Бъдете по-прилежни

Ли Хонгджъ

24 юли 2010 г. ~ Вашингтон, САЩ

(Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти)

Наистина работихте усилено! (Дафа практикуващите аплодират и отговарят: „Учителят работи усилено!“) Искам да кажа на Дафа практикуващите, които изпълняваха своите мисии в различни проекти и обетите си в своите съответни среди и социални групи: всички вие работихте толкова усилено! (Практикуващите аплодират ентусиазирано)

Понастоящем изглежда, че това, което сте казали или тържествено обещали – да помагате на Учителя да коригира Фа и спасява съзнателни същества – наистина се осъществи и вие изиграхте своята роля, докато разяснявате истината. Видях успеха от това, както и всичко, което направихте, за да изпълните мисиите си. Това е просто удивително. [Това, което направихте,] не беше просто спонтанно, нито приключи само с празни приказки. Сега сте във финалния процес на завършване и изпълнение на това, което тържествено обещахте да направите преди много време, и въз основа на това казвам, че Дафа практикуващите са изключителни. Както и да се погледне, вие преминахте през най-злото от всички преследвания. Всички видяхте, че колкото и дълго да се задържи злото и каквито и трикове да използва, те няма да проработят. Има един въпрос, по който всички сте много наясно: тук, в този свят, историята е успяла да прогресира именно защото е била запазена за Дафа практикуващите да спасяват съзнателни същества, тъй като тази глава от историята съществува специално за успеха на Дафа практикуващите и за да можете да изпълните своите обети. Разбира се, това не е единствено заради вашите обещания и изпълнението на обетите ви. То е свързано и с Фа-коригирането и съдбата на неизброимите животи в този космос – нещо толкова огромно. Ако можете да свършите добра работа с това, което се очаква да правите, всичко в Трите Сфери ще върви добре и намесата, пред която Учителят се изправя в процеса на коригирането на Фа, ще бъде по-малко.

При извършването на нещата, независимо пред какви изпитания се изправяхте, на какво се натъквахте или каква бе намесата от човешки привързаности, когато работехте заедно, вие въпреки всичко се справихте. Надявам се, че сега, в края на този процес, Дафа практикуващите ще дадат най-доброто от себе си, за да спасят повече хора и да се справят дори по-добре, така че тяхната велика добродетел да стане дори още по-голяма. Не трябва да се отпускате и трябва да се справите с това дори още по-добре. Този период от историята беше оставен изцяло за Дафа практикуващите, така че да могат да утвърждават Фа. С други думи, сцената на човечеството е била дадена на Дафа практикуващите. Не се подвеждайте от факта, че всичко изглежда както обикновено тук, в този свят, или че всяка нация или народ се развиват и си взаимодействат както обикновено, тъй като всъщност всичко това съществува за Дафа. Независимо колко предсказания за последните дни на човечеството са били наследени от древното минало; независимо доколко хората са имали способността да знаят за края на човечеството – от създаването на Трите Сфери от Дафа – било то открито или скрито, до по-голяма или по-малка степен; и независимо колко хора са формирали определени възгледи за света сред реалностите [на обществото], всъщност всички животи са очаквали финалните развития, засягащи човечеството, които сега се разгръщат. Виждам, че всичко се насочва към крайния етап. Въпросът е просто в това, че много хора се страхуват да признаят тази действителност и нейното прогресиращо развитие; че броят животи, които трябва да бъдат спасени, преди да настъпи последният момент, не е достигнал броя, който би трябвало да бъде достигнат; и че все още има една част Дафа практикуващи, която не е в крак. Това е ключовата причина, поради която краят на това начинание все още не е настъпил.

Така че с други думи, не трябва да се отпускате в спасяването на съзнателни същества и трябва да се справяте по-добре и да спасите повече хора, тъй като това е просто от определящо значение и всъщност ужасно важно. Човечеството в момента не вярва на нищо от това, което дискутирах, но не след дълго то бавно ще го разбере и всичко постепенно ще стане ясно. В близко бъдеще хората в този свят ще разберат, че Дафа практикуващите спасяват хора. Това е нещо, с което несъмнено трябва да се справяте по-добре и да го правите с по-голяма сила. Така че това изисква да си сътрудничите добре. Ако не успеете да си сътрудничите добре, злото наистина ще се възползва от вашите слабости и ще претърпите големи загуби. А именно, загуби както в личното самоусъвършенстване, така и в нашите групови проекти, които са с цел спасяване на съзнателни същества.

Както знаете, ако не успеете да се справите добре, инициативите, върху чието стартиране сте работили толкова усърдно, ще бъдат провалени от злото, опропастявайки всички ваши усилия. Ако не си сътрудничите добре, няма да сте способни да извършите ефективно това, което Дафа практикуващите се очаква да направят. Ето какво се случва често. Когато по определени инициативи е необходимо всички да действат заедно, първото нещо, което хората правят, е да спорят непрестанно, като всеки човек държи на собственото си мнение и крайният резултат е, че нещата остават неразрешени и в резултат на това Дафа практикуващите не са способни да завършат много неща и дори се справят незадоволително с тях. Има няколко причини за това. Казах, че Дафа практикуващите са изключителни и че са крале, дошли от различни светове, така че разбира се, имате свои собствени гледни точки и много способности. Но не се получава, ако всеки човек си прави каквото поиска, когато се изисква сътрудничество. Когато е необходимо да действате заедно в синхрон, за да завършите нещо, всеки трябва да работи по него. Така че, как точно трябва да се подхожда към нещата? Истината е, че ничия гледна точка не е съвършена, нито идеята на който и да било човек е безупречно брилянтна. По отношение на важните неща, когато някой повдигне някакъв въпрос или се опита да разреши някакъв проблем, или направи предложения за подобрение, докато смятаме, че отправната точка е добре обоснована и че нещата, които трябва да се направят, са в общи линии правилни, би трябвало активно да ги подкрепим.

Има и хора, които казват, че изразяват тези различни мнения с цел да доведат до по-добро сътрудничество, и ако мненията им не се приемат, те намират за трудно да продължат напред с нещата. Но случаят не трябва да е такъв. Праведните мисли на Дафа практикуващият идват от Фа и самоусъвършенстването ви не е въпрос на това колко добри, като човешко същество, са вашите идеи или колко брилянтен е подходът ви. Самоусъвършенстването ви по-скоро е въпрос на това, дали успявате да имате праведни мисли, изправени пред предизвикателства. Ако идеята, която някой предлага, или неговият подход, не са пълноценни, тогава може да проведете разумна дискусия с членовете на вашия проект, организирана от координатора. Но когато няма съгласие с това, което предлагате, или то не се приеме, и въпреки това смятате необходимостта на вашия подход за очевидна, за да се направят нещата по-идеално, тогава започвате да ставате негативни и пасивни. В действителност обаче, като Дафа практикуващ, ако в такива случаи мислите ви са праведни и това, за което мислите, е самоусъвършенстване, е това да сте отговорни и как това е нещо, което трябва да се направи добре, тогава трябва тихо да поемете това, което според вас се нуждае от подобрение, и да го направите добре. Ето всъщност как един Дафа практикуващ трябва да се справи с това. Ако всички Дафа практикуващи успеят да се справят с нещата по този начин, със сигурност всичко ще върви изключително добре.

Ето защо някои хора мислят: „Но когато случаят е такъв, няма ли другият човек да получи всички заслуги? Няма ли цялата велика добродетел да е негова?“ Не, това не е така. Знаете, че това, което правим, не се прави, за да бъде видяно от човешките същества, нито е за да бъде видяно от някой координатор на проект или от координатор на Дафа асоциация, нали? Ако се надявате Учителят да го види, неговото главно тяло не е точно пред вас, така че кой се надявате да го види? Вие го правите пред множеството от Богове. Фашъните на Учителя също наблюдават и неизброимите съзнателни същества в космоса внимателно са съсредоточили поглед върху всяка една ваша мисъл или мисловна дейност. Така че на кого се надявате да го покажете? Всички многобройни удивителни неща, които правите в хода на утвърждаване на Фа, се записват в тази глава от историята на космоса, без да се изпуска нищо, което да се отнася до дори един единствен практикуващ. Но ако сте фокусирани върху повърхностните, обикновени човешки неща, тогава сте привързани и използвате човешко мислене. Не придавайте тежест на такива неща. Ако успеете спокойно да завършите това, което забележите, че липсва; спокойно да направите каквото би трябвало и спокойно да направите нещо добре, когато откриете, че е било свършено незадоволително, тогава множеството от Богове ще изпита огромно възхищение към вас и ще възкликне, че този човек е просто изключителен. Само вършенето на нещата по този начин се смята за това, което Дафа практикуващите трябва да правят. И така, това е един от аспектите. Тогава, като Дафа практикуващи, винаги когато е необходимо сътрудничество и въпреки това дискусиите продължават или хората спорят, без да стигат до решение, трябва да подходите към нещата по начина, който дискутирах. И като постъпвате по този начин, злото няма да има как да се намесва.

Също така искам да подчертая един координационен въпрос, който се отнася до Дафа практикуващите извън Китай. Това е нещо, за което не съм говорил изрично преди, тъй като исках да станете калени и да откриете своя собствен курс, който да следвате; тъй като всички Дафа практикуващи са крале от по-високи светове, всеки един от тях трябва чрез изследване и потвърждаване да се просветли до това, до което се очаква да се просветли от Фа. Така че колкото до това, как стоят нещата сега, количеството предоставено време бе достатъчно дълго. Вече преминахте през период от десет години, така че що се отнася до този [ваш проблем], бих казал, че с него е свършено и приключено. И така, искам да ви кажа, че от този ден главният координатор на всеки проект – този основен координатор – е представителят на този проект. Това важи и за главния координатор на Дафа асоциацията във всеки регион. Този координатор е нейният представител. Каквото и да прави координаторът, да изиска от вас или да реши – изпълнете го безусловно. (Ентусиазирани аплодисменти) Започвайки от днес.

Изпълнете го безусловно. Разбрахте ли какво казах? В много случаи, когато хората дискутират нещата надълго и нашироко, всичко, от което би трябвало да има нужда, е този координатор да заеме позицията си по тези неща и тогава това ще е, което да направите. Нещо повече, по много от нещата координаторът трябва да е способен просто да продължи право напред, без да се налага да се консултира с вас, а само да ви определи задачи, които да изпълните. И защо е така? Преди, в много случаи, когато спорехте отново и отново, не изразявах гледната си точка за това, защото съзнателно исках да ви позволя да закалите собственото си мислене и да успеете в създаването на своите пътища. Но сега вече бе дадено предостатъчно време и каквото би трябвало да имате, сега го имате. Така че е време да се разделите с това състояние. Общият координатор е отговорен пред Учителя и пред глобалната Дафа асоциация и ако нещо възникне, Учителят или Дафа асоциацията ще говорят с него. Координаторът е необходимо да отговаря единствено пред онези, които са едно ниво над него. Необходимо е учениците ни да настроят състоянието си в самоусъвършенстването и от този ден нататък повече да не се самоусъвършенстват с едно око към координатора. Отсега нататък не трябва да казвате и дума за това, колко добре се справя координаторът със самоусъвършенстването си или с ръководенето на хората, и вече не трябва да се вторачвате в него. Необходимо е да се върнете към собственото си самоусъвършенстване и да се самоусъвършенствате съобразно това, което казах току-що. Необходимо е всички да направите това сега. Започнете да усъвършенствате себе си.

Така че, каквото и да направят главният координатор на проект – независимо от това какви проекти оглавява – или координаторите на Дафа асоциациите, всичко, което е необходимо да направите, е да ги последвате и да направите същото. Дали ще направят грешка, която е в разрез с нашите принципи? Няма, те несъмнено няма да я направят. Напълно съм сигурен в това. Мога да го видя много ясно, тъй като Дафа практикуващите са преминали през толкова много години на закаляване. Няма да има проблеми от този род. Ако такива проблеми наистина възникнеха, Дафа асоциацията не би имала никакви колебания да смени когото и да било. Но не мислете за сменяне на хора, тъй като е много вероятно това да не е възможно. (Практикуващите се смеят) Да се калят различните координатори на Дафа практикуващите не е лесно. След като са преминали през всичките тези години, Дафа практикуващите ще имат своите уникални методи на работа и начини на вършене на нещата. Вие сте самоусъвършенстващи се и в това отношение като цяло не сте равностойни на обикновените хора или еднакви с тях. През тези десет години координаторите бяха закалени и, бих казал, сега са доста зрели. Сега, когато посочих решението за този ваш проблем, координаторите ще се справят добре. Това е, защото нападките от външна намеса сега са малки и координаторите ще мислят за Дафа нещата задълбочено, без повече да се налага да влагат голяма част от енергията си в това, да открият как най-добре да изгладят взаимоотношенията си с вас и между вас. Вместо това те ще влагат енергията си в довеждането на Дафа проектите до успех и в грижата си за доброто изпълнение на нещата, които Дафа практикуващите трябва да правят. Товарът им ще бъде олекотен и те ще имат повече време да се погрижат за същинските си задачи. А що се отнася до вас, които сте Дафа практикуващи, не трябва да се фокусирате върху координаторите, а вместо това да се съсредоточите напълно върху самите вас и върху това, как да си сътрудничите добре, да правите нещата добре и да изпълните това, което се очаква от вас. Това трябва да е състоянието на нещата, започвайки от днес. Аз официално ви обясних това тук, на тази конференция, и днес дойдох тук специално за да говоря по този въпрос.

И така, започвайки от днес е необходимо да промените начините си и да постъпвате както описах. И като постъпвате така, какво можем да очакваме? В много случаи до решения ще се достига бързо, ще има огромна сила, когато вършите нещата, и задачата, с която сте се заели, бързо ще бъде довеждана до край. Този подход ще е от полза за всичко, което правим, за да спасяваме съзнателни същества, и огромни промени ще се видят в много неща, които правим за утвърждаването на Фа, както и в качеството и прогреса на развитие на всеки един от проектите ни за спасяване на хора. Така че отсега нататък ето как ще се справяме с нещата, за които говорих току-що.

Тъй като днес има толкова много Дафа практикуващи тук, два часа вероятно не биха били достатъчни, ако ви позволяхме да предадете листчета с въпроси, както обикновено правим по време на Фа-конференции. Така че мисля, че ако след това имате срещи по отделните проекти, мога да дойда и да говоря в този контекст и по този начин можем да засегнем специфични ваши въпроси и да ги разгледаме. Ако имате възражения спрямо току-що дискутираното от мен, можете да изразите гледните си точки по различни канали. Но това, което си мисля, е че всички вие сте тук, за да „помогнете на Учителя да коригира Фа“ – използвайки собствените ви думи за това – така че бих попитал: наистина ли искате да помогнете на Учителя да коригира Фа? Казвате: „каквото каже Учителят, това ще направим“ и „каквото Учителят иска, това ще направим“. Тогава ще ви кажа: това е, което искам. (Ентусиазирани аплодисменти)

След като казах толкова много, ще кажа няколко думи между другото. А именно, ще говоря за „каквото иска Учителят, това ще направим“. Честно казано, понякога устата ви казва, че каквото Учителят иска, това ще направите, но щом се сблъскате с обстоятелства от реалния живот, [казаното от вас] се разводнява, без да осъзнавате това. Винаги имате свои собствени мнения за нещата и си мислите, че мненията ви съответстват на действителните ви положения и обстоятелства. Но това не е истина. Не трябва да забравяте, че сегашният период от историята е бил запазен за Фа-коригирането и е даден на Дафа практикуващите, за да спасяват съзнателни същества и да се усъвършенстват. Изобщо не е толкова просто, както си го представят хората, с човешкото мислене. Има и нещо друго: някои хора винаги си мислят, че „каквото иска Учителят, ще го направим, но нека го направим малко по-добре“, и това отново е случай на промяна на исканото от Учителя. Има човешки привързаности в действие винаги когато случаят е такъв, и това служи като намеса.

Също така съществува и въпросът за продажбата на билети за Шен Юн. Казвал съм, че сега трябва да се фокусираме върху висшата класа в обществото и че само като се превърнем в част от преобладаващата културна насока, можем да достигнем до широката публика, да имаме по-голямо влияние, да накараме повече хора да присъстват (на представлението – бел. прев.) и повече съзнателни същества да дойдат, за да бъдат спасени. Но има хора, които повдигат всякакъв вид възражения, като някои казват, че цените на билетите са твърде високи. Случаят обаче изобщо не е такъв. Например една от сценичните групи на Шен Юн в момента е на турне по западното крайбрежие на САЩ и цените на билетите в общи линии бяха определени въз основа на обичайните цени на по-скъпите билети. Когато в началото хората започнаха да продават билетите, нямаше много, които да ги купуват. За това имаше няколко причини, една от които беше, че през юли и август много хора са в отпуска, учениците са във ваканция и много заможни семейства заминават на море, като някои може да карат лодки, докато други – да са някъде по събирания или на посещение у приятели. Така че, какъвто и да е случаят, те все още са заети с разни неща и затова все още няма много хора наоколо. А това означава, че по-малко хора идват да гледат представлението. Това е коренът на проблема. Ако сега отидете и направите представлението ни по-евтино, пак няма да има много хора, които да дойдат. В това се състои въпросът.

Има нещо, за което е необходимо да сте наясно. Когато искам нещо да се направи, то абсолютно не е нещо, чиято осъществимост да дискутирате впоследствие. Ако кажа да се извърши по определен начин, тогава трябва да сте загрижени единствено за неговото изпълнение. Това е, защото щом реша нещо, то не е просто въпрос на изричане на няколко думи, нито подходът, който избирам, е прост, по какъвто и да било начин. Необходимо е да наглася много неща и дори божествените същества следват моето водачество. Във Фа-коригирането много неща се променят, но ако вие ги промените въз основа на неспособността си да приемете нещата и винаги искате да правите промени, ситуацията веднага ще се превърне в голяма бъркотия. Дори само малка промяна ще доведе до бъркотия. Не казвате ли, че ще вършите нещата, както Учителят иска да бъдат извършени? (Практикуващите се смеят) Тогава как може да имате възражения срещу това, което Учителят иска да се направи? Ако [идеята на Учителя] наистина е неосъществима, тогава Учителят ще носи отговорността! Независимо дали ви изглежда осъществимо или не, просто опитайте и вижте. Въпреки че много от вас вероятно живеят тук, в западното общество, в действителност вие не разбирате истински това място. Въпросът се свежда до това, че трябва да промените мисленето, което партийната култура ви е насадила, и да разберете по-добре как върви животът в нормалния свят извън Китай. Не позволявайте човешкото мислене винаги да възпрепятства нещата. Когато наистина се опитате да се справите с тях според желанията на Учителя, но не го правите по правилния начин, пак няма да се получи. Учителят ви каза да съсредоточите усилията си върху по-висшето общество, но въпреки това вие продължавате да ходите по места, които не са от по-висшата класа. Така че нещата по естествен начин няма да се получат. И разбира се, това означава, че вие не съдействате истински. Ако Учителят ви помоли да работите върху обществото от по-висшата класа, просто го направете с праведни мисли и несъмнено ще имате успех.

Разбира се, аз просто дадох пример, за да изложа гледната си точка. Има много неща, за които не сте много наясно. Процесът на придобиване на яснота не трябва да се проточва твърде дълго. Да кажете, че „ще правите нещата, както Учителят ги прави“, не е толкова просто, като да говорите празни приказки. При други инициативи [които не са ръководени от Учителя], как ще решите да действате е ваша работа, дори да сте оплетени в спорове или да се справяте с различия в мненията. Но когато се стигне до неща, които Учителят иска да се направят, наистина не може да обсъждате дали това е възможно или не. Има място единствено за дискусия как то да се направи най-добре. Наистина трябва да сте наясно с това.

Измина известно време от провеждането на Фа-конференции, без да има такива от широк мащаб. Това означава, че нашите ученици от различни региони не са имали много възможности да се съберат заедно. Чувам, че качеството на есетата, представени днес, е доста добро и всеки чувства, че Фа-конференцията протича добре. Има повече причини за това. Всичко това се дължи на факта, че Дафа практикуващите са станали все по-зрели в резултат на закаляването и много неща стават все по-ясни по отношение на принципите на Фа. Така че вашите състояния в самоусъвършенстването несъмнено ще отразят това по различни начини. Състоянията в самоусъвършенстването на Дафа практикуващите ще стават все по-добри в бъдеще, както и състоянието [на практикуващите] като цяло. Със сигурност ще е така. Ако всички вие можете да наваксате и да отговорите на очакванията, които току-що описах, тогава състоянията в самоусъвършенстването на Дафа практикуващите в различните региони по подобен начин ще се трансформират. Така че от днес нататък не е необходимо да спорите безсмислено над нещата, които главните координатори в съответните ви региони или главните координатори на проекти искат да направите, или да ги поставяте под съмнение. Необходимо е просто да направите [каквото решат], тъй като Фашъните на Учителя и множеството от Богове се грижат за нещата.

Когато поставяте под въпрос главния координатор, вие в действителност поставяте този проект под въпрос. Как така? Да използваме НТДТВ за пример. Знаете кой е главният координатор на НТДТВ. Да предположим, че хората кажат, че главният координатор на НТДТВ има проблеми, вие имате съмнения по отношение на него или казвате колко неадекватен е той, и тогава го смените. Ще ви кажа, че ако това се случи, всичко, което НТДТВ е направила от момента на възникването си до днес, ще бъде изличено и всичко, направено от участващите в този проект, за да утвърждават Фа и да спасяват съзнателните същества, ще бъде напразно. Ще изчезне. Проектът няма да съществува и нищо от великата добродетел, която сте установили, или от нещата, които сте извършили, няма да се брои. Ето колко е сериозно. Тогава някой може да попита, как е станало така, че главният координатор е оглавил нещо толкова важно. Дали е, защото се е усъвършенствал изключително добре? Не непременно. Дължи се на факта, че той е започнал проекта и го оглавява, и проектът зависи от него. Всички останали просто утвърждават Фа и играят своите роли, давайки най-доброто от себе си по своята част в този проект, който вече е бил започнат. Подобно е на самоусъвършенстването, което извършвате във фирма в обикновеното общество: началникът ви няма да придобие велика добродетел заради вас, но вие ще установите своята велика добродетел в тази обстановка.

От определящо значение е главният координатор на проект да се самоусъвършенства добре. Ако не успее да се самоусъвършенства добре, това ще окаже влияние на целия проект, ставайки причина за застоя му и за наличието на много трудности. Така че това е от определящо значение. Но при все това Дафа асоциацията е отговорна за него и ако Учителят види проблем, ще поговори с него. Така че не е необходимо да се занимавате с това. За главния координатор на който и да е проект обаче, залогът наистина е толкова голям. Колкото до останалите от вас, не трябва да анулирате цялото си самоусъвършенстване по този проект за последните десет години – например като смените този човек – и да започнете отначало, тъй като вече не разполагаме с цялото време, което имахме някога, или със същите възможности. Не трябва да заличавате великата си добродетел – велика добродетел, установена от вас – или постиженията, които сте имали в утвърждаването на Фа, или всичко, до което сте проправили път, докато спасявахте съзнателни същества. Така че повече не трябва да мислите за неща като смяна на някого или какво бихте направили, ако координаторът не е адекватен. Ако наистина действате под влиянието на тези мисли, нещата, върху които това ще повлияе, ще са просто огромни и всичко, направено от вас, от началото до края, ще е било напразно. Но ако човекът, който е главният координатор, наистина е свършил лоша работа и настина не се получава, тогава Учителят ще има алтернативни начини да се справи с това. Ако наистина трябва да сменя някого, ще накарам множеството от Богове да подкрепят това и нещата ще бъдат повторно наредени, без да губите великата си добродетел. Но това не са промени, които могат да се правят произволно. Главният координатор абсолютно не трябва да се сменя неоправдано. Щом не е направил огромна грешка и не е преминал на другата страна, той абсолютно не може да се сменя.

Днес извадих този проблем наяве. Използвах примера с НТДТВ, но това беше просто илюстрация. Това, което казах, се отнася до всички други проекти, които съществуват. Не мислете постоянно за това, да накарате координатора да се самоусъвършенства. От този ден нататък не трябва винаги да търсите грешка в координатора. Ако винаги критикувате началника си на едно обикновено работно място, ще сте уволнен за нула време. Защо не съм сменял координаторите след всичките тези години? От една страна ги калявах. От друга, координаторът е от изключително значение за този проект. Сменете този човек и проектът вече не съществува. Каквото и да изградите наново, ще бъде нещо ново, отначало, и всичко, което Дафа практикуващите са направили преди по този проект, ще бъде изтрито и повече няма да съществува. Ето от какво решаващо значение е това. Трябва да цените всичко, което сте направили, тъй като това е равносилно на това, да цените себе си! Помнете думите на Учителя! (Аплодисменти)

Това е всичко, което ще кажа. Благодаря на всички! (Топли аплодисменти) За нашите Дафа практикуващи, за тези от вас в различни проекти, които не сте координатори, но трябва да работите заедно, наистина е необходимо, започвайки от днес, да работите заедно добре и да отговорите на изискванията на прогреса на Фа-коригирането. Надявам се, че всички ще се справите по-добре. Всички вие сте забележителни. Преминахте най-трудните и най-зли обстоятелства и в допълнение през цялото време утвърждавахте Фа, разяснявахте истината и спасявахте съзнателни същества – чак до настоящето. Може да не осъзнавате степента на великата си добродетел, но съзнателните същества на този космос вече знаят да гледат на вас с уважението, което заслужавате.

Благодаря на всички! (Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти)