Червеният демон е изпепеляван, неразрушимите като диамант са калявани

Пред Джонанхай десет хиляди се събраха да апелират

Но главатарят на злата партия е без разсъдък

Той заложи съдбата на червения режим в борба с Небесния Фа

Причинявайки навсякъде приливи на зло, отприщвайки коварство

Никога на Земята не е имало такъв мерзавец, ужасен като него

Жестоката им сила е изчерпана, изкопал e собствения си гроб

Неразрушимите като диамант са калявани многократно, червеният режим се разпада

Дафа практикуващите се завръщат на Небето, изпълнявайки обетите си