Подбуден от размисъл

След десет години на премеждия и изпитания

дворът се изпълва с лотосов цвят.

Дъга от цветове

озарява небесата.

Чистотата на човек е разкрита,

след като желязната воля е напълно закалена.

Истинските мисли разтапят всичко,

цялото небе е ясно.

Последователи на Фа обхождат земята

и носят състрадание със себе си.

Със сърдечни мисли те спасяват хора,

злите духове надвиват.

С праведни мисли във всяка стъпка от пътя

божествени същества присъстват в този свят.

Когато се завърнат с пълно изобилие,

многобройните богове ще ги приемат.