Пояснение

Трите неща са това, което понастоящем Дафа практикуващите трябва да правят добре. Човешките права са нещо, което човешките същества преследват и ценят, докато самоусъвършенстващите се си поставят целта да се издигнат над този свят. Работата на Дафа практикуващите срещу преследването е това, което се случва на повърхността, но в действителност това са действия за спасяване на хората, за спасяване на съзнателните същества. Щафетният огън за човешки права действително включва работа срещу преследването и помага на хората да видят какво представлява злата партия, но не може да замести разясняването на истината за спасяване на хората. Зад щафетният огън за човешки права стоят обикновените хора, като движеща сила и той беше иницииран с цел разобличаване и противопоставяне на преследването на китайския народ от злата партия, така че, това мероприятие не е за Дафа практикуващите. Дафа практикуващите в Китай не трябва да оставят настрана своята работа за разясняване на истината и да вземат участие в голям мащаб.