До Фа-конференцията в Бразилия

Изпращам поздравите си до цялото тяло от Дафа практикуващи, присъстващи на Фа-конференцията в Бразилия!

Дафа практикуващите са надеждата за спасение на всяка етническа група. Ако ще се справяте добре със задачата за спасение на съзнателни същества, най-напред трябва да се самоусъвършенствате добре. Само като изучавате повече Фа, вашите праведни мисли може да са достатъчни и само изучавайки Фа добре, Дафа практикуващият може да изпълни историческата си мисия.

Нека Фа-конференцията да има огромен успех!

Нека се извисите заедно!