Пожелавам отново пълен успех на Европейската Фа-конференция

До Фалун Дафа практикуващите, участващи в Европейската Фа-конференция.

Поздрави! Надявам се, че с присъствието си на Фа-конференцията ще можете да извлечете полза, да направите напредък и да идентифицирате всякакви пропуски в разясняването на фактите и спасяването на съзнателни същества, като по този начин се справяте дори още по-добре оттук нататък. Също така се надявам, че тези ученици, които не са били така усърдни досега, ще успеят да открият къде изостават, ще пристъпят напред и ще изпълнят своите исторически мисии. Времето не чака никого!

Още веднъж, моите най-добри пожелания към всички вас!