До Фа-конференцията на Средния Запад, САЩ

Доброто изучаване на Фа, добрата работа в разясняването на фактите и спасяването на съзнателни същества са вашите най-важни приоритети. Ако праведните ви мисли са достатъчно силни, ще успявате да се справяте добре с нещата, които се очакват от Дафа практикуващите.

Пожелавам на Фа-конференцията на Средния Запад на САЩ пълен успех!