

Практикуващ: В продължение на много години ние, Дафа практикуващи в Източна Европа, сме в разногласие с координатора. Всеки път, когато предлагаме да се разясняват фактите, той го възпрепятства, при все това той и неговата малка клика не правят нищо. Опитвали сме се да разговаряме с него, но не стигаме до никъде.

Учителят: В такъв случай човекът трябва да бъде заменен. Наистина, някои хора, които са се вкопчили в много човешки привързаности, са по този начин. Това възникна също и в ранните години, когато разпространявах Фа, където някой повеждаше група от хора и се самоизтъкваше, придавайки си важност. А също има и други, които повеждат група и всички си прекарват, забавлявайки се заедно – това тук социален клуб ли е? В сила са човешки привързаности в случая. Всякакви видове човешки привързаности се изявяват в процеса на самоусъвършенстване. Ако самият човек не е усърден и е повел група от хора по начин, който оказва негативно влияние на тяхното усърдие, тогава каква роля бихте казали, че има? Ако можете действително да се върнете обратно в релсите, тогава все още ще бъдете Дафа практикуващ. Но ако не можете да се върнете обратно, ще бъдете третиран като демон, който причинява намеса. Това е случаят, но не казвам, че ще му направя нещо. Това, което прави Учителят, е да спасява хора, а не да наказва този и онзи. Обаче онези стари сили няма да му позволят да се измъкне.

Практикуващ: Понастоящем как бихме могли да спасим тези, които са стигнали до опорочени разбирания, особено тези, които са били асистиращи около 20 юли или които някога са били в челните редици и които все още имат влияние върху група от хора?

Учителят: Няма някакъв специален подход. Просто говорете с тях и се опитайте да видите къде са се объркали, вижте дали можете да развържете възлите в сърцата им. Когато става въпрос за спасяване на хората, това е начинът, по който го правим.

Практикуващ: Какво могат да направят практикуващите от след 20 юли, за да се справят по-добре с теста на болестната карма?

Учителят: В самоусъвършенстването изпитанията на човек не са елиминирани от раз. [Кармата от] живот след живот се е натрупала като планина. Ако беше елиминирана от раз, човек нямаше да може да го преживее. Вместо това то се разделя на етапи и дори може да продължи чак до края на вашето самоусъвършенстване. Така че не трябва да си мислите: „Защо все още имам болестна карма, след като се самоусъвършенствам от толкова време?“ Не можете да гледате на нещата по същия начин, както самоусъвършенстващите се от миналото. Вие се самоусъвършенствате сред обикновените хора, така че това е формата, която самоусъвършенстването ви приема.

Практикуващ: Аз съм практикуващ от континентален Китай. Имал съм контакт с практикуващи от различни места и съм останал с впечатлението, че като цяло сме станали все по-зрели и разумни, и че обстоятелствата постепенно се променят. Въпреки това, ако измерваме нещата със стандарта на Дафа, тогава поне на повърхността изглежда, че не много хора са го покрили; разбира се, наистина не е било лесно за всеки, като се има предвид преследването.

Учителят: Това е така. Когато обстоятелствата се облекчават, хората стават по-смели и страховете им отшумяват малко – въпреки че това не означава, че нямат страх. Когато страховете им отшумят, те имат смелостта да направят стъпка напред. Но страхът в действителност не е бил премахнат. Така че това се проявява като хора, които са усърдни в различна степен, които правят нещата с различна степен на енергичност и които имат различни състояния в самоусъвършенстването. Това е, което се случва. Тези, които са се справили наистина добре, са успели винаги да се придържат към Фа и да се самоусъвършенстват спрямо Дафа. Те разбират нещата въз основа на Фа и се повишават въз основа на Фа.

Практикуващ: Бих желал да помоля Учителя да ни каже за значението на ежегодното за Тайван изпълняване на мащабните формации, изобразяващи китайски йероглифи.

Учителят: В Тайван са свършили страхотна работа със своите ежегодни мащабни формации, изобразяващи китайски йероглифи. (Учителят се подсмихва) Мисля, че са прекрасна гледка. Когато обикновените хора ги виждат, те също ги намират за святи. А когато ги вижда злото, за него определено са ужасяващи.

Практикуващ: Откакто системата от трудови лагери бе премахната в Китай, класовете за промиване на мозъка отново са станали широкоразпространени. Някои адвокати с чувство за справедливост си сътрудничеха с нас, за да унищожим тези тъмни бърлоги. Последните няколко пъти отидохме в класовете за промиване на мозъка, за да говорим открито, и до управлението на местната прокуратура и Бюрото за селскостопански мелиориации, за да повдигнем обвинения срещу злодеите, което действително ги изплаши.

Учителят: Дафа практикуващите са свършили страхотна работа с тези неща. Някои конкретни управници, които са преследвали Дафа практикуващите, все още не могат да видят ситуацията такава, каквато е, и злото все още се възползва от тях. Злото гледа не само за човешките привързаности на Дафа практикуващите, но и за човешките привързаности на обикновените хора, за да се възползва от тях. Всичко, което ви заобикаля, е вашата среда за самоусъвършенстване. И така злото ще продължава да кара тези лоши хора да правят тези неща, докато началниците им не дадат инструкции да спрат с преследването, защото това е тяхната задача и това е тяхната служебна функция, така че злото ще продължава да ги използва. Имаше една поговорка в Китай: един крадец е избягал с магарето, докато друг глуповато се опитва да открадне пръта [на който е било вързано,] [и накрая се превръща в изкупителната жертва]. Тези лоши хора са като човека, който краде пръта.

Практикуващ: Бих искал да попитам дали нашите медии трябва да се учат от културата на „Шен Юн“ и да се избавят от културата на партията?

Учителят: Това не е културата на „Шен Юн“; представяното от „Шен Юн“ е традиционна култура. Но е правилно да нямате от културата на партията.

Как първоначално започна „Шен Юн“? Имаше група от Дафа практикуващи, занимаващи се с изкуство, които желаеха да използват своите професионални умения, за да изобличат преследването и да спасяват съзнателни същества. По онова време, тъй като преследването току-що беше започнало, много хора имаха най-различни мисли и идеи относно това какво да се направи и не можеха да го изпълнят заедно, или пък да си сътрудничат взаимно. Последствието от това беше, че резултатът от техните представления не беше страхотен и качеството на изпълненията им не беше достатъчно добро. Видях, че когато хората излизаха от театъра накрая, те правеха всякакви коментари, но не много от тях бяха комплименти. Думите, които чух, натежаха в сърцето ми. Намерението на Дафа практикуващите беше добро и те искаха да спасяват съзнателни същества, но резултатът не беше добър. След няколко тура открих, че в това отиваха много персонал и ресурси, а при все това резултатът не бе добър. Друго съображение беше, че това е нещо, което би изисквало високо ниво на професионални умения, така че не би сработило, ако няма цялостен подход към него, нито пък би могло да спасява хора. Така че след това си помислих: „Ще ги водя в правенето на това“. Ето как беше създаден „Шен Юн“ в началото.

След като „Шен Юн“ беше създаден, още от първата година оказа голямо въздействие. Ключовото нещо беше в това, че публиката имаше положително изживяване и разбирането, което хората получиха от него, беше това, на което се надявахме. Отзивите бяха страхотни. Но тогава също така видях, че изпълнителите по това време не притежаваха напълно физическите характеристики, необходими за танца. Бяха наети набързо и изведени на сцената само след кратко обучение. А същото се отнасяше и за оркестъра: голяма група от хора дойде да се присъедини, от всякакви възрасти и способности. Усетих, че това не е солиден дългосрочен подход. Ако „Шен Юн“ се предполагаше да постигне по-голяма мощ в спасяването на хората, щеше да е нужно да изградим собствени изпълнители. Така че основахме школа и започнахме да изграждаме свои собствени танцьори и музиканти.

Така че това беше процесът, през който преминахме. От гледна точка на управлението и начина на правене на нещата, тъй като това бяха самоусъвършенстващи се и същевременно това беше компания за сценични изкуства, по отношение на това как тя да се ръководи добре и как да се балансират тези съображения добре, и кое би било по-подходящо от гледна точка на управлението, аз отделих доста време за размисъл, преди подходът да бъде окончателно установен.

Колкото до целия този процес, в действителност също така исках да покажа и на другите проекти, ръководени от Дафа практикуващи: не можете да правите нещата по половинчат начин. Казах им отдавна, че е нужно да изграждат собствени таланти. Ако винаги трябва да бъдете тласкани, за да свършите работата, това няма да сработи и вие няма да я вършите добре. Понастоящем Академия „Фей Тиен“ изгражда неограничен брой изпълнители – огромен ресурс от таланти. Само погледнете тези няколко години: всяка година създаваме нова [„Шен Юн“] компания. А по отношение на това как се управляват нещата, както знаете, състоянията в самоусъвършенстването на членовете на „Шен Юн Пърформинг Артс“ са отлични, с изключение на тези, които наскоро са били наети от обществото и на които все още не им е много ясно. Много хора имат отлично състояние в самоусъвършенстването. Това са все неща, които исках да видят другите проекти. Разбира се, спектакълът изисква високо ниво на умения, но за един кратък период от време бяхме в състояние бързо да повишим нивото му, превръщайки го в спектакъл от световна класа. Никоя друга компания за сценични изкуства не може да се сравнява. И това е така, защото това са самоусъвършенстващи се. Но както са нещата в момента, не мога да се освободя от това и съм доста зает с него. И все пак никой не би бил способен да заеме мястото ми в скоро време.

Практикуващ: В нашия район изглежда, че някои проекти не са били третирани по добросъвестен начин и дори посоката, в която са поели, изглежда неправилна. Чувствам се безсилен да променя каквото и да било. Винаги изглежда, че има определени фактори зад сцената, които не отговарят на Фа и които контролират нещата с нечисти подбуди. Така че реших да не се въвличам.

Учителят: Не е възможно да не съществуват конфликти. Човешка привързаност е, ако станете пасивни, когато нещата не вървят по вашия начин. Дали участвате в нещо, или не, е личен въпрос. Ако решите да не се захващате с нещо и изберете да работите по друг проект или да разяснявате фактите, тогава всичко е наред. Но като Дафа практикуващ, ако видите проблеми в нашите медии, тогава недейте да бездействате относно това. Вие сте Дафа практикуващ, така че ако видите, че някой има проблем, и не кажете нищо, това не е добре и за този човек. Повдигнете въпроса с доброжелателство и се опитайте да го разрешите. Независимо кой е въвлечен, сред Дафа практикуващите няма официални титли; координаторите са само точки на контакт и всеки човек е в процес на самоусъвършенстване. Често съм казвал следното: ако искрено го правите заради другия човек и от ваша страна няма нищо, обслужващо самите вас, думите ви ще бъдат в състояние да трогнат другата страна до сълзи. Защо не се опитате?

Практикуващ: В Китай някои практикуващи стоят онлайн от сутрин до вечер. Свързват се с хора, изучават Фа и споделят с другите онлайн и обикалят различни места из цялата страна.

Учителят: Относно някои неща, относно някои специфични неща в Китай, по-скоро не бих коментирал много, особено когато това може да повлияе върху безопасността на практикуващите. Някои неща играят положителна роля, докато при други има примесени твърде много човешки привързаности. По отношение на някои други неща, просто наблюдавам. Това е процес на самоусъвършенстване в края на краищата, така че относно тези въпроси ще трябва да наблюдаваме и да видим какви ще са резултатите. Ако виждате проблеми, кажете нещо – в името на спасяването на хората. Жизненоважно е да има мощна положителна сила сред нашите Дафа практикуващи.

Практикуващ: Учителят преподава Фа вече час и двадесет минути. Да продължаваме ли да подаваме листчета с въпроси?

Учителят: (Смее се) Тези са достатъчно. Нека да не се подават повече.

Практикуващ: С бързото напредване на Фа-коригирането е важно да формираме едно тяло; всеки Дафа практикуващ носи отговорност да слее себе си с едното тяло. Но някои практикуващи все още не са го осъзнали.

Учителят: По въпросите на самоусъвършенстването Учителят никога не е искал да наложи някаква строга и стабилна еднородност, постановявайки, че нещата трябва да са по този или онзи начин. Всичко в самоусъвършенстването се определя от собственото ниво, разбиране и състояние в самоусъвършенстването. Някои неща се нуждаят от сътрудничеството на всеки. Ако имате сърце за него, тогава участвайте; но ако вашето разбиране не е достигнало това ниво, няма да успеете да работите заедно с другите дори ако участвате. В някои случаи са в сила човешки привързаности. Тези хора все пак може да са се самоусъвършенствали много добре в някои отношения, така че не можете да кажете, че не стават за нищо. При все това, ако някой е направил нещо добре, но не се е справил добре с други неща, това няма да сработи.

Практикуващ: В тазгодишната програма на „Шен Юн“ лириката и водещите споменават многократно „Създателя“. Публиката питаше персонала или нашите репортери кой точно е този „Създател“. Практикуващите не са сигурни как да отговорят.

Учителят: Ето как можете да им отговорите. Навсякъде по света хората са запознати с идеята за Създателя; Фа на Вселената е Фа, който е създал света, а Създателят е създал Вселената, включително всички животи на всяко ниво в нея. Като самоусъвършенстващи се ние знаем, че Дафа на Вселената се разпространява. Боговете твърдят, че докато имате човешко тяло, не може да бъдете наречени „Бог“. Както може би знаете, в Тибет ламите са наричани „живи Буди“. Боговете в небесата не са точно доволни от този израз. Те саркастично коментират: „Ако вие сте живи Буди, тогава ние мъртви ли сме?“ (Всички се смеят) Докато човек има човешко тяло, той не може да бъде наречен Буда. Един Буда има цялостния вид на Буда, докато един човек има цялостния вид на човек. Ние знаем, че Създателят сега е дошъл. Не говорете за това твърде конкретно, тъй като в момента Учителят просто разпространява Фа. (Аплодисменти)

Каквото и име да се използва, целта е да се пробудят праведните мисли на хората. Ако трябваше да кажете на един китаец, че „ръководителят на злата партия е дошъл“, той може да си помисли: „Значи злият водач е дошъл. Какво толкова?“ Когато кажете, че някоя знаменитост идва, хората просто ще хвърлят един поглед. Ако искате да предизвикате у хората праведната мисъл за самоусъвършенстване, тогава говорете от гледна точка на спасяването им и резултатът ще бъде различен.

Дафа практикуващите са наясно, че когато Учителят се е прераждал надолу, ниво след ниво през Вселената, той е приемал различни имена. Но в този момент, с цялостния облик на човешко същество, аз съм вашият учител – учителят, който преподава Фа. Това е. (Аплодисменти) Просто ме разглеждайте като едно нормално човешко същество.

Практикуващ: Как можем да направим пробив с разясняването на фактите на водещото японско общество?

Учителят: Тези неща трябва да ги разберете сами. За Дафа практикуващите от континентален Китай ще бъде трудно да обърнат нещата в японското общество. Тъй като злата ККП винаги е подклаждала конфликти [с Япония], японците обикновено изпитват силна антипатия към Китай – до степен, че дори няма да присъстват на „Шен Юн“. Те са против всичко китайско. Ето колко е зле положението. Тогава това затруднява разясняването на фактите. В началото избрах японски практикуващ за главния Дафа асистент, но когато се стигна до координационната дейност, китайците от континентален Китай винаги се налагаха и сграбчваха [отговорностите за себе си]. В резултат на това, в японското общество нещата не са се развили добре в широк мащаб. Това обаче е вече минало и нещата са такива, каквито са днес.

Практикуващ: В момента в Хонконг сме изправени пред проблема, че злото блокира показването на нашите плакати за разясняване на истината.

Учителят: Нещата са се развили добре в Хонконг. Хонконг, излишно е да казвам, се намира в челюстите на злото. Тези Дафа практикуващи, които са пристъпили напред и са вършили неща там, са изключителни. Дафа практикуващите там са трън в очите на злата партия и са оказали огромно влияние в спасяването на хората и в разясняването на фактите. (Аплодисменти)

Практикуващ: Дафа практикуващи от повече от петдесет държави и двеста области изпращат поздравите си на своя състрадателен Учител.

Учителят: Благодаря на всички. (Аплодисменти) Има още няколко листчета. Ще ги довърша.

Практикуващ: Понякога виждам ясно разликата между себе си и тези Дафа практикуващи, които са се самоусъвършенствали добре. Ще бъда ли все още в състояние да достигна нивото, аранжирано за мен от Учителя?

Учителят: Не би трябвало да има проблем. Мисля, че Дафа практикуващите – особено тези, които са достигнали дотук успешно от 20-ти юли насам – не е необходимо да са твърде загрижени относно това. Просто се справяйте добре с нещата, които трябва да правите, и това ще е достатъчно. (Аплодисменти)

Що се отнася до по-новите практикуващи, Учителят наистина е обезпокоен за вас и наистина се надявам, че можете да наваксате. Ако погледнете нещата, преподавани в миналото от всички тези, които наричате светци, пророци или пратеници на Бога, и ги сравните с това, което е преподадено в този Дафа днес, ще осъзнаете, че те всъщност не са преподавали Фа. От древни времена до наши дни нито един човек не е бил способен да обясни ясно самоусъвършенстването и структурата на космическото тяло, а още по-малко как са свързани човешките и божествените същества. След като сте прочели този Дафа, ще бъдете в състояние да разберете писанията на всяка религия, макар че това не е неговото предназначение. Много хора, доказали се в различни области на науката, са били смаяни, когато са прочели този Дафа. Някои обаче не са го чели искрено и така вместо това смятат, че в него няма кой знае какво. Хората са различни и техните начини на мислене са различни. Тъй като това е Фа, в края на краищата, ако нечие състояние на съзнанието не е правилно, ако отношението на човек към него не е на нужната висота, това, което ще ви покаже или разкрие, ще бъде различно. Той може дори да не ви покаже нищо.

Практикуващ: Отделът по маркетинг на „Епок Таймс“ заставя хората да изучават определена теория на маркетинга. Но тази теория обикновено е преподавана на хора, занимаващи се с финансови пирамиди в Китай.

Учителят: Дафа практикуващите са Дафа практикуващи, в крайна сметка. Просто пристъпете към това и свършете добра работа в каквото би трябвало да направите, и докато натрупвате повече опит, ще сте в състояние да успеете. По отношение на нещата, които изискват високо ниво на умения, просто овладейте уменията и ще сте подготвени. За някои неща може да не е необходимо подобно изучаване. Всъщност каквото и да правят Дафа практикуващите, ако вложите малко сърце в него, ще получите двойни резултати с половин усилия. Ако питате мен, въпросът е в сърцето. Много хора казват, че не знаят как да се занимават с маркетинг, но бих казал, че въпросът е в това, че не искат да вложат сърцето си в него. Основният въпрос е, че съзнанието ви не е било стабилно и непоколебимо.

Практикуващ: Нанася ли разводът вреда на Фа?

Учителят: Развеждането няма нищо общо с нанасяне вреда на Фа. Никой не може да навреди на Фа, защото той е нещо, което съществува във Вселената. Като Дафа практикуващи в процеса на самоусъвършенстване, трябва просто да правите това, което би трябвало да правите, и не можете да правите това, което не трябва да правите. Каквото и да правите, опитвайте се да го оцените със стандарта на самоусъвършенстващ се. Разводът е позволен от закона. Така че, ако вие двамата нямате нищо общо помежду си в живота и брачният ви партньор спира самоусъвършенстването ви, тогава това е друга история. Но ако случаят не е такъв, а е че сте непостоянни и сте развили чувства към други, или ако става въпрос, че сега имате някакви други идеи наум, тогава вие сте виновната страна. Тогава има проблем във вашето самоусъвършенстване.

Практикуващ: Има някой, който от дълго време се опитва да мине за практикуващ. Той твърди, че Небесното му око може да вижда определени неща и че може да пречиства телата на практикуващите.

Учителят: Такива хора в действителност са позволили да се развият демони в съзнанията им. Колкото повече някой е по този начин, толкова повече ще му бъде давана фалшива картина, която той впоследствие все повече ще възприема като реална. Но кой може да промени Дафа практикуващите? Разбира се, ние така или иначе не разглеждаме онези, които не се самоусъвършенстват истински, като Дафа практикуващи.

В очите на Боговете всичко е породена илюзия. Само с една мисъл от един Бог, нещо може да стане реално. Как възниква един свят? Преди съм споделял с вас принципа, който е в действие. Човешките същества изобщо не са толкова способни; те трябва да използват своите ръце и крака, за да постигат разни неща. Вземете например украсата с цветя тук, на тази маса. Който ги е подредил, е трябвало да ги вмъква едно по едно, както и да ги откъсне или да ги купи и да ги постави. Способностите на Боговете са велики и техният Гонг съществува на много нива. В обхвата на тяхната позиция и ниво, каквото и да поискат да постигнат, техният Гонг е в състояние да го създаде от нищото. И времевото поле, което използват за това, е изключително бързо, като частиците от техния Гонг във всички измерения действат в синхрон и го създават от нищото просто за миг. При все това, то се извършва във възможно най-бързото време, така че е осъществено само при мисълта за това. Човешките същества нямат тази способност, така че трябва да вършат нещата с ръцете си.

Практикуващ: И този човек се опитва да събира пари от практикуващите.

Учителят: Тогава бих казал, че той не е самоусъвършенстващ се и би трябвало да се държите на разстояние от такъв човек. Той не е самоусъвършенстващ се, така или иначе.

Практикуващ: Неотдавна практикуващ предложи в статия за споделен опит да не използваме електронни книги за изучаването на Фа. Бих искал да попитам дали това е така.

Учителят: Не съм казал, че не може да използвате електронни книги. За удобство в този специален времеви период е приемливо да използвате всичко, но разбира се, истинските книги са най-доброто. Технологиите вече са такива, каквито са днес, така че ако изберете да ги използвате, за да изучавате Фа, няма проблем. Просто като резултат [устройството] ще бъде благословено заради това. Но то не е заместител на четенето на истински книги за изучаване на Фа.

Всяко нещо е същество и всяко нещо е живо. Това, което смятате за органична материя, са неща, които проявяват характеристиките на живота тук, в това измерение. Това, което смятате за неорганична материя – като стоманата, желязото, камъка, цимента и електроните – са неща, които просто не проявяват признаци на живот тук, в това измерение. Това е всичко.

Ще спра дотук. Отговарям на въпроси повече от час. При големия брой практикуващи тук, не мога да отговоря на всичките ви въпроси за кратко време. Опитът в самоусъвършенстването, който практикуващите споделят по време на Фа-конференцията, е важен, защото това е опит от първа ръка, който е пряко свързан с вас. Просто казах няколко думи за нещата понастоящем и отговорих на няколко въпроса. Всички вие всеки път пътувате отдалеч и се надявате Учителят да преподаде нещо, така че исках да прекарам малко повече време с вас. Всъщност наистина ми харесва да съм с вас. (Ентусиазирани аплодисменти)

Но колкото и много да казва Учителят, вие все пак трябва да се справите добре в самоусъвършенстването си. Това, за което Учителят е най-загрижен, е че понастоящем голям брой от вас са станали неусърдни. Когато в началото преследването започна, бяхте пълни с енергичност и преобърнахте цялата ситуация. Но с облекчаването на обстоятелствата, вместо това сте се отпуснали. Самоусъвършенстване... Има един израз, споделял съм го с вас преди: „Самоусъвършенствайте се със сърцето, което някога сте имали, и успехът е сигурен.“ (Ентусиазирани аплодисменти) Причината, поради която много хора не успяха в самоусъвършенстването си бе, че не бяха способни да преминат успешно през дългия времеви период. Може да са се почувствали самотни или отегчени, или да са станали толкова запознати с нещо, или толкова да са привикнали към нещо, че вече да не са искали да се занимават с него. Всяко нещо може да накара човек да се отпусне. Така че трябва да продължавате да сте усърдни. В миналото е имало внезапни тестове за практикуващите дори на най-последната стъпка. Ако сте ставали все по-отпуснати, със сигурност не бихте могли да преминете този тест.

Разбира се, това не е пътят, по който Дафа практикуващите поемат. Какво още би могло да ви възпре? Тук ви давам само общата идея. Вече сте преминали през най-тежкия период. Ще ви кажа на вас, Дафа практикуващите от ранния период – онези, които формираха съдбовни връзки с мен през историята или които дойдоха тук, следвайки Учителя – на всеки един от вас, че ако бяхте поискали да постигнете нещо в обикновеното общество, всеки един от вас би могъл да бъде милиардер, всеки един от вас би могъл да бъде известен и всеки един от вас би могъл да бъде сред елита на обществото. Но в този живот вие сте дошли тук, за да бъдете Дафа практикуващи, и сте се отказали от всички тези неща. Ако бяхте поискали да сте богати, можехте да сте богати от дълго време. Не оставяйте дълго и грижливо пазеното желание на душата ви да бъде потушено от няколко незначителни светски изкушения.

Животът ви е дошъл на тази земя изцяло заради това. Как може да не сте усърдни и да ставате отпуснати? Това е вашият съдбовен момент – шансът, който сте чакали цяла вечност! Защото колкото и дълго да е било, през цялото време сте се подготвяли за това, страдайки и елиминирайки карма. При все това сега, след всички трудности и болка, когато сте успели до този ден, по някакъв начин сте станали неусърдни. Не е ли срамота?! Но тази точка е критична и ако сега не сте прилежни, с вас е свършено. Не е ли точно този момент причината, поради която животът ви е дошъл тук?

За какво е било пътешествието на живота ви през историята до този ден? За един-единствен, кратък момент. В дългата река на времето този промеждутък наистина не е нищо повече от един момент. Не бъдете толкова пасивни и унили – действайте! Вие сте самоусъвършенстващи се. Съзнателните същества ви чакат, за да ги спасите!

Благодаря на всички ви! (Учителят прави Хъшъ и оглежда залата; всички Дафа практикуващи стават и дълго аплодират.)